zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Životní prostředí kolem mne - soutěž pro střední školy

14.07.2006
Obecné
Životní prostředí kolem mne - soutěž pro střední školy
Dne 12. 06. 2006 proběhla konference středoškolských studentských prací s názvem „Životní prostředí kolem mne“. Konference proběhla v malém kongresovém sále budovy úřadu veřejného ochránce práv na Údolní 39 a zorganizoval ji Ekologický institut Veronica v rámci projektu Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá... .

Šest studentských skupin ze čtyř brněnských gymnázií představily své projekty starostům, starostkám a místostarostům vybraných brněnských částí ( Brno – střed, Bystrc, Královo pole, Vinohrady, Brno – Jih a Bohunice). Tým odborníků vyhodnotil a odměnil studenty nejlepšího projektu.

Studenti ve svých projektech mapovali takové lokality a jevy, které nepříznivě ovlivňují nebo jsou důkazem poškozování životního prostředí v Brně. Úkolem studentů bylo zmapování zanedbávaných a neudržovaných veřejných prostranství, na území o rozloze 10 hektarů a následně navrhnout možnosti zlepšení těchto prostor či navrhnout nové využívaní veřejných prostor.

Kolektiv Kobra

„Na prezentaci se dostavili starostky a starostové městských částí, které studenti mapovali. Vzájemná diskuse o tom, jak by se měly řešit odpady, osvětlení, přechody pro chodce, cyklostezky nebo například opuštěný areál Boby Centra, byla zajímavá a dva kolektivy získali nabídku od městských částí, aby se podíleli společně na řešení a mapování těchto problémů,“ doplnila koordinátorka projektu Hana Chalupská. „ Studenti navrhli cyklostezku v Bohunicích nebo aquapark v Boby Centru. Pohled mladých na Brno neznáme, snad jsme našli jeden ze způsobů, jak ho získat. I volební statistiky hovoří o tom, že mladí k volbách chodí málo. Tímto způsobem alespoň zjistí, že když se jim něco ve městě nelíbí, mohou se podílet na řešení. Prostřednictvím soutěže zjistí, že o tom, jak jejich městský část vypadá rozhodují ti, kteří jsou zvolení ve volbách.“

Práce byly vyhodnoceny ve dvou kategoriích: životní prostředí a územní plán Brna.

V kategorii Životní prostředí je toto pořadí (název skupiny studentů, monitorovaná oblast):

  1. místo – OKZN – Bystrc
  2. místo – Klub přátel hluku smogu a nebezpečného odpadu – Brno střed
  3. místo – KOBRA – Brno střed

V kategorii Územní plánování:

  1. místo – Tučňáci – Leskava
  2. místo – Pat a mat – Boby centrum
  3. místo – Rychlé šipky – Vinohrady

Odměnou pro studenty bude zahraniční výlet začátkem září s tím, že navštíví ekologické projekty nejen u nás, ale i v Rakousku.

Nové Seznam řešitelských kolektivů a vybraných území

Naše organizace se aktivně zapojila do přípravy nového územního plánu města Brna, který bude platný v letech 2010 až 2020. Již v přípravných etapách se snažíme Magistrát města Brna upozornit na problémy životního prostředí ve městě a hledáme návrhy na jejich řešení. Vzhledem k tomu, že se územní plán týká nás všech a jeho podoba významně ovlivní i studenty v produktivním věku, zapojili jsme je prostřednictvím soutěže. Vedlejším efektem soutěže bylo zvýšení informovanosti studentů o ekologických aspektech života ve městě.

Něco o soutěži

Úkolem kolektivů žáků středních škol v Brně byl popis a mapování takových lokalit a jevů, které nepříznivě ovlivňují nebo jsou důkazem poškozování životního prostředí v Brně, např:

čistota, zejména komunikací a veřejných ploch
černé skládky (včetně okolí popelnic a kontejnerů)
nemožnost třídění odpadu
chybějící kontejnery
dlouhodobě neudržované stavby a zejména jejich okolí
neudržovaná prostranství
dostatek ploch vyhrazených pro různé aktivity (hřiště, volná prostranství, výběhy pro psy ap.)
stav dětských hřišť
stav a narušování ploch městské zeleně
nešetrné ořezané či nesmyslně pokácené dřeviny
možnost dalšího ozelenění
pokud je v ploše vodní tok, tak stav a čistota toku a jeho břehů
nedostatky v kanalizaci včetně odvodu dešťové vody z komunikací
dopravní zácpy
poškozené komunikace
zdroje nadměrného hluku
nesvítící lampy městského osvětlení
nevhodné typy lamp
další zdroje světelného smogu
znečišťování ovzduší a jeho zdroje
týrání zvířat
jiné (upřesněte):

Sledovaná plocha měla být cca 10 ha a jasně ohraničena komunikacemi. Součástí mapování byl popis lokalit či jevů, fotografie a návrh řešení, popř. návrhy k nápravě. Výstupem této aktivity je souborný materiál lokalit a jevů, které je třeba v daném území z pohledu dnešní mládeže řešit.

Dotazy k soutěži, prosím, směřujte na následující kontakty:
ZO ČSOP Veronica, Adéla Korniová, Panská 9, Brno; tel. 542 422 757, adela.korniova@veronica.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí