zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

29.03.2006
Obecné
Krátce - různé

Praha - V Českém Krumlově byl v pondělí večer vyhlášen třetí povodňový stupeň. V průběhu noci se však situace zklidnila a nebezpečí bylo prozatím zmírněno. Třetího stupně, tedy stavu ohrožení, dosáhla Lužnice na horním toku v Nové Vsi u česko-rakouské hranice. Čeká se další vzestup, upozornil včera Petr Hovorka z Povodí Vltavy. Nejvyššího - třetího stupně povodňové aktivity také dosáhla Novohradka na Chrudimsku. Nejvíc vody je podle meteorologů v Malši, vysoký povodňový stupeň platí například v Roudném na Českobudějovicku.

Kraj Vysočina loni přispěl na hospodaření v lesích téměř 30 miliony korun, rozdělil je mezi 864 žadatelů. Lesníci celkem požádali o 32,5 milionu, zbývající částka bude doplacena v tomto roce, řekl náměstek hejtmana Václav Kodet. Kraj ze svého rozpočtu dotoval lesy poprvé. V roce 2004, kdy ještě peníze na tento účel do regionů posílal stát, bylo mezi 1167 žadatelů na Vysočině rozděleno 32,7 milionu.
Lesníci mají největší zájem o příspěvek na obnovu lesa a na pěstování mladých porostů; loni na to dostali kolem 18 milionů korun. Kraj pomáhá také například s obnovou lesů poškozených imisemi, se sdružováním vlastníků malých výměr, používáním k přírodě šetrných technologií nebo s vyhotovením hospodářských plánů v digitální podobě.
Nemandatorní příspěvky do lesů začal kraj ze svého vyplácet po změně financování krajů od loňského ledna. Vysočina převzala pravidla státu, protože byla notifikována v Bruselu. Pro hospodáře na Vysočině se tedy vlastně nic nezměnilo, uzavřel Kodet.
Lesy zabírají téměř 30 procent krajské rozlohy. Počet vlastníků převyšuje 48.000, což je mezi kraji nejvíce. Státu patří asi polovina z 207.000 hektarů lesů, fyzické osoby mají osm procent, obce a města desetinu.

Dlouho se o tom mluvilo, dlouho se to předpovídalo. Papír je pomalu nahrazován emaily a esemeskami.
Tento trend nyní potvrdila i studie, kterou ve Velké Británii zveřejnili tamější vědci. Pět tisíc respondentů bylo podrobeno šetření, které mělo za úkol sledovat, jaké způsoby písemné komunikace jsou mezi lidmi nejvíce využívány. A výsledky? Polovinu veškeré písemné komunikace tvoří emaily. Na druhém místě se umístily textové zprávy s 29 procenty. Na klasiku, tedy na papír a na pero, zbylo jen 13 procent. Rozdíly jsou patrné i mezi jednotlivými generacemi. Zatímco mezi lidmi staršími 65 let je preferován papír z téměř z 40%, mladí lidé ve věku od 15 do 24 let jej využívají z pouhých procent pěti.

Evropský summit se dohodl na prioritách budoucí evropské energetické politiky. Hlavní představitelé členských států vyjádřily spokojenost nad Společnou energetickou strategií, kterou vypracovala Evropská komise. Členské státy však zatím nemíní předat své kompetence v této oblasti Evropské komisi, budoucí politika bude mít proto podobu posílené spolupráce mezi členskými státy. Volba, které energetické zdroje budou využívány, bude ponechána na členských státech. Státy se také dohodly na úsporách energie, které by měly do roku 2020 dosáhnout 20%. Do roku 2015 by měl vzrůst podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě na 15%, podíl biopaliv pak na 8%. Zajištění dodávek energií do EU by se mělo stát klíčovou prioritou společné zahraniční politiky EU, zároveň bude usilováno o dosažení větší diverzifikace zdrojů (včetně geografické).

Evropská komise zveřejnila konsultaci k příloze směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Článek 4(1) směrnice požaduje po členských státech, aby zajistily, že s účinkem od 1. července 2006 nebudou nová elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE). Příloha směrnice však uvádí aplikace, na něž se vztahuje výjimka k tomuto článku směrnice. Evropská komise v současné době zvažuje možnost změny této přílohy, jejímž cílem by bylo přizpůsobit směrnici vědeckému a technickému pokroku. Konsultace je otevřena do 15. května 2006.
Více informací:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_5_consult.htm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí