zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadáři se budou vzdělávat.

16.04.2007
Odpady
Odpadáři se budou vzdělávat.

Desítky lidí absolvují školení na téma odpadové hospodářství financované Evropským sociálním fondem.

V pondělí 16. 4. bude v hotelu Ve dvoře ve Spáleném Poříčí zahájeno týdenní školení několika desítek lidí na téma odpadové hospodářství. Akce je součástí projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“ (zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji. Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, které jako jednu z cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci. Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, proto sdružení připravilo pro zapojené obce a města rozsáhlý vzdělávací program. Je sestaven ze čtyř samostatných týdenních bloků školení, přičemž každý z nich je věnován určitému tématu. V průběhu školení účastníci získají komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru a zároveň možnost připravit konkrétní opatření ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlastních obcích. Na 1. blok školení, který se v lednu 2007 zaměřil na „Techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích“ nyní naváže 2. blok s ústředním tématem „Plánování a ekonomika odpadového hospodářství v obcích“. Účastníci školení tak získají informace k zásadním tématům z každodenní praxe, např. jak aktivně pracovat s plány odpadového hospodářství na úrovni obcí a jak lze optimalizovat ekonomiku nakládání s odpady, zejména s důrazem na aktivní třídění odpadů. Informace budou účastníkům předány nejen na teoretické úrovni, ale i na základě praktických zkušeností prostřednictvím odborných lektorů z firmy Ing. Pavel Novák, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., společnosti Ekodepon a dalších. Cenné praktické poznatky zajistí účastníkům školení rovněž exkurze na zařízení určená k nakládání s odpady. Na místě si budou moci ověřit fungování řízené skládky odpadů v lokalitě Vysoká, včetně jímání skládkového plynu a výroby obnovitelné energie, dále provoz místní kompostárny na zpracování biologicky rozložitelných odpadů a také sběrného dvora odpadů ve městě Dobřany, určeného především k třídění nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Praktickým přínosem bude rovněž prezentace závěrů jejich první samostatné odborné práce, ve které vyhodnocovali stav odpadového hospodářství ve svém městě a možnost porovnání a konzultace těchto závěrů s odbornými lektory. Zbývající dva bloky školení se uskuteční opět ve Spáleném Poříčí v průběhu června 2007 a v lednu 2008. V návaznosti na výstupy ze školení se ve všech zapojených obcích budou realizovat praktické pilotní projekty se zaměřením na informační kampaně pro občany.

http://www.cestyplzenskehokraje.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí