zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obchody mohou své zásoby pracích prostředků s fosforem doprodat

05.10.2006
Voda
Legislativa
Chemické látky
Obchody mohou své zásoby pracích prostředků s fosforem doprodat
Vyplývá to z výkladu Ministerstva životního prostředí

Vyhláška, která omezuje prodej pracích prostředků s obsahem fosforu, umožňuje obchodům jejich zásoby ještě doprodat. Vyplývá to z výkladu Ministerstva životního prostředí [1].

Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnosti se od 1. 7. 2006 nesmí uvádět na trh a od 1. 10. 2006 se nesmí uvádět do oběhu. V praxi to znamená, že od začátku července nemohou výrobci prodávat prací prostředky s vyšším obsahem fosforu distributorům a není možné je ani dovážet. Od začátku října pak nemohou distributoři tyto prací prostředky prodávat  obchodům. Ty mohou své zásoby, které nakoupily do konce září,  pouze doprodat běžným zákazníkům.

Česká inspekce životního prostředí se nyní zaměří na kontroly data nákupu uvedeného v dodacích listech v obchodech. Za porušení pravidel hrozí pokuta až 5 milionů korun.

Fosfáty výrazně znečišťují naše řeky. Podíl pracích prostředků na celkovém zatížení toku fosforem se odhaduje na  zhruba na 12,5 %. Fosfor je  živinou pro vodní řasy a sinice, které se při jeho nadbytku snadno přemnoží. V létě tak především na vodních nádržích vzniká  zelený povlak vodního květu. Voda je znečištěná, ryby a jiní vodní živočichové mají nedostatek kyslíku, není možné se koupat . 

Řada evropských států obsah fosforu v pracích prostředcích reguluje: Belgie, Itálie, Německo, Irsko, Rakousko, Švýcarsko, Norsko a Makedonie, připojuje se Francie.  Evropská unie konkrétní množství neupravuje. Zkušenosti zemí, které obsah fosforu omezují, chce vyhodnotit a výsledky pak promítnout do nové legislativy. Odhaduje se, že by mohla platit od roku 2009.

Poznámky:

[1]  Vyhláška č. 78/2006 Sb. je novelou vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Z toho vyplývá, že omezení používání sloučenin fosforu je součástí vyhlášky č. 221/2004 Sb.

Podstatou vyhlášky č. 78/2006 Sb. je omezení používání sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro praní textilu. Omezení spočívá v tom, že v uvedených výrobcích může být pouze určitá koncentrace fosforu, a sice nejvýše 0,5 % hmot. Od 1. července 2006 se prací prostředky pro praní textilu s vyšší než uvedenou koncentrací fosforu nesmí uvádět na trh a od 1. října 2006 se nesmí uvádět do oběhu. Co se rozumí uváděním na trh a do oběhu vyplývá ze zákona č. 356/2003 Sb.

Od 1. července nesmí výrobci v České republice předávat (zpravidla prodávat) prací prostředky s vyšším obsahem fosforu než uvádí vyhláška č. 78/2006 Sb., rovněž není možné takové prací prostředky dovážet. Od 1. října nesmí být tyto prací prostředky předávány distributorům.

Omezení, které stanoví vyhláška č. 78/2006 Sb. se tedy nevztahuje na prodej fyzickým osobám, tedy spotřebitelům nakupujícím v maloobchodě. Podstatné tedy je, že distributor, který prodává prací prostředky fyzickým osobám v maloobchodě, mohl prací prostředky s vyšší koncentrací fosforu než 0,5 % hmot. nakoupit nejvýše do konce září. V současné době má možnost takové prací prostředky doprodat právě pouze fyzickým osobám. Žádné další prací prostředky, které nesplňují požadavky stanovené vyhláškou č. 78/2006 Sb., nesmí být prodávány distributorům od 1. října.

Vyhláška č. 78/2006 Sb. obsahuje dvě výjimky, na které se omezení používání sloučenin fosforu nevztahuje. První jsou prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné školenými pracovníky. Důvodem pro tuto výjimku je skutečnost, že v současné době neexistuje náhrada fosfátových pracích prostředků v průmyslu. Druhou výjimku představuje vývoz a distribuce do jiných členských zemí Evropské unie. To znamená, že výroba pracích prostředků pro domácnost s vyšší koncentrací fosforu než 0,5 % hmot. v České republice je možná, avšak pouze v případě, že je výrobce prodává do zahraničí. Důvodem je skutečnost, že vyhláška č. 78/2006 Sb. omezuje používání fosfátů pouze na území České republiky, pokud jiný stát umožňuje používání fosfátů ve větší míře, může i český výrobce do takového státu prací prostředky s vyšší koncentrací fosforu dodávat.

Dodržování omezení vyplývajícího z vyhlášky č. 78/2006 Sb. kontroluje Česká inspekce životního prostředí a krajské úřady. Krajský úřad může zakázat uvádění pracích prostředků na trh nebo do oběhu, jestliže nejsou splněny podmínky pro jejich uvádění na trh nebo do oběhu stanovené vyhláškou č. 221/2004 Sb. (tedy i její novelou, vyhláškou č. 78/2006 Sb.) a v důsledku toho došlo nebo by mohlo dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života člověka anebo poškození životního prostředí. Za porušení povinnosti může uložit krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu do výše pěti milionů korun. Při určení výměry pokuty se přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho škodlivým následkům pro zdraví nebo životní prostředí a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí