zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana životního prostředí je výzva pro každého ...

22.09.2006
Odpady
Ochrana životního prostředí je výzva pro každého ...
Podle fyzikálních zákonů se při výrobě stlačeného vzduchu tvoří nepříjemný vedlejší produkt: kondenzát.
Ten nevzniká v konstantním množství, nýbrž jeho tvorba je podmíněna hlavně vlhkosti vzduchu a teplotou. Kondenzát může být buď kyselý (u bezolejových kompresorů) nebo směs vody s olejem (u olejem mazaných kompresorů). V nejhorším případě je olej v kondenzátu pevně emulgovaný.

Vylít kondenzát jednoduše do kanálu je přísně zakázáno. V zákoně je jasně dáno, že kondenzát, ať již z bezolejových či olejem mazaných kompresorů, musí být v každém případě podle technických možností upravován a likvidován. I v případě, že je k dispozici místní čistička vody, nedoporučuje se vypouštět neupravený kondenzát do kanalizace, neboť tento silně působí na životnost čističky až ke změně biologického prostředí.

Nejdražší metoda je shromažďování a likvidace kondenzátu na sběrných místech, které pak často předávají kondenzát dále k ekologické likvidaci, většinou do spaloven. Vzhledem k tomu, že se kompresorový kondenzát skládá až z 99 % z vody, je to vskutku nehospodárný a ekologicky nesmyslný způsob jeho likvidace. Takže zbývá tuto nepříjemnou "tekutinu" upravovat přímo na místě. Při tom je třeba rozlišovat mezi disperzním a emulgovaným kondenzátem, neboť každý vyžaduje jiný způsob úpravy.

MY SE BUDEME DÁLE ZABÝVAT ÚPRAVOU DISPERZNÍHO KONDENZÁTU.

Ke zpracování disperzního kondenzátu se nejlépe hodí oddělovací systémy olej-voda, které fungují na principu rozdílné hmotnosti. Další podmínkou je na straně kompresoru dobře oddělitelný olej (např. typy olejů VDL, VCL nebo turbínový olej) a samozřejmě vysoce kvalitní elektronický úrovňově řízený odvaděč kondenzátu . Pokud jsou všechny tyto předpoklady dány, pak je třeba už jen vhodný separátor - např. ÖWATEC. Separátor olej-voda ÖWATEC (viz. obr. 2) existuje v mnoha variantách pro různé výkony kompresorů. Pomocí ÖWATECU je možno jednoduše upravovat disperzní kondenzát a za dodržení právních předpisů ho následně likvidovat.

FUNKCE SEPARÁTORU ÖWATEC

Kondenzát, který je ještě pod tlakem, se musí do ÖWAMATU dostat pokud možno bez víření, které umožňuje tvorbu emulze. Tangenciální přivedení kondenzátu do patentované odvzdušňovací komory, která je postavena jako cyklonový odlučovač, se osvědčilo z pohledu proudění jako technicky nejoptimálnější. Kondenzát je veden na kruhovou dráhu a postupuje do místa tíhové separace. Zbytkový tlak je bez problémů odbourán v odvzdušňovací komoře a zabudovaný filtr s aktivním uhlím zabrání výstupu aerosolů.

Vlastní separace probíhá v tíhové komoře ÖWAMATU, ve které se odloučí největší část oleje. Komora je uzpůsobená tak, že díky dlouhé době ustálení kondenzátu v komoře vystoupají dispergované olejové kapky bez problémů na povrch, kde na hladině vytvoří kompaktní olejovou vrstvu. Tento olej je odveden přepadem do bezpečně zajištěného kanystru. Takto "předčištěný" kondenzát poté postupuje do kónicky tvarovaného OEKOSORB-filtru, který tvoří poslední stupeň čištění.

Kvalitativním znakem dobrých separačních systémů olej-voda je tvar filtrační komory a filtru. Tradiční nádoby filtrů ve formě válce skýtají nebezpečí v nedoléhavosti filtru na stěnu filtrační komory. Zbytkový kondenzát tedy může proniknout kolem a dostat se do kanalizace. U ÖWATECU je díky kónicky tvarovanému filtru a filtrační komoře toto nebezpečí sníženo na minimum. Dalším argumentem bezpečnosti je, že u ÖWATECU je zbytková voda přivedena doprostřed filtru. Tím se dosáhne velmi dobré kinetické adsorpce, neboť kondenzát proudí OEKOSORB-filtrem optimálním směrem a filtr je maximálně vytížen. Sestupná přítoková plocha (směrem dolů se zužující průměr) způsobuje, že v poměru s délkou i obsahem srovnatelným válcovým filtrem je rychlost proudění na začátku filtru menší než na jeho konci.

Kónický tvar OEKOSORB-filtru (obr. 3) je také důležitý v tom, že je proudění u stěny v nepravidelných intervalech. I u ÖWATECU se snaží kondenzát proniknout ven, ale nakonec se musí podřídit fyzikálnímu zákonu. Není tam žádná skulina, kudy by mohl "tajně uniknout". Naopak. Tekuté částice narazí na tkaninu filtru, která vykazuje vyšší odpor, než náplň z aktivního uhlí. Tekuté částice se tedy dál pohybují náplní z aktivního uhlí.

NENÍ FILTR JAKO FILTR

Vedle tvaru má ale největší význam kvalita filtru popř. výběr filtrační látky. Ne každý běžně dostupný filtr je vhodný pro ekonomické a efektivní čištění kondenzátu. Množství testů s nejrůznějšími kompresorovými kondenzáty ukázalo, že všeobecně platný zkušební standard pro aktivní uhlí není v tomto specifickém případě použití dostačující. Výměnné filtry OEKOSORB musí vyhovět vysokým nárokům na bezpečnou a hospodárnou úpravu kondenzátu:

předfiltr z vlákninového materiálu, který pohlcuje olej, aby bezpečně zadržel neodloučené olejové částice a prodloužila se tak životnost následného aktivního uhlí

vysoká poréznost použitých částic aktivního uhlí; optimální rozmístění pórů a jejich velká vnitřní plocha umožňují maximální adsorpci odloučených olejových částic

přesná definice velikosti částic a jejich procentuální rozložení; díky přesně definované náplni jsou filtry optimálně průchodné a efektivně zachycují jemně rozptýlené olejové částice

malá hustota naplněných částic aktivního uhlí; tím se čištěné směsi vody s olejem nabízí větší kontaktní plocha, která zajišťuje vyšší stupeň účinnosti čištění a zároveň se prodlužuje životnost filtru.

Kombinace olej pohlcujícího předfiltru a adsorpčního filtru je u OEKOSORB-filtrů vždy přesně definovaná podle konkrétního použití toho daného ÖWATECU. U separátorů, které pracují na principu tíhové separace, jako ÖWATEC, je třeba dbát na pravidelnou výměnu filtračních vložek, aby si systém udržel svoji efektivitu a spolehlivost.

Ale pozor - každá technika má své hranice: u separátorů ÖWATEC se této hranice dosáhne v momentě, kdy je kondenzát plně emulgovaný. Pak není možné použít tato zařízení a je nutné použít jiný princip

AUTOR: Mgr. Iveta Procházková
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí