zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vanovice spoléhají na suchý poldr

08.06.2006
Voda
Vanovice spoléhají na suchý poldr
Suchý poldr se v rámci jednoduché pozemkové úpravy rozhodli vybudovat ve Vanovicích, obci s necelými 600 obyvateli na Blanensku. Obec byla počátkem srpna 2002 zasažena silnými přívalovými dešti. Podle hrubého odhadu bylo tehdy během jediného dne z asi patnáctihektarové lokality spláchnuto na 400 tun hlíny a štěrku, které vnikly do Vanovic.

"Voda s bahnem zatopila deset rodinných domů a zahradnickou provozovnu. Zničeny byly i místní komunikace a polní cesty nad hřbitovem a v chatové oblasti," vzpomíná starosta Petr Dvořáček. "Proto už počátkem následujícího roku zastupitelstvo začalo uvažovat o příslušných protipovodňových opatřeních."

VŠE ZAPLATÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Obec kontaktovala prostějovskou projekční firmu Ing. Františka Hanouska, o níž získala dobré reference, a objednala u ní studii protierozních a protipovodňových opatření. Studie posloužila jako podklad pro Pozemkový úřad v Blansku, který na jejím základě zahájil jednoduchou pozemkovou úpravu. Poldr jako tzv. společné zařízení bude v lokalitě Křemílky financovat pozemkový úřad, který také zaplatí vybudování záchytného průlehu, jímž by zbývající přívalové vody byly svedeny mimo obec do Stříbrného potoka v katastrálním území Borotín. Průleh je navržen tak, aby velká část srážkových vod zůstala zachycena v zájmovém území. Velký důraz se klade i na zachování stávajících trvalých travních porostů.

Samotný poldr by měl být schopen zachytit až 38 tisíc kubíků vody, přičemž výška hráze bude 6 a délka hráze 132 metrů. Plocha vodní hladiny má při maximální výšce činit 1,35 hektaru.

KDYŽ JEDEN VLASTNÍK NESOUHLASÍ...

Současný stav přípravy stavby je před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy. Písemný souhlas s návrhem - až na jediného - vydali všichni dotčení vlastníci pozemků. Starosta však zdůrazňuje, že úsilí obce a zpracovatele projektu už směřuje k dohodě i s ním a že jak obec, tak pozemkový fond jsou připraveny mu poskytnout náhradní pozemek.

Projektant Ing. František Hanousek má za to, že podobné průtahy s výstavbou společných zařízení v rámci pozemkových úprav bývají spíše výjimkou. "Legislativa je v tomto směru dostatečně funkční a podle mých zkušeností bývá až 95 procent pozemkových úprav bez větších problémů schváleno," odpověděl na otázku, zda by i stavby tohoto druhu neměly být posuzovány jako stavby ve veřejném zájmu a jestli by se na ně proto neměl vztahovat tzv. vyvlastňovací zákon.

Naopak starosta Petr Dvořáček se domnívá, že vyvlastňovací zákon by měl platit i na stavební akce, jako jsou třeba poldry chránící občany a jejich majetek před velkou vodou.

Za zásadní problém však inženýr Hanousek označuje fakt, že stát na pozemkové úpravy neposkytuje dostatek peněz. Proto pozemkové úřady nemohou vycházet vstříc požadavkům řady obcí na provedení pozemkových úprav. Projektant však připomíná, že finanční prostředky na realizaci společných zařízení, tedy například rovněž poldrů, se v současnosti zpravidla seženou, neboť přicházejí přes pozemkové úřady z fondů Evropské unie. To je i případ poldru, který má ochránit Vanovice.

MUSÍ SE PAMATOVAT I NA ÚDRŽBU

Jinou stránkou věci je, když některé obce nedomyslí, že společná zařízení na ně budou převedena a budou se o ně muset starat. "Na údržbu skutečně naše legislativa nepamatuje," připouští inženýr Hanousek. "Obce se o ně musí starat samy a zatím k tomu nemohou počítat ani s žádným dotačním titulem. Výpočet nákladů na údržbu se provádí pouze pro výsadby (územní systémy ekologické stability - ÚSES), na něž dodavatelské firmy poskytují obvykle tří až pětiletou záruku. Některé obce si toto riziko už uvědomily a začínají se ozývat," řekl projektant.

Ani starosta Dvořáček nedokáže vyčíslit, kolik by údržba poldru i dalších společných zařízení obec stála. "Počítáme však s tím, že údržba poldru a jeho hráze by byla svěřena Ranči M, tedy podnikatelskému subjektu, který se zabývá chovem koní a drobných hospodářských zvířat a nachází se v bezprostřední blízkosti této budoucí stavby," dodal starosta.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí