zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové situaci 5.4.2006 09.00 hod.

05.04.2006
Voda
Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové  situaci 5.4.2006 09.00 hod.

Aktuální informace, kritické situace a ohrožení

·        Na podnět Krizového štábu ČR byla náměstkem ministra zemědělství jmenována kontaktní osoba pro případ vzniku problémů při zajišťování nouzového zásobování pitnou vodou. Tato informace, včetně sdělení kontaktu byla elektronicky postoupena všem krajům, kde byl Rozhodnutím vlády ČR vyhlášen stav nouze. Ostatním krajům byla tato informace dána na vědomí.

·        Ve Středočeském kraji v současné době probíhají záchranné a likvidační práce povodňových škod v okrese Nymburk (Poděbrady) a v okrese Mělník (Tišice, Hořín). Během noci se činnost koncentrovala na stavění hrází v lokalitě Hořín.

·        Ústecký kraj vydal ve svém včerejším odpoledním prohlášení první odhad škod na silnicích II. A III. třídy a místních komunikacích. Tento odhad škod se pohybuje okolo 420 350 tis. Kč.

·        Ve včerejších odpoledních hodinách zasedal Krizový štáb Jihočeského kraje za účelem zhodnocení aktuální situace. Probíhá řešení kritické situace na výpusti rybníka Vajgar (Jindřichův Hradec)  kde dochází k ucpávání česel naplaveninami.

Shrnutí  informací

informace z krajských povodňových komisí:

Všechny krajské povodňové komise hlásí stabilizaci situace na vodou postižených místech. Pokračuje snižování hladin vodních toků. Průtoky ve vodních tocích pod vodními nádržemi, které si vytvářejí rezervy ve svých retenčních prostorech, vykazují setrvalý stav až mírně klesající tendenci. 

Vzestupy hladin na hlavních tocích:

Nebyly hlášeny.

Poklesy hladin na hlavních tocích:

Na tocích na všech úrovních  SPA je v současné době klesající  nebo mírně klesající stav.

Dnes ráno je dosaženo 23 III. SPA a 37 II. SPA. Situace se během včerejška stabilizovala a zklidňuje se vlivem nízkých srážek a nízkých teplot, převládají poklesy nebo někde setrvalé stavy na tocích. V dolních úsecích Lužnice, Nežárky, Vltavy, Labe, Dyje a Moravy lze očekávat dlouhé dotokové doby a nelze zatím počítat s rychlým  poklesem stavů na středních a dolních tocích. Tento stav vytváří velkou zátěž  na stabilitu ochranných hrází, což potvrzují současné případy jejich narušení. Toky jsou však již na poklesu.

Situace v povodí Vltavy:

Hladiny toků na většině sledovaných profilů vykazují pozvolné poklesy. Vltava v Chuchli má průtok pod III. SPA v úrovni 1150 m3/s a zvolna klesá. Na VD Orlík se opět vytváří disponibilní volný objem v nádrži. III. SPA přetrvává na Nežárce a Lužnici, kde je pokles pozvolný.

Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje. Provozní pracovníci Povodí Vltavy situaci na vodních tocích neustále sledují v terénu. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Situace a předpokládaný vývoj na Labi:

Toky v povodí Labe zvolna klesají, III. SPA přetrvává na Labi, kde budou dotokové doby dlouhé. V Ústí nad Labem  se předpokládá dnes dopoledne průtok 2560 m3/s v úrovni 850 cm, což je o 35 cm méně oproti včerejší kulminaci. Nádrže si uvolňují disponibilní prostory.

Kladný vliv na vývoj situace mají nízké teploty, které výrazně zbrzdily tání sněhu. Toky budou při současném příznivém vývoji počasí i nadále klesat.  

Předpoklad vývoje vodních stavů a průtoků  v Labi:

Brandýs n. L.      dnes odpoledne    500 cm                             zvolna klesá

Mělník                dnes odpoledne    685 cm                             zvolna klesá

Ústí n.L.             dnes odpoledne    855 cm     2460 m3.s-1        zvolna klesá

Děčín                 dnes odpoledne    850 cm     2560 m3.s-1        zvolna klesá

 

Mimořádný monitoring jakosti vody:

V souvislosti s povodňovou situací na vodních tocích byl dne 27.3.2006 zahájen mimořádný monitoring jakosti vody. Výsledky mimořádného monitoringu jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány na www.pla.cz v Informační zprávě o jakosti vody.

Situace v povodí Moravy:

Na tocích v povodí Moravy jsou klesající, případně setrvalé tendence hladin. III. SPA přetrvává téměř na celém toku Moravy, kde budou dotokové doby dlouhé. Nádrže si vytvářejí disponibilní ovladatelné prostory k manipulaci. Odtok z VD Nové Mlýny je 470 m3/s, stejný jako přítok, klesl oproti maximu 640 m3/s o cca třetinu. Na hlavním toku Dyje pod VD Nové Mlýny  v Ladné je průtok stále pod hranicí III. SPA v úrovni 365 m3/s. Stále je ve funkci odlehčení před jezem Bulhary, průtoky jsou však již výrazně nižší. Situace se v oblasti VD Nové Mlýny stabilizovala a průtoky klesají. Lze očekávat během dne celkové zklidnění situace na tocích i v povodí Moravy.   

Aktuální rozlivy v Povodí Moravy – ohrožení:

Nadále trvají rozlivy do záplavových území na tocích prakticky v celém povodí Dyje               a rozlivy podél toku Morava od Moravičan až po Lanžhot. Nové rozlivy nejsou hlášeny.

Situace v povodí Ohře:

Na celém území Povodí Ohře trvá  klesající tendence průtoků, s výjimkou úseků toků pod nádržemi, kde došlo ke zvýšení odtoků (dolní část Bíliny, Ohře pod Nechanicemi, Bílina pod VD Újezd a Libocký p. pod VD Horka). Předpokládáme, že příznivý klesající trend průtoků bude pokračovat.

Situace v povodí Odry:

V povodí nebyly hlášeny žádné vážnější problémy.

Meteorologická situace

Předpověď na středu:

Situace:   

Od jihozápadu začíná naše území ovlivňovat frontální vlna. 

Počasí přes den:   

Oblačno, postupně od jihozápadu až zataženo s deštěm, v polohách nad 800 m, později v Čechách nad 500 m sněžení. Na severozápadě a severu Čech srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 4 až 8 st.C, v 1000 m na horách kolem 1 st.C. Mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 5 m/s.   

Předpověď na čtvrtek: 

Situace:     

Za frontální vlnou, která ještě v noci na čtvrtek ovlivní počasí na Moravě a ve Slezsku, se začne od západu rozšiřovat ve studeném vzduchu výběžek vyššího tlaku.  

Počasí v noci:     

V Čechách oblačno až polojasno a ojediněle přeháňky, na jihu Čech zpočátku oblačno

a přeháňky místy, v polohách nad 600 m přeháňky sněhové.  

Na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, v polohách nad   800 m budou srážky sněhové. Během noci ustávání srážek. 

Nejnižší noční teploty 0 až -4 st.C. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s.   

Počasí přes den:     

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, v polohách nad 500 m sněhové.   

Nejvyšší denní teploty 5 až 9 st.C. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s.  

Předpověď na pátek: 

Polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty -1 až -5 st.C, nejvyšší denní 9 až 13 st.C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s. 

PREDPOKLADANE MNOZSTVI SRAZEK [MM] ZE DNE 05.04.2006 

 

DEN/DATUM  HOD                CECHY            MORAVA A SLEZSKO 

=== ===== ===== ===== ===== 

                 Hory  Hory  Hory  CM.  OST. JESEN. BESK. OST. 

                 J,JZ   SZ   S,SV VRCH. UZEMI             UZEMI 

=== ===== ===== ===== ===== 

ST 05.04. 06-12  1-5   0-1   0-1   1-5   0-5   1-5   2-5   0-5 

                 hory snezeni 

          12-18  2-10  0-1   0-2   2-5   0-10  5-10 10-15  5-10 

                 hory snezeni,Beskydy dest se snehem,dest 

          18-00  0-2    0    0-1   0-1   0-2   0-3   5-10  1-10 

                 nad 500 m snezeni 

          00-06   0     0    0-1    0     0    0-1   0-2   0-1 

                 nad 500 m snezeni 

           Suma  2-15  0-1   0-2   3-10  0-15  5-15 15-30  5-25 

===== ===== ===== 

CT 06.04. 06-18   0    0-1   0-1    0     0    0-1   0-1   0-1 

          18-06   0     0     0     0     0     0     0     0 

           Suma   0    0-1   0-1    0     0    0-1   0-1   0-1 

===== ===== ===== 

PA 07.04. 06-06                0 mm 

=======

Aktuální hydrologická situace

 

Ve sledovaných profilech pokračuje zvolna klesající tendence hladin, místy dochází ke kolísání při celkové stagnaci. Některé horské toky vykazují mírné kolísání odtoku vlivem denního chodu odtávání sněhu.

 III. SPA ještě platí na Labi v úseku od Brandýsa nad Labem dolů po toku a stále také na středním Labi v Němčicích. Na jihu Čech trvá na ještě na dolní Lužnici pod soutokem s Nežárkou. Na Ohři v Lounech se hladina drží těsně nad úrovní III. SPA. Na toku Moravy trvá od Moravičan níže po toku a v povodí Dyje na Svratce v Židlochovicích a na dolním toku Jihlavy, kde je hladina na hranici III. SPA.

Celkový výhled

Na většině toků předpokládáme nadále pokračující pozvolný pokles hladin toků, případně setrvalou tendenci při slabém kolísání.

Srážky očekávané během dnešního dne by většinou neměly významně narušit celkový trend poklesu. Všeobecně je možno předpokládat pokračování sestupné tendence hladin, s možným rozkolísáním hladin nebo i krátkodobými vzestupy vlivem srážek v jednotlivých profilech.

Čechy

V Čechách by srážky neměly dosahovat velkých úhrnů a ve vyšších polohách budou postupně přecházet ve sněžení. V důsledku toho očekáváme pozastavení současného poklesového trendu nebo krátkodobé vzestupy zvláště na menších tocích. Tyto vzestupy však nezvrátí pokračující sestupný trend.

Morava

Na Českomoravské vrchovině neočekáváme na srážky výraznější reakci. Podobně jako v Čechách může dojít k přechodným vzestupům zejména menších toků.

Největší srážkové úhrny jsou předpokládány na východě našeho území (Beskydy, Slezsko), kde by srážky během dnešního dne zejména v oblasti Beskyd mohly dosáhnout 10 až 35 mm. Pokud se realizuje aktuální meteorologická prognóza budou v průběhu dnešního dne srážky vypadávat většinou ve formě deště.

V zasažené oblasti pak očekáváme výraznější vzestupy toků s možností nového dosažení SPA. V závislosti na rozložení srážek lze předpokládat vzestupy v povodí Bečvy, Olše, horní Odry a malých toků v oblasti Moravské brány. Podle provedené simulace odtoku by v případě nepříznivé varianty (tj. při výskytu dešťových srážek i ve vyšších a horských polohách) kulminace dolní Bečvy v Dluhonicích mohla v průběhu čtvrtka dosáhnout hodnot do 300 m3.s-1, s  poměrně rychlým následným poklesem. Očekává se přitom překročení 2.SPA.

V povodí horní Moravy se srážky pravděpodobně tak výrazně neprojeví a odezvy předpokládáme především na horních tocích.

Srážky vlivem dotoku do Moravy pravděpodobně způsobí pozastavení poklesového trendu na střední Moravě.

Informace z KPK

Praha

Žádné mimořádné události nebyly hlášeny. V Praze na Vltavě stále trvá II. SPA.

Královéhradecký kraj

Průtoky ve vodních tocích jsou ve většině případů na poklesu. K mimořádným událostem doposud v rámci kraje nedošlo. 

Ústecký kraj

Stav povodňových vod na řece Labi je na mírném poklesu. Stav povodňových vod na řece Ohři v úseku nad VD Nechranice je na mírném poklesu, pod Nechranicemi je setrvalý. V průběhu noci nedošlo v povodňové situaci v Ústeckém kraji ke změnám oproti hlášení z předešlého dne. Průjezdnost v Děčíně pod viaduktem se podařilo udržet. S ohledem na pokles hladin se dá ve večerních hodinách očekávat zprovoznění Mariánského mostu v Ústí nad Labem.

 Jihočeský kraj

Ve včerejších odpoledních hodinách zasedal Krizový štáb Jihočeského kraje za účelem zhodnocení aktuální situace. Probíhá řešení kritické situace na výpusti rybníka Vajgar (Jindřichův Hradec)  kde dochází k ucpávání česel naplaveninami. Dále probíhá regulace odtoku na vodních dílech, provádění povodňových hlídek,  realizace úkolů hlásné služby, realizace opatření na ochranu před povodněmi, ohrázkování toků, nemovitostí a pozemků pytli s pískem, odstranění průsaků v Novořecké hrázi, sanace rybníka Rožmberk do prostoru výpusti Adolfka,  přerušení toku Zlaté stoky,  přerušení oddělovacích hrází rybníků,  odstavení některých trafostanic a čistíren odpadních vod,  čerpání vody ze zaplavených objektů, zajištění náhradního ubytování a evakuace osob,  hlídková činnost v evakuovaném území,  humanitární pomoc postiženým občanům na úrovni obcí nebo ORP. Veřejné zdroje pitné vody nebyly zasaženy. Pouze na některých zasažených územích jsou zatopeny  soukromé studny. Jejich monitorování bude provádět KHS JčK.

Pro postižené občany má HZS JčK připraveno 550 vysoušečů, síly a prostředky na čerpání vody ze zatopených prostor a k případné další pomoci postiženému obyvatelstvu. Ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje se připravují desinfekční a úklidové prostředky.

Zlínský kraj

Situace je stabilizovaná, od včerejšího dne  nebyly hlášeny žádné mimořádné situace.

Moravskoslezský kraj

Do uzávěrky této zprávy nebyly dodány žádné informace z předešlé noci. Byl potvrzen stav, nahlášený dne 4. 4.2006 tj., že v současné době není v MSK hlášeno dosažení III.SPA ani II.SPA Vodní toky mají stále klesající tendenci. Zásahy jednotek PO ve dnech od 3. do 4.4.2006 byly směřovány především do čerpání zatopených sklepů-viz přiložená tabulka, popř. odstraňování drobných naplavenin, pokračovaly práce na zpevňování odtokového systému jezera (štěrkovny) v Hlučíně.

Olomoucký kraj

Snižování hladiny řek pokračuje, mírné kolísání bylo zaznamenáno v průběhu noci na měrné stanici Moravičany. SPA na řece Moravě doposud nesnížen, hladina stále nad úroveň III. SPA. Pokračuje odčerpávání vody v postižených oblastech Černovír, Chomoutov a Klášterní Hradisko. Situace v kraji všeobecně stabilizována. Trvají uzavírky silnic v okrese Olomouc, Šumperk a Přerov. S ohledem na očekávané zvýšené srážky v oblasti Beskyd předána informace zainteresovaným ORP o nezbytnosti věnování zvýšené pozornosti toku Bečvy.

Jihomoravský kraj

V průběhu noci nebyly hlášeny žádné další problémy. Současné době probíhají prohlídky v terénu. Stav hladin v povodí řeky Dyje i Moravy klesá.

Od včerejšího dne nebyly hlášeny žádné nové rozlivy vodních toků.

Středočeský kraj

Ve středočeském kraji v současné době probíhají záchranné a likvidační práce povodňových škod v okrese Nymburk (Poděbrady) a v okrese Mělník (Tišice, Hořín). Během noci se činnost koncentrovala na stavění hrází v lokalitě Hořín.

Nenastaly vážné události, které by měly vliv na řešení krizové situace od posledního hlášení. Nejsou:

-         požadavky na síly a prostředky

-         případné další požadavky k času situačního hlášení

-          požadavky na informace, příp. na součinnost s ÚKŠ nebo ÚSÚ

-          požadavky na dezinfekční prostředky

           

Zpracoval: Ing. Nistler, RNDr. Skybová

Schválil: RNDr. Jan Hodovský, ředitel odboru ochrany vod
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí