zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na prověrku čeká až 150 norem

20.10.2006
Odpady
Na prověrku čeká až 150 norem
Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo minulý týden přehled právních předpisů, které zatěžují drobné živnostníky a malé podniky. Považuje ho za základ budoucích legislativních úprav, které by měly vést ke zlepšení a zjednodušení podnikatelského prostředí v Česku.
Přehled se sice zaměřuje na normy, které komplikují život živnostníkům a malým podnikům, ale budoucí legislativní změny by měly pozitivně vnímat i podniky velké.
Ministerstvo se zaměřilo na šest oblastí (ekologické požadavky, ochrana spotřebitele, pracovní právo, bezpečnost a zdraví, vstup do podnikání a daňová problematika), které vytipovalo na základě jednání s podnikatelskou veřejností. Zejména se Svazem českých a moravských výrobních družstev, Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Některé konkrétní normy byly také konzultovány přímo s podnikateli, kterých se dotýkají.
Celkem bylo vytipováno více než 150 norem, které je možné zjednodušit nebo zrušit. Deset z nich je možné novelizovat v krátkodobém horizontu, 59 z nich bylo posouzeno a 88 ještě na zhodnocení čeká. Mezi prvních deset norem, které lze novelizovat v krátkodobém horizontu, patří například vyhláška o nakládání s odpady, v níž by bylo vhodné zjednodušení formuláře k ohlašování odpadů a odstranit z nich duplicitní údaje. Dalším předpisem z této skupiny je vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kde ministerstvo navrhuje zrušit definici formulářů pro posudky o zdravotní způsobilosti, protože jsou nejasnosti, jak má vypadat.
Ministerstvo navrhuje také zvážit, zda je nutné, aby osoby starší 60 let, které nadále vykonávají své zaměstnání, musely pravidelně žádat o potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Další problémem, který často dopadá na drobné živnostníky a malé podniky, je kontrola ze strany státních orgánů. Kontrolní pravomoci jsou často roztříštěny a kontrolní orgány spolu nespolupracují a nekoordinují svůj postup.
Podnikatel se pak může dostat snadno do situace, kdy je souběžně kontrolován několika kontrolními orgány současně nebo kdy následuje několik kontrol v krátkém sledu za sebou. Živnostník se také může v praxi setkat s tím, že při kontrole stejné věci budou dva kontrolní orgány postupovat odlišně a budou mít jiné požadavky na splnění zákonných povinností podnikatele.
Jednou z nich je i povinnost poskytování údajů pro účely statistických zjišťování. Řada podnikatelů a podnikatelských svazů v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že jde o značnou administrativní zátěž, která navíc narostla po vstupu České republiky do Evropské unie.
Návrhy, které jsou uvedeny v přehledu, je možné uskutečnit. Jak bude naloženo s ostatními vytipovanými právními předpisy, není však zatím jasné, záleží na tom, jak se vyvine politická situace.


Návrhy prvních změn
Následující předpisy lze v krátkodobém a střednědobém horizontu změnit, a snížit tak dopad právní regulace na podnikatele.
Na novelizaci čeká:
383/2001 - vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
277/2004 - vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
148/2006 - nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Na zrušení čeká:
554/2002 - vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
111/2002 - nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
116/2002 - vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
433/2006 - vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu
Na sloučení čeká:
18/1979, 19/1979, 20/1979, 21/1979 - prováděcí vyhlášky k zákonu 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy. Tyto vyhlášky by bylo možno sloučit.
140/2000 - nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozd. předpisů s nařízením vlády č. 469/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů
469/2000 - nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozd. předpisů s nařízením vlády č. 140/2000 Sb.
zdroj: MPO
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Kongres  STUDIO, spol. s r.o.
22
11. 2017
22-24.11.2017 - Konference
Štrbské Pleso
23
11. 2017
23-24.11.2017 - Konference
v Litoměřicích
23
11. 2017
23-24.11.2017 - Konference
v obci Kurdějov (u Hustopečí)
23
11. 2017
23-24.11.2017 - Konference
v Litoměřicích
ASIO, spol.s r.o.
24
11. 2017
24.11.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí