zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ve všech krajích proběhnou opět semináře k IRZ

24.10.2006
IPPC
Ve všech krajích proběhnou opět semináře k IRZ
Semináře proběhly ve všech krajích i v loňském roce a setkaly se s velmi pozitivním ohlasem, o čemž svědčí zejména jejich vysoká návštěvnost.

V rámci informační kampaně k podpoře ohlašování emisí a přenosů látek do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) [1] za rok 2006 uspořádají Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí, v průběhu listopadu a prosince semináře k integrovanému registru znečišťování. Data za rok 2006 musí uživatelé registrované látky ohlásit Ministerstvu životního prostředí do 15. února 2007.

Semináře proběhly ve všech krajích i v loňském roce a setkaly se s velmi pozitivním ohlasem, o čemž svědčí zejména jejich vysoká návštěvnost. Podařilo se oslovit mnoho průmyslových a zemědělských podniků a informovat je o všech aspektech, vyplývajících z příslušné legislativy. Semináře prohloubily komunikaci mezi státní správou a průmyslovým sektorem, zvýšily informovanost, výrazně zlepšily kvalitu ohlašovaných údajů do IRZ (údaje za rok 2005 byly zveřejněny 30.9.2006 na stránkách www.irz.cz).

V roce 2006 (od 16. listopadu) se semináře uskuteční postupně opět ve všech krajích. Určeny jsou všem subjektům, kterých se problematika IRZ dotýká. Jejich cílem je zvýšit orientaci v dané oblasti a usnadnit plnění zákonných povinností. Účastníci seminářů budou informováni o zkušenostech z minulého roku, budou jim sděleny novinky z oblasti právních předpisů a jejich předpokládané změny v roce 2007. Součástí seminářů budou informace o ohlašování prostřednictvím centrální ohlašovny. Přednášet budou odborní pracovníci oddělení IPPC MŽP a CENIA.

Semináře jsou bezplatně přístupné. Veškeré informace o seminářích (přihlášky, harmonogram, kontakty) jsou dostupné na www.irz.cz.

Přihlášky  se zasílají na  adresu: seminare.irz@cenia.cz. Uveďte jméno, subjekt, který zastupujete, kraj, ve kterém se chcete semináře zúčastnit a svůj kontakt- mailovou adresu nebo telefon, případně fax.

Další informace:

www.irz.cz

www.cenia.cz

www.env.cz

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

tel: 267 225 290, 267 225 329, 267 225 209, 267 225 302, 267 225 296

www.cenia.cz

Poznámky:

[1] Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. a nařízení vlády 368/2003 Sb. Povinnost ohlašovat do integrovaného registru znečišťování mají tzv. uživatelé registrované látky, kteří v emisích nebo přenosech (odpadní vody a odpady) ze své provozovny dosáhnou nebo překročí ohlašovací prahy (množství ohlašovaných látek v kg/rok) stanovené  v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Data za rok 2006 musí uživatelé registrované látky ohlásit Ministerstvu životního prostředí do 15. února 2007.

Ohlašování do IRZ se týká velkého počtu průmyslových a zemědělských podniků, proto by mu měla být věnována z jejich strany zvýšená pozornost.

Ohlašování do IRZ má ovšem vliv i na ohlašování dalších údajů z evidencí v oblasti životního prostředí, neboť uživatelé registrované látky ohlašují prostřednictvím tzv. „centrální ohlašovny“ i další údaje, které jsou jinak povinni ohlašovat podle zvláštních právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.).
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí