zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veletržní bulletin č. 1

24.05.2006
Obecné
Veletržní bulletin č. 1
Ekologické veletrhy Brno 2006

Maroko se zajímá o české enviromentální technologie

Na brněnské výstaviště zavítal ministr životního prostředí Maroka Mohamed El Yazghi, který se na ekologických veletrzích setkal se svým českým protějškem ministrem Liborem Ambrozkem. Oba hovořili na společné téma – ochrana životního prostředí, vodních toků i lesů.

„Cílem mé návštěvy je možnost pro zahájení spolupráce mezi Českem a Marokem v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství. Obě země mají podobné problémy, v Brně se budu zajímat o české enviromentální technologie,“ řekl ministr El Yazghi. Upřesnil, že

se v jeho zemi jedná například o řešení výstavby kanalizačních řadů, ekologické využívání vody nebo o integrovaný způsob řízení vod, který řeší i v ostatní země ve světě. „Chceme využít know- how a technologií, které nabízejí české firmy v oblasti vodního hospodářství i životního prostředí,“ konstatoval ministr Maroka.

Veletrhy jsou významné pro vodohospodáře i podnikatele

Náměstek ministra zemědělství Pavel Punčochář vyzdvihl při slavnostním zahájení „ekologických veletrhů“ doprovodný program. Označil jej za velmi nápaditý, neboť obsahuje řadu významných konferencí a seminářů. „Přesto by měl být do budoucna ještě rozšířen o oblast vodních zdrojů,“ řekl.

Připomněl, že na veletrhu je k vidění spousta nových námětů v oblasti technologií, materiálů či zlepšení způsobů čištění odpadních vod. „Jsou to atributy, které napomáhají plnit prioritní cíle koncepce vodohospodářské politiky resortu zemědělství. Více než 550 obcí a aglomerací musí do roku 2010 splnit závazek s EU, to znamená zavést odvádění odpadních vod a jejich čištění. Zbývá mnoho stovek dalších menších obcí, zejména v horských oblastech, pro něž tento veletrh přináší mnoho poznatků a impulsů jak efektivně řešit s menšími náklady čištění odpadních vod,“ uvedl Punčochář.

„Tento veletrh by měl přispět k podpoře proexportních aktivit českých vodohospodářů na zahraniční trhy. Proto se koná společný česko-izraelský seminář. Jednou z velkých priorit do budoucna našeho resortu je podpora vědy, výzkumu a inovací. Česko může také nabídnout nové technologie zemím třetího světa,“ konstatoval náměstek ministr průmyslu a obchodu Karel Tureček.

O velkých investicích do výstavby kanalizačních sítí se jednalo i minulý měsíc na SVB, konkrétně firma TCHAS uzavřela se slovenskými partnery kontrakt za 800 mil. slovenských korun. „Jedná se o odkanalizování celé oblasti Piešťan a Trnavy, konkrétně celkem 27 obcí napojených na jednu kanalizační síť.. Naše společnost ve sdružení s Vodohospodářskými stavbami Bratislava vyhrála soutěž na výstavbu řádově 140 kilometrů kanalizací, kontrakt podepíšeme tady na veletrhu a práce zahájíme v nejbližší době,“ uvedl předseda Správní rady TCHAS Václav Daněk.

Ukázka pokládání mostovky před pavilonem Z

Položení tzv. mostovky, která se používá při strhnutí mostu velkou vodou předvádí v bazénu před pavilonem Z na „ekologických veletrzích“ Česká protipovodňová asociace ve spolupráci s Armádou ČR. Tato práce se speciálním tankem je hotova v bazénu za čtyři minuty.

Mostní tank MT-55A je upravený ze středního tanku T-55A, místo bojové věže má na podvozku umístěno speciální zařízení. Je určen také ke snadnému a rychlému přemostění protitankových zátarasů, příkopů nebo jiných překážek. Pokládací ústrojí je ovládáno soustavou hydraulických válců. „Rozvaděč hydraulického oleje umístěný uvnitř vozidla lze ovládat ručně pomocí pák nebo automaticky. Tlak kapaliny zabezpečují vysokotlaká pístová čerpadla, která se ovládají tankovým motorem. Všechna ústrojí MT-55A určená k pokládání a nakládání mostu může posádka ovládat zevnitř tanku a s uzavřenými příklopy. Při pokládce mostu na překážku dochází k jeho překlápění zpět a současně se rozvírá,“ vysvětlil Tomáš Papež z České protipovodňové asociace.

Pohotovostní hmotnost tanku činí 36000 kilogramů, délka s naloženým mostem je 9880 mm, šířka 3300 mm a výška 3350 mm. Tank dosahuje po komunikaci rychlosti až 50 kilometrů za hodinu. Maximální délka mostu je 18 m, šířka 3,3 m a nosnost do 50 tun. Zařízení ovládá dvoučlenná posádka.

Omezení fosfátových prášků

Problematika vodního hospodářství, vypouštění odpadních vod, protipovodňová opatření na malých tocích, likvidace a třídění odpadů a integrovaného povolování staveb byly hlavními tématy zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství. Ekologické veletrhy se tedy promítnou i do přípravy nových ekologických zákonů a nařízení Vlády ČR.

„Po dvouletém jednání ministerstva životního prostředí s představiteli krajů se podařilo dosáhnout zavedení důležité vyhlášky o omezení a postupném zákazu prodeje a výroby fosfátových prášků a čistících prostředků,“ řekla Anna Hubáčková, vedoucí odboru ŽP a zemědělství úřadu Jihomoravského kraje. Na vyhlášku navazuje řešení kvality vypouštění odpadních vod v souladu se standardy Evropské unie.

Výroba fosfátových saponátů bude omezena už od poloviny tohoto roku, jejich prodej se sníží od listopadu 2006 a postupně bude zakázán. „Je to výsledkem kampaně a trpělivého vysvětlování, projekt navazuje mimo jiné i na akci Čisté povodí Svratky. Není však zaměřen na tuto řeku a Brněnskou přehradu, která každý rok trpí značným výskytem sinic, ale na čistotu všech povrchových vod v ČR,“ dodala. Konference nastartovala diskusi představitelů krajů s pracovníky ministerstva životního prostředí o stanovení limitů látek, které znečišťují povrchové vody.

Na žádosti o integrované povolení je nejvyšší čas

Konečný termín pro získání integrovaných povolení dle evropské směrnice o IPPC je 30. říjen 2007. Jak zaznělo na veletržním Envikongresu, v České republice se hrozba uzavření provozu týká přibližně 500 podniků, které dosud nepodaly na příslušný krajský úřad žádost na integrované povolení.

„Průmyslová a zemědělská zařízení, kterých se směrnice o IPPC týká, v říjnu příštího roku již musejí mít integrované povolení, nestačí jen o ně požádat. S ohledem na zbývající čas je nutné, aby provozovatelé podali žádost co nejdříve,“ zdůraznil Jan Maršák, vedoucí oddělení IPPC Ministerstva životního prostředí ČR. Do působnosti zákona o integrované prevenci podle odhadu v ČR spadá 1500 zařízení přibližně 750 provozovatelů. Doposud bylo podáno 840 žádostí, která pokrývají 1050 zařízení, a vydáno 500 integrovaných povolení. Proti rozhodnutí krajských úřadů se odvolalo 34 podniků. „V procesu IPPC je v současnosti okolo dvou třetin zařízení, nejméně žádostí o povolení bylo podáno v kategoriích intenzivních chovů drůbeže či prasat, energetiky a potravinářských provozů,“ uvedl Maršák.

Omezování znečištění z průmyslové a zemědělské výroby patří k prioritám EU v oblasti životního prostředí a směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je hlavním nástrojem její politiky. „V České republice znamenala zcela nový přístup k ochraně životního prostředí, zavedla nový povolovací koncept založený na komunikaci mezi povolovatelem a provozovatelem. Po třech letech implementace lze konstatovat, že byla vytvořena většina struktur potřebných pro rozvoj principů integrované prevence včetně výměny informací o nejlepších dostupných technologiích (BAT). Povolovací proces přes dílčí neúspěchy funguje,“ zhodnotil Maršák dosavadní vývoj. K větší pružnosti a zároveň snížení administrativní náročnosti povolovacího řízení by měla přispět novela zákona o IPPC z dubna letošního roku, která vstoupí v účinnost 1. června 2006. Za výhodu implementace pro provozovatele Maršák označil sjednocení všech environmentálních požadavků do rámce jediného povolení, obecným přínosem pak je zvýšení informovanosti o nejlepších dostupných technologiích a aktivní účast českých zástupců v evropských strukturách IPPC. Byly vytvořeny základy, na kterých budeme stavět v dalších obdobích, kdy se platnost směrnice rozšíří na daleko vyšší počet výrobních zařízení.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí