zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo nechce podpořit propagaci biopotravin

20.06.2006
Zemědělství
Ministerstvo nechce podpořit propagaci biopotravin
Ministerstvo zemědělství odstranilo z Programu rozvoje venkova České republiky na roky 2007 až 2013 opatření, která byla zaměřena na podporu informování spotřebitelů o ekologickém zemědělství. Staví tak producenty bioproduktů na druhou kolej.
Z dokumentu, který právě prochází posledním připomínkovým řízením, byla odstraněna už dříve navržená opatření na účast ekologických zemědělců v programech kvality a návazná opatření na informování a propagaci biopotravin. Odstranění těchto podpor může ohrozit stabilní rozvoj ekologického zemědělství v ČR.
Právě nedostatečně rozvinutý marketing bioproduktů, nedostatek prostředků na propagaci biopotravin a velmi nízká informovanost spotřebitelů jsou největší překážkou dalšího růstu ploch v ekologickém zemědělství a výroby biopotravin. Ačkoli se Program rozvoje venkova mohl a měl stát zásadním nástrojem pro rozvoj ekologického zemědělství, ministerstvo tuto šanci zřejmě nehodlá využít. Ministerstvo zemědělství tak jde svojí politikou proti všem trendům v ostatních státech EU, kde je spotřeba biopotravin vehementně podporována.

Komunikace je pro "bio" životně důležitá
Západoevropské země pochopily, že kompenzační platby na plochu zemědělské půdy mohou sice zemědělce motivovat ke konverzi, ale jedině možnost uplatnit své výrobky na trhu a vysoká poptávka po nich je v systému dlouhodobě udrží. Pokud nejsou schopni svoji produkci prodat, zemědělci ze systému dříve či později odcházejí. Dosavadní vývoj u nás ale zatím naznačuje, že se ekologické zemědělství stalo pro ministerstvo zemědělství zejména nástrojem pro tzv. mimoprodukční funkce zemědělství, pro údržbu krajiny.
Propagace a marketing jsou jedním z nejslabších článků "bio" oboru v Česku. Biopotraviny jsou vysoce informačně náročná "komodita". Spotřebitelům je potřeba vysvětlit rozdíly a výhody biopotravin oproti konvenčním potravinám a celospolečenské přínosy ekologického zemědělství.
Biopotraviny se v ČR na celkové spotřebě potravin podílejí jen 0,18 procenta, zatímco v EU 15 je to průměrně 2,5 procenta, v Rakousku až 6 procent. Biopotraviny u nás zatím pravidelně kupuje jen velmi malá skupina "přesvědčených" biospotřebitelů, kteří ovšem nejsou schopni zajistit dostatečnou poptávku, umožňující další růst ekologických ploch. Hlavním motivem pro nákup biopotravin u této oddané skupiny je ochrana zdraví, starost o stav životního prostředí a chuť.

Důležité? Asi jak pro koho
Je nutné zvýšit poptávku běžných spotřebitelů, kteří biopotraviny zatím nekupují vůbec, nebo jen příležitostně. Ke změně nákupních zvyklostí ovšem lidé potřebují dostatek informací a argumentů. Hlavní překážkou větší akceptace biopotravin u běžných spotřebitelů je především vysoká cena. A právě zmíněná podpůrná opatření z Programu rozvoje venkova mohla tyto překážky pomoci odstranit. Dala by totiž ekozemědělcům prostředky na informování o jejich produktech, o způsobu výroby, o odlišnostech od konvenčních potravin a pomohla by rozptýlit některé mýty, které mezi spotřebiteli o biopotravinách existují.
Jelikož všechny sousední země opatření na podporu ekozemědělců jistě využijí, staví postoj ministerstva české ekologické zemědělce na druhou kolej, protože jim neumožní vyrovnávat se s důsledky dovozů ze zahraničí, zejména z Polska, kde je ekologické zemědělství prioritou tamní vlády.

AUTOR: Tom Václavík
ředitel Green marketing
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí