zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zápach jako technický a sociální problém

15.02.2007
Ovzduší
Zápach jako technický a sociální problém
Se zvyšující se životní úrovní stoupají i požadavky na prostředí a lokalitu, ve které žijeme.
Vedle dostupnosti lokality a její polohy jsou podstatné i možné rušivé jevy jako hluk nebo zápach. Zápach je pak fenomén, který je na rozdíl od hluku poměrně lehce odstranitelný, a tak je mu věnováno stále více pozornosti. Je to dokonce téma patřící mezi silné politikum v západoevropských zemích. Našinec, který se vydá směrem na západ, sice může konstatovat, že vedle skoro každého stavení na venkově se vyskytují běžně hnojníky, které nikomu nevadí, ale není "smrad" jako "smrad". A tak problematika odstraňování a měření zápachu plní programy odborných seminářů a výstav.

PŘÍČINY A NÁSLEDKY

Příčinou vzniku zápachu jsou většinou hnilobné procesy, tj. rozklad organické hmoty v anaerobních podmínkách, nebo průmyslová výroba. Vedle přímých známých poškození zdraví se udává, že zápach ovlivňuje čich, který způsobuje podmíněný reflex, na základě něhož dochází k vyměšování trávicích šťáv. Při dlouhé expozici pak následně dochází k žaludečním problémům. Existuje dokonce hypotéza, že pach ovlivňuje emoce, imunitní systém, a následně může být i příčinou kardiovaskulárních nemocí. V současnosti je již k dispozici řada technických možností, jak zápach měřit, a existuje i příslušná legislativa, která stanoví maximální přípustné koncentrace znečištění ovzduší.

METODY ČIŠTĚNÍ

K základním metodám čištění vzduchu patří biologická oxidace, chemické praní, adsorpce na pevném loži a fyzikálně-chemické způsoby oxidace. V minulosti bylo častěji využíváno biologických filtrů, nebo adsorpce, což jsou procesy závislé na lidském faktoru a provozní spolehlivost je spojená s vyšší potřebou údržby, znalostí a někdy i dalších okolností.

V současnosti se proto stále více prosazují procesy na těchto faktorech méně závislé a spolehlivě pracující i za měnících se provozních podmínek. Mezi tyto procesy patří fotokatalytická oxidace a oxidace tzv. aktivním kyslíkem (ionizace).

Fotokatalytické odstraňování zápachu: Tento proces je kombinací fotooxidace, založené na působení UV záření a katalytické oxidace. Používá se především v prostředí, které je zatíženo velkým množstvím těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících a organických látek, např. sirovodíku.

Ionizace - odstranění zápachu tzv. aktivním kyslíkem: Vznik aktivního kyslíku je přírodní přirozený proces, který sterilizuje a dezodorizuje atmosféru. Dobře známý je čerstvý a čistý vzduch po bouřce, kdy je atmosféra vyčištěná pomocí fyzikálně-chemických procesů, např. iniciovaných blesky.

Použití výše uvedených technologií: Každá z uvedených technologií má své místo použití. Fotokatalytická oxidace se používá hlavně k odstranění zápachu zvlášť problematických těžko rozložitelných látek. Svoje uplatnění najde při čištění vzduchu vypouštěného do ovzduší např. z čistíren odpadních vod, průmyslové výroby apod.

Procesu ionizace se s výhodou používá k odstraňování zápachu ve vnitřních prostorách budov, například v sušárnách, prostorách s technologickým zařízením, laboratořích, místnostech pro duševní práci, úpravnách vod apod. Hlavní předností ionizace je to, že organické látky způsobující zápach jsou oxidovány přímo v prostoru, a tak není nutná výměna vzduchu, což vede ke značným energetickým úsporám při vytápění nebo chlazení. Není totiž třeba opakovaně vyhřívat přiváděný vzduch.

ZÁVĚR

Fyzikálně-chemické metody jsou účinné a vhodné pro odstraňování zápachů tvořených složitějšími organickými látkami (merkaptany apod.) tam, kde chceme vzduch opakovaně využívat, a tam, kde je možné nebo nutné čistit vzduch diskontinuálně.

Jejich použití umožní odstranit látky jiným způsobem neodstranitelné, ekonomický provoz daný úsporou energie na vytápění nebo chlazení a úsporou energie danou jejich možným diskontinuálním provozem. Je možné využít nabídky dodavatelů na změření znečištění a odzkoušení funkce na menším poloprovozním zařízení, a vložená investice je tak bez rizik. Navíc jsou to metody provozně spolehlivé, prostorově nenáročné, minimálně závislé na úrovni obsluhujícího personálu a nezanedbatelnou výhodou je, že zařízení funguje okamžitě, tj. po stisknutí vypínače z něj vychází čistý vzduch.

AUTOR: Karel Plotěný
ASIO, spol. s r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí