zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

I obcím kynou

21.11.2006
Ovzduší
Energie
I obcím kynou
Příjem byl obnoven pouze v programech, které byly vyhlášeny počátkem letošního roku v Přílohách II pro rok 2006
Během krátkého vládnutí kabinetu Mirka Topolánka nestihl ministr životního prostředí Ing. Petr Jan Kalaš čelit všem výzvám, které před něho resort postavil.

Nicméně jedním z jeho nejviditelnějších a také nejoceňovanějších kroků bylo obnovení příjmu žádostí do tzv. národních programů využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí (SFŽP) od 15. září.

Příjem byl ovšem obnoven pouze v programech, které byly vyhlášeny počátkem letošního roku v Přílohách II pro rok 2006. Proto nelze žádat například o podporu výstavby větrných či malých vodních elektráren, ani o podporu zařízení na společnou výrobu energie a tepla z biomasy a bioplynu či na podporu výroby elektrické energie ze sluneční energie, jak se na tyto možnosti pamatujeme z dřívějších let. Mluvčí SFŽP Mgr. Pavel Košek vysvětlil, že k tomuto zúžení došlo jednak z důvodu omezených disponibilních finančních prostředků, jednak vzhledem k zákonu č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů. Ten nabyl účinnosti 1. srpna 2005, a proto byly z vyhlášených programů vypuštěny ty, které podporovaly výrobu elektrické energie. Letos rovněž nebyl a už prý ani nebude obnoven v minulosti populární program 10.A Slunce do škol.

PŘEDEVŠÍM JDE O KVALITU OVZDUŠÍ

Ministr Kalaš pro Moderní obec konstatoval, že Ministerstvo životního prostředí obnovilo příjem do těch programů, které byly směrovány na podporu fyzických osob, obcí a účelových zařízení, jako jsou školy či domovy důchodců. "Šlo o to, aby se co nejrychleji a nejefektivněji investovaly prostředky, které mohou zlepšit především kvalitu ovzduší v obcích," uvedl dále ministr.

SFŽP bude na základě rozhodnutí ministra Kalaše přijímat žádosti podle Příloh II pro rok 2006 až do nabytí účinnosti Příloh II pro rok 2007, čím padl původní termín stanovený do letošního 30. září. V letošním roce má poskytovaná podpora mít pouze formu dotace. Zda tomu tak bude rovněž napřesrok a v dalších letech, nebylo v první polovině října ještě rozhodnuto. Jak známo, dříve bylo možné kromě nenávratných dotací získat také půjčku či kombinaci dotace a půjčky. Letos ani v příštím roce nebude SFŽP přispívat na energetické audity, které jsou jednou z podmínek podání žádosti o podporu, ani na další nutné odborné posudky. To však patrně nebude platit pro podporu v rámci již zmíněného Operačního programu Životní prostředí. Tam se totiž podle Mgr. Pavla Koška rýsuje možnost přiznání příspěvku na energetické audity i další dokumenty a dokonce i na projektovou dokumentaci.

BUDOUCNOST ZATÍM JEN V HRUBÝCH OBRYSECH

Loni byly na podporu využívání OZE poskytnuty dotace v úhrnné výši zhruba 180 mil. Kč. Pro letošní rok se vycházelo z předpokladu 100 mil. Kč, přičemž v rámci otevření příjmů žádostí letos na jaře bylo vyčerpáno přibližně 80 miliónů. Mluvčí SFŽP podotýká, že nyní není příjem žádostí finančně omezen, a proto celkový objem poskytnutých peněz bude možné srovnat s celkovou výší loňských dotací až po vyhodnocení celého roku 2006.

Ing. Petr Kalaš má za to, že pro příští rok by objem finančních prostředků na tyto účely měl být minimálně stejný jako letos. "Případné rozšíření této sumy bude záležet na prioritách MŽP pro další období," řekl. V rámci přípravy Operačního programu Životní prostředí na období let 2007 - 2013 se podle ministra prioritní oblast Obnovitelné zdroje teprve zkoumá (odpovědi nám poskytl 10. října - pozn. redakce), ale celková částka vyčleněná na tyto účely má být známa do konce roku.

Ministr Kalaš zároveň připomněl, že investice na využívání OZE by od příštího roku měly být podporovány především ze zdrojů Evropské unie a SFŽP a státní rozpočet by k nim zajišťovaly zejména kofinancování.

KDE HLEDAT RADU A POMOC

O podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP se lze více dozvědět na www.sfzp.cz, přičemž fyzickým osobám jsou připraveni poskytnout informace také pracovníci fondu na všech jeho krajských pracovištích (seznam pracovišť je na webu SFŽP). Ovšem neuškodí prohlédnout si rovněž Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců (http://www.sfzp.cz/cs/op-zivotni-prostredi/dokumenty/), který byl vypracován Státním fondem životního prostředí k OP Infrastruktura a Fondu soudržnosti a může být prospěšný i žadatelům o podporu využívání OZE.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ


Programy vyhlášené pro rok 2006

A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie:

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně bytových domů

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních


B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie:

1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie

2.B. Podpora vydávání knižních publikací

ZDROJ: MŽP ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí