zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Celulóza ve službách úspor tepla

26.03.2007
Energie
Celulóza ve službách úspor tepla
Jedna z vhodných alternativ pro mnohé konstrukce staveb je i celulózová izolace Climatizer plus, jemuž bylo v roce 1994 propůjčeno označení Ekologicky šetrný výrobek.
Zvýšené náklady na vytápění způsobené úniky tepla vlivem nedostatečné nebo netěsné tepelné izolace jsou nejčastější bolestí starších domů i mnoha novostaveb. Proto se hledají řešení, pokud možno s využitím různých přírodních materiálů.

Jedna z vhodných alternativ pro mnohé konstrukce staveb je i celulózová izolace Climatizer plus, jemuž bylo v roce 1994 propůjčeno označení Ekologicky šetrný výrobek.

Vyrábí se na bázi recyklace novinového papíru a jeho funkce je založena na oddělení vzduchu bez pohybu v mikroprostorách mezi vlákny a dokonalém přilnutí vláknité hmoty k ostatním částem konstrukce tak, aby se co nejvíce zabránilo spárové průvzdušnosti a neplánovaným tepelným mostům.

VYUŽITÍ PŘIROZENÝCH SCHOPNOSTÍ

Výhodou této přírodní vlny je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než izolace uměle vyráběné. Těchto vlastností je možné velmi dobře využít i u moderních staveb. V kombinaci s membránami regulujícími difuzi vodních par konstrukcemi lze efektivně zpříjemnit pobyt v interiéru, aniž by došlo k absolutnímu uzavření konstrukce za pomoci zcela těsných "parozábran". Stejně tak při působení proti nadměrnému přehřívání konstrukcí je tento izolant schopen do sebe absorbovat až dvojnásobné množství tepla ve srovnání s uměle vyráběnými. Přispívá tak při správně navržené konstrukční skladbě k omezení přehřívání interiéru v horkých letních dnech.

EFEKTIVNÍ PAROBRZDY

Pokud se podíváme na problémy izolačních souvrství obecně, nejčastěji se setkáváme s exitencí kondenzace. Tomu se obecně snažíme předcházet především instalací parotěsné zábrany na vnitřní straně konstrukce a vhodnou skladbou materiálů, řazených dle difuzních odporů se snižující se hodnotou směrem k exteriéru. Je však velmi důležité tyto parozábrany správně instalovat a zejména zajistit jejich parametry shodné v celé ploše. Nerovnocenné zabezpečení a opracování spojů a detailů napojení na konstrukční prvky stavby znamená výrazné nebezpečí z hlediska lokálního vzniku a akumulace kondenzátu.

Proto se nyní dává u dřevostaveb a nízkoenergetických domů přednost použití parobrzd. V kombinaci se správně řazenými materiály v celé skladbě konstrukce poskytují moderním izolačním materiálům větší bezpečnost v průběhu životnosti stavby. Trendem poslední doby je použití difuzně otevřeného systému na vnější straně, který namísto parozábran využívá parobrzdy. Společnost Ciur, a.s., pro tyto účely nabízí sortiment materiálů německé firmy Pro clima.

Inteligentní parobrzdy jsou přínosem také pro rovnoměrnou těsnost celého objektu. Neřízeným větráním a infiltrací studeného vzduchu v zimě a horkého vzduchu v létě se funkce použitých tlouštěk izolačních materiálů významně snižuje. Jedná se zejména o parobrzdu DB a INTELO a pojistnou kontaktní hydroizolační membránu SOLITEX.

ZPŮSOBY APLIKACE

Impregnované dřevité vlákno Climatizer plus, získané z novinového papíru, vykazuje velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti je stanoven na hodnotu přibližně 0,04 W/mK. Pro zateplení stropní konstrukce tudíž běžně postačují tloušťky izolace do 20 cm. Není však výjimkou, zejména u nízkoenergetických a pasivních domů, aplikace tloušťky 40 cm na stropních a střešních konstrukcích a 25 - 35 cm ve stěnových konstrukcích.

Často se setkáváme s Climatizerem plus při dodatečném zateplování stropních a střešních prostorů starších staveb. Foukaný způsob aplikace je v tomto případě předností. Aniž by se musela celá konstrukce rozebírat je možné ji naplnit s velmi dobrým přilnutím k detailům. Materiál takto aplikovaný je navíc lehký (35 - 45 kg/m3 ) a konstrukci přitěžuje jen minimálně.

Při budování obytných prostor v podkroví se aplikace provádí do vhodně připravených dutin mezi krokvemi. U starších staveb se pod krytinu dodatečně vkládá například dřevovláknitá deska, aby se pro foukanou izolaci vymezil prostor. U nových střech se již může použít dřevovláknitá nebo OSB deska při prvotním návrhu. Často se rovněž používají podstřešní pojistné hydroizolační fólie, určené pro přímý kontakt s tepelnou izolací. Při vyplňování těchto prostor se pracuje s objemovou hmotností izolace okolo 45 - 55 kg/m3. Přeplněním materiálu se předejde případnému sesednutí vlivem času a otřesů domu.

Stejného principu aplikace za vyšší objemové hmotnosti se využívá i při vyplňování obvodových stěn dřevodomů a příček ze sádrokartonu. Nejčastěji se provádí otvorem o průměru 83 mm za použití speciálních koncovek pro zpětný odvod přepravního vzduchu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí