zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přínosná vodohospodářská stavba

19.05.2006
Voda
Přínosná vodohospodářská stavba
Ke zkvalitnění hydrologických podmínek v části toku řek Ohře a Labe na českém území, a tím i jejich zlepšení v sousedním regionu v Německu přispěl projekt společnosti Skanska CZ, a.s., Divize Pozemní stavitelství Čechy. Nemalý význam má i jeho pozitivní vliv na životní prostředí v obou příhraničních oblastech.

Stavba trvala 23 měsíců a dokončena byla 30. června 2004. Celkové náklady dosáhly 122 milionů korun.

TŘI ČÁSTI PROJEKTU

Projekt ke zlepšení ekologických a hydrologických podmínek na Ohři a Labi se skládá ze tří částí - zvýšení protipovodňové ochrany na Ohři a Labi (přehrada Nechranice), biologické prostupnosti řeky Ohře (program Losos 2000) a zlepšení jakosti vody v Ohři (ochrana před splaveninami).

Nejnákladnější část stavby představovala rekonstrukce středního pole přelivného objektu na Nechranické přehradě. Bezpečnostní přeliv byl snížen o pět metrů, takže přehrada dříve zareaguje na zvyšování průtoku na horní Ohři. Tím bude možné lépe eliminovat především malé povodně a oblast pod přehradou bude chráněna nikoli proti dvouleté vodě jako dosud, ale proti vodě pětileté.

Další součástí projektu, který byl realizován v souladu s programem Losos 2000, bylo vybudování rybích přechodů na jezech Libočany, Hostěnice a Terezín. Přechody jsou nezbytné pro obnovení migračních tras pstruha obecného a lososa atlantského. Tyto druhy nebyly v minulosti vinou chybějících rybích přechodů na vysokých jezech schopny proplouvat na svá místa vytírání. Nové přechody mají tedy význam především pro ekologii vodního toku.

Do třetice bylo nutno vybudovat tři štěrkové přehrážky na přítocích Ohře a vybagrovat části sedimentů ze zdrže Kadaňského stupně, které byly v minulosti kontaminovány rtutí z Německa.

Projekt má dlouhodobou životnost. Exaktní vyjádření návratnosti je velmi obtížné, avšak jen v oblasti protipovodňové ochrany může přínos vysoko překročit vložené náklady již po výskytu první větší povodně.

POZITIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizací projektu se docílilo snížení povodňových a zvýšení minimálních průtoků v Ohři a Labi s přímou vazbou na dolní říční trať ve Spolkové republice Německo a zlepšení podmínek pro českou i německou labskou vodní cestu s mezinárodním dosahem. Stavba podpořila ochranu území před povodněmi a tím přispěla k rozvoji infrastruktury a kvality života. Dalším přínosem je zvýšení efektivity zásahů proti ekologickým haváriím na Ohři a Labi na obou stranách státní hranice a také zlepšení biologické prostupnosti Ohře výstavbou rybích přechodů k zabezpečení migrační prostupnosti v tocích pro organizmy, zejména lososa, který je do vodních toků na území České republiky vysazován. Současně se stabilizoval splaveninový režim v povodí Hučivého a Malodolského potoka a byla odtěžena část kontaminovaných splavenin z nádrže vodního díla Kadaň.

Výše uvedený projekt se dostal do finále soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí