zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mimoúrovňová vodní křižovatka na Labi

15.10.2006
Voda
Mimoúrovňová vodní křižovatka na Labi
Dává „zelenou“ ekologicky čisté a ekonomické přepravě nepospíchajících nákladů a ulehčuje tak přeplněným dálnicím
Na nejdůležitější vnitrozemské vodní tepně mezi Hannoverem a Berlínem, v návaznosti na přístavy Severního a Baltského moře vznikla totální rekonstrukcí Středozemního a Havelského kanálu moderní průplavní síť dlouhá 1075 km, který dává „zelenou“ ekologicky čisté a ekonomické přepravě nepospíchajících nákladů a ulehčuje tak přeplněným dálnicím. Nultým kilometrem, z něhož na západ vede kilometráž Středozemního kanálu a na východ Labsko-havelský kanál, je unikátní mimoúrovňová vodní křižovatka u Magdeburgu.

Ojedinělé inženýrské dílo sestávající z 918 m dlouhého kanálového mostu s šířkou plavební dráhy 32 m a hloubkou 4,25 m, a dvou nových tzv. úsporných plavebních komor Hohenwarthe a Rothensee, bylo slavnostně otevřeno a uvedeno do provozu 10. října 2003. Do té doby (po víc jak 60 let) musely čluny při plavbě z Berlína do Hannoveru z Havelského kanálu nejprve sestoupit plavební komorou Niergripp na hladinu Labe, obeplout Magdeburg proti proudu a komorou Rothensee vystoupat do Mittellandkanalu. Komory omezovaly délku plavidel na 82 m. Dnes mohou díky kanálovému mostu a oběma novým komorám bez zdržování plynule proplouvat mezi oběma kanály ve výšce 19 metrů nad normální hladinou Labe motorové čluny do délky 110 m nebo tlačné soupravy dlouhé až 185 m (se šířkou do 11,4 m) s ponorem do 2,8 m (tj.plavidla kategorie I-12). Nová úsporná komora Rothensee pak umožňuje lodím plujícím po Labi (z toho profitují i česká plavidla) z Labe vystoupat do Středozemského kanálu a celé vnitrozemské sítě EU.

Kanálový most přes Labe sestává ze tří polí: z příhradové části dlouhé 228 m, která se klene nad Labem, ocelového žlabu 690 m dlouhého na 16 rozvidlených betonových pilířích směrem k Magdeburgu, a na vjezdovém poli směrem k Berlínu, uloženém v tělese násypu. Na stavbu v letech 1998 – 2003 se spotřebovalo 24 000 t oceli a 68 000 m3 speciálního betonu. Celkovou délkou 918 m je nejdelším vodním mostem světa. Stavební konsorcium Bilfinger/Berger muselo řešit nevšední úkoly: ocelový svařovaný žlab, spočívající jen u střední sekce přes Labe, nesou na pilířích válcová a čočková ložiska zatížená hmotností 13 500 t, umožňující změnu roztažnosti konstrukce vlivem měnící se teploty. V napojení na pilíře krajní sekce pak dilataci musí vyrovnávat speciální labyrintové a plasty dokonale těsněné přechody. Dále bylo nutno speciálními tlumiči eliminovat možnost zemětřesení. V západní sekci mostu muselo být zřízeno přepadové zařízení, schopné v případě velké vody v kanálu přepouštět do Labe 44 m3/s. Most se podařilo architektům začlenit do krajiny, a tak jeho konstrukci i provoz sledují denně davy turistů z výchozího bodu v obci Hohenwarthe, kde je zřízeno informační středisko s dokumenty a modely o postupu a funkci stavby.

Úsporná komora Hohenwarthe sestává ze dvou paralelních komor dlouhých 190 m se šíří 12,5 m, schopných zdvíhat plavidla do výšky 18,5 m. Vjezdová vrata se spouštějí vertikálně hydraulikou, výjezdová vrata o hmotnosti 40 t mají tradiční segmentové otevírání. Voda je pro úspornost z plné komory vypouštěna a přečerpávána etapovitě do obřích přilehlých stupňovitých betonových nádrží, a při plnění zase napouštěna, což vede k úspoře až 60 % vody, oproti tradičním plavebním komorám stejného objemu. Komory jsou ovládány z dispečinku ve věži, který řídí jednosměrné vplouvání na kanálový most. Podobně je vybavena i komora Rothensee, jen s jednou komorou, vybudovaná během 50 měsíců.

Jen v bývalé východní zóně Německa bylo nutno zdvihnout nebo nově vybudovat 90 silničních a železničních mostů přes rekonstruované úseky kanálu Labe-Havela. Úzké oblouky trasy byly napřímeny, koryto prohloubeno minimálně na 4 m, šířka v místech se skloněnými břehy rozšířena minimálně na 55 m. Projektanti byli zavázáni k tomu, aby co nejméně narušili ekosystém povodí, zejména pak 43 000 ha lužních lesů v Brandenburgu, kde ochránci přírody střeží osud černých čápů a bobrů, kteří se sem v průběhu desetiletí znovu nastěhovali. Vybudování centrální vnitroplavební křižovatky podporované z části z fondů EU přišlo zhruba na 20 miliard eur.

1 - Kanálový most z pohledu od Hohenwarthe (foto Tůma)
2 - Letecký pohled na Wasserstrassenkreutz Magdeburg od komory Rothensee přes kanálový most, zcela vzadu komory Hohenwartha
3 - Tlačené soulodí dlouhé 135 m proplouvá žlabem kanálového mostu (foto Tůma)
4 - Střední sekce kanálového mostu s nultým kilometrem
5 - Dvojitá úsporná komora Hohenwartha s přilehlými nádržemi

http://www.stavebni-forum.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí