zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zázrak vodní lázně

23.04.2006
Voda
Zázrak vodní lázně
Voda je pro člověka od jeho začátků nejen prostým dárcem života, ale navíc zdrojem radosti, relaxace, pocitu úlevy.

A také něhy, opepřené přiměřenou dávkou respektu, a dokonce i strachu. Proto byla její síla a také vodní prameny, studny, gejzíry, potoky a řeky často ztotožňovány s kultem ženy. A stejně tak i uctívány.

Nejznámější jsou staří Egypťané se svým klaněním se řece Nilu jako bohyni života nebo Indové dodnes uctívající řeku Gangu. Symbolické spojení dávných kultů představuje dívka s amforou plnou vody. Také předkové osídlující naše území si vážili pramenů a studánek natolik, že k nim přinášeli květiny a dary. Vděčnost však se pojila zejména s poznáním, že kromě daru života přináší voda i zázračné proměny - nečekaná uzdravení. Se zázraky minerálních a termálních zdrojů a vodní lázně jsou spojeny různé pověsti, mýty, tradice i pohádky. Nejen živá, ale i mrtvá voda v nich měla svoji významnou úlohu. Již od pradávna upoutávaly obrovský zájem člověka nejen zřídla teplé vody a minerální prameny, ale také ložiska rašeliny, slatiny a bahna. Když člověk poznal jejich léčivý a regenerační vliv na lidský organismus, naučil se je využívat ve svůj prospěch a v jejich blízkosti se začaly stavět ozdravné lázně a relaxační centra.

Hygiena jako součást příjemného dne
Příznivý vliv pravidelné hygieny na člověka a zejména nepopsatelně osvěžující schopnosti teplé i studené vody poskytly obyčejným očistným a osvěžujícím koupelím důležité místo v našich životech. Péče o tělo má podle archeologů kořeny na Předním východě, kde měla vzhledem ke klimatickým poměrům velký zdravotní význam. Nálezy dokazující existenci koupelen pocházejí z 11. století před naším letopočtem. Vonné koupele byly zpočátku výsadou bohatých šlechticů a kněží, ale postupně se zejména díky náboženským rituálům, jakým byla např. jarní očista těla, rozšířilo mezi běžné obyvatelstvo a znamenalo velký přínos pro zdravotní stav lidí. Na druhé straně však dnes víra v některých případech překonává realitu a stává se nebezpečným reliktem - znečištěné říční toky jsou při kultovních koupelích spojených s rituály věřících často zdrojem nákazy a nemocí. Denní hygiena a schopnosti vodní lázně, zejména její relaxační účinky, ovšem získávají v moderní době mnohé příjemné rozměry. A to zejména díky novým technologiím.

Gejzíry radosti a zdraví
Původ našeho lázeňství je mladší, než je tomu například v jižní Evropě. Za posledních sto let si však naše lázeňství získalo mimořádný věhlas i vážnost zejména u evropské veřejnosti, což dokazuje návštěvnost a spokojenost pacientů ze zahraničí, získalo své místo i v dějinách lékařství a balneologie. Historie našich lázní je ilustrována různými příběhy a pověstmi a její počátky se poměrně shodně tradují jako vedlejší produkty při pokusech dobývat rudu, zlato nebo jinou významnou surovinu.
Například minerální prameny u Nové Vsi byly svými léčivými účinky sice známy od nepaměti, ale zájem o prameny se oživil až na sklonku 18. stol., kdy zde byly podniknuty na tehdejší dobu rozsáhlé geologické průzkumy. Mělo být nalezeno zlato, stříbro či rumělka na výrobu rtuti. Výsledky průzkumů vedly sedláky z Nové Vsi k postavení jednoduché dřevěné lázeňské budovy u sirného pramene obklopeného rašeliništěm. Roku 1809 si Konstantin kníže Löwenstein vyžádal dobrozdání od známého odborníka, který se o léčivosti vody vyjádřil příznivě. Snad již toto vyjádření bylo popudem k tomu, aby začal jednat s poddanými sedláky o získání rašeliniště s léčivými prameny. Ale jednání byla dlouho bezvýsledná. V roce 1812 postavili novoveští sedláci novou kamennou lázeňskou budovu s příslušenstvím, nazývanou později "Stará lázeň". V budově bylo 22 pokojů, stravovací zařízení a pět lázeňských kabin. Náklady na stavbu však dosáhly výše 7070 zl. 57 kr. vídeňské měny, které nebyla chudá obec Nová Ves schopna uhradit. Také na
Především západočeské lázně se staly pojmem již v minulém století, jak ukazuje historie Lázní Jáchymov. Když v roce 1864 dobývali horníci rudu v půlkilometrové hloubce, vytryskl na dole Svornost silný pramen vody, která postupně zatopila šachtu. Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, která po objevu manželů Curieových proslaví Jáchymov jako město lázeňské. O lázeňství se hovoří počínaje rokem 1906. Začínalo se skromně privátními lázničkami. Záhy se ujal hlavní úlohy stát. V roce 1911 byla otevřena první lázeňská budova, do které se léčivá voda svedla z dolu několikakilometrovým potrubím. Léčebné účinky vedly k rozhodnutí postavit velký lázeňský dům, který byl otevřen v roce 1912 a náležel k tomu nejlepšímu, co mohla Evropa v té době nabídnout. Proto se v něm léčily především významné osobnosti politického, průmyslového a kulturního života. Přibývaly i další lázeňské domy a soukromé penziony, které umožnily, aby ve třicátých letech navštívilo lázně na devět tisíc hostů ročně. Rádiové lázně se těšily sLegenda, která vysvětluje založení lázeňství v Karlových Varech v roce 1471, je spojena se jménem Karla IV. Ten prý kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus divoké zvěře a spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda. Začal výt bolestí a lovci, kteří uslyšeli jeho nářek, našli psa ke svému velkému údivu v horké vodě. A jak o tom vypráví ve své knize renesanční lékař dr. Fabian Sommer, rodák z Karlových Varů, "o události byl zpraven císař Karel IV., který se pak s četnou družinou vydal k onomu místu, aby tam sám obdivoval nevšední dílo přírody. Za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat mnohé těžké nemoci a jest jistě velmi užitečná a posilující. Poté vodu sám užil (říká se, že měl nemocnou nohu) a seznal úlevu a zlepšení. Nad tím se panovník radoval a brzy nařídil, aby celé místo bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy.

AUTOR: Zuzana Nielsenová
Autorka je spolupracovnicí redakce
(S použitím publikace: Vladimír Křížek, Obrazy z dějin lázeňství - Libri 2002)

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí