zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tip na léto: Muzeum Kutná Hora

25.06.2006
Geologie
Tip na léto: Muzeum Kutná Hora

HRÁDEK

České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl

Adresa:
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 512 159
Fax: 327 513 813
E-mail: info@cms-kh.cz
Objednávky: objednavky@cms-kh.cz

Otevřeno:
duben a říjen 9.00 – 17.00
květen, červen a září 9.00 – 18.00
červenec a srpen 10.00 – 18.00
listopad: sobota, neděle 10.00 - 16.00
(všední dny v listopadu pouze na objednávku;
v případě nepříznivého počasí (mráz, sníh) nebude umožněna prohlídka dolu a bude nabídnuta rozšířená prohlídka muzea)
pondělí – zavřeno
prohlídky začínají každou půlhodinu

Vstupné:
I. okruh - "Město stříbra"
dospělí 60,– Kč
děti, studenti 30,– Kč
Anglický nebo německý výklad:
Jednotný poplatek za skupinu 400,- Kč

Hlavní expozice Českého muzea stříbra na Hrádku nabízí možnost návštěvy dvou prohlídkových okruhů.

I. okruh - Město stříbra

geologie, archeologie, vývoj středověké Kutné Hory, dějiny Hrádku, život "stříbrné šlechty", numismatika

Návštěvníci se seznámí s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království. Přízemí je věnováno geologii kutnohorského rudního revíru a archeologickým památkám, dokládajícím prehistorické i raně středověké osídlení oblasti před vznikem Kutné Hory. Další sál je věnován bouřlivým počátkům města po objevu kutnohorského stříbra.

Expozice v prvním patře přibližuje Kutnou Horu jako již výstavné královské horní město. Návštěvníky seznámí také se stavební vývojem samotného Hrádku, stylem života podnikatelské "stříbrné šlechty" a především s postavením a rolí Kutné Hory v Českém státě. Sál nazývaný pokladnice je věnován i podrobnému přehledu české mince ražené v Kutné Hoře. Prohlídka trvá cca 1 hodinu.

Virtuální prohlídka

Vstupné:
II. okruh - "Cesta stříbra"
dospělí 110,– Kč
děti, studenti 70,– Kč
I. II. okruh za zvýhodněné vstupné
dospělí 130,– Kč
děti, studenti 80,– Kč
Anglický nebo německý výklad:
Jednotný poplatek za skupinu 400,- Kč
Rezervace termínu na prohlídku dolu:
Za 1 skupinu (max. 25 osob) 50,- Kč

Upozornění pro zájemce o návštěvu důlního díla:
Dětem povolen vstup do dolu od 7 let, a to v doprovodu rodičů. Děti ve skupině (školní výpravy apod.) mají povolen vstup do dolu až od 10 let. Vstup je zakázán osobám trpícím klaustrofobií, srdečními, dýchacími nebo pohybovými problémy a těhotným ženám.

Pro velký zájem je vhodné si prohlídku předem rezervovat. Rezervaci můžete provést písemně, faxem, e-mailem, nebo nejlépe telefonicky na čísle 327 512 159. V případě písemné, faxové nebo e-mailové objednávky laskavě uveďte jméno nebo název objednatele, adresu, telefonní nebo faxové číslo, požadovaný termín, počet osob a případně požadavek na cizojazyčný výklad. Bez těchto náležitostí bohužel nemůžeme vaši objednávku vyřídit!

II. okruh - Cesta stříbra

středověký důl, trejv, středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy, mincování

Prohlídkový okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se z ní vyrazila mince. Návštěvník se seznámí se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Návštěvníci, vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, procházejí asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Prohlídka je zakončena scénickou expozicí přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince. Trvá cca 1,5 hodiny, maximální počet osob na jednu skupinu je 25.

Virtuální prohlídka

I. II. okruh

Zahrnuje oba předchozí okruhy za zvýhodněnou cenu. Celá prohlídka trvá 2,5 hodiny!

V přípravě je další část expozice - "Středověká havířská osada a kutnohorské hutnictví", jejímž tématem je zpracování stříbrné rudy od okamžiku jejího vytěžení (tzv. přípravnictví) až po fázi jejího hutnění na surové, tzv. hertovní stříbro.
Zachycen bude i život kutnohorských horníků, představena různá těžební zařízení a stavby, větrání a odvodňování dolů.

Součástí prohlídky hlavní expozice na Hrádku je návštěva sezónních výstav, instalovaných ve výstavních sálech Hrádku.

ZDROJ:www.cms-kh.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí