zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

03.05.2006
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50021220
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Veltruby
Sídlo zadavatele - obec: Kolín
IČ zadavatele: 00235881
Název VZ: Odkanalizování obce Veltruby - Hradišťko I
Místo plnění / realizace: katastrální území Veltrub a Hradišťka I
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  45 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.08.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 28.04.2006

 

Evid číslo VZ 50021169
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 10
IČ zadavatele: 00164801
Název VZ: Průzkum zdrojů vod se zaměřením na oblasti postižené suchem
Místo plnění / realizace: Etiopie
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74271200-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  6 027 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  22.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 24.07.2006  do:  30.11.2008
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50021129
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: statutární město Olomouc
Sídlo zadavatele - obec: Olomouc
IČ zadavatele: 00299308
Název VZ: Chválkovice - Samotišky - cyklostezka
Místo plnění / realizace: k.ú. Chválkovice a k.ú. Samotišky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233162-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 743 403.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.08.2006  do:  15.11.2006
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50020936
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Obec Pašovice,č.p.100
Sídlo zadavatele - obec: Obec Pašovice
IČ zadavatele: 00542326
Název VZ: Rybník a mokřad v polní trati Prostřední, k.ú Pašovice.
Místo plnění / realizace: Pašovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45247200-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 28.08.2006  do:  30.08.2007
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50020914
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Petříkov
Sídlo zadavatele - obec: Petříkov
IČ zadavatele: 00581836
Název VZ: Vodovod Petříkov
Místo plnění / realizace: Petříkov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  28861200-7
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 841 623.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  05.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.09.2006  do:  30.10.2007
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50020871
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele - obec: Praha 5
IČ zadavatele: 70889953
Název VZ: Revitalizace Polečnice pod Kájovem
Místo plnění / realizace: k.ú. Kladné, obec Kájov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 830 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  05.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 07.08.2006  do:  31.10.2007
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50020825
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele - obec: Brno
IČ zadavatele: 70890013
Název VZ: Sanace poruchy hráze vodního díla Mostiště, stavební práce II. etapy - VD Mostiště oprava těsnění. 60206STA
Místo plnění / realizace: Velké Meziříčí-Mostiště
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45247211-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  05.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  31.10.2006
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50020748
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Tři Sekery
Sídlo zadavatele - obec: Tři Sekery
IČ zadavatele: 00254304
Název VZ: Kanalizace a ČOV Tři Sekery
Místo plnění / realizace: Tři Sekery
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  27 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.08.2006  do:  31.05.2007
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50020660
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.
Sídlo zadavatele - obec: Břeclav
IČ zadavatele: 26938171
Název VZ: Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v Biosférické rezervaci Dolní Morava
Místo plnění / realizace: Lužice, okres Hodonín, Týnec, okres Břeclav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45262640-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  42 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.06.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 26.06.2006  do:  30.09.2007
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50019829
Typ formuláře: Opravné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 10
IČ zadavatele: 00164801
Název VZ: MOLDAVSKO - "Snížení negativních dopadů vodního hospodářství města Leova na životní prostředí a zdraví obyvatelstva"
Místo plnění / realizace: Moldávie
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74231330-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 400 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  30.11.2008
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50019828
Typ formuláře: Opravné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 10
IČ zadavatele: 00164801
Název VZ: VIETNAM - "Rehabilitace provincie Thua Thien Hue zasažené dioxiny"
Místo plnění / realizace: Vietnam
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90310000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 900 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  30.11.2008
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50019703
Typ formuláře: Opravné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo zadavatele - obec: Praha 10
IČ zadavatele: 00164801
Název VZ: MOLDAVSKO - "Stará ekologická zátěž Iargara - odstranění ropného znečištění"
Místo plnění / realizace: Moldávie
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90315000-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  30.11.2008
Datum zveřejnění: 28.04.2006

Evid číslo VZ 50019692
Typ formuláře: Opravné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Sídlo zadavatele - obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ zadavatele: 00240079
Název VZ: Zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Místo plnění / realizace: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121320-0
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  72 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  29.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.08.2006  do:  31.12.2014
Datum zveřejnění: 28.04.2006

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí