zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otazníky kolem barev

17.05.2007
Ovzduší
Legislativa
Otazníky kolem barev
Nová vyhláška Ministerstva životního prostředí ohledně omezování emisí těkavých látek obsažených v barvách a lacích způsobila závěrem loňského roku "bouři ve sklenici vody".
Zavinilo to nedostatečné vysvětlení praktických dopadů na výrobce i obchodníky. V následujícím rozhovoru dává jasné vyjádření k nové vyhlášce David Klíma, ředitel společnosti Motip Dupli.

Mohl byste ve stručnosti zhodnotit dopad příslušné evropské směrnice, potažmo vyhlášky MŽP č. 509/2005 Sb. na obchodníky s tímto sortimentem v tuzemsku?

V posledních letech výrazně vzrůstají nároky na ochranu životního prostředí a tento trend se týká i oblasti výroby, distribuce a používání barev a laků. Nově přijatá směrnice stanovuje mezní hodnoty obsahu "těkavých organických rozpouštědel" - VOC (Volatile Organic Compounds) v přípravcích uvedených v příloze I. Jedná se o dekorativní a ochranné barvy a laky s výjimkou aerosolů; výrobky pro opravy nátěru vozidel, konzervace nebo dekorace vozidla mimo výrobní zařízení. Jejím cílem je pak celkové omezení používání těkavých látek a tím i tvorby přízemního ozonu a znečišťování ovzduší. Toto je samozřejmě velice pozitivní krok. Na druhé straně však s sebou přináší poměrně značný zásah do činnosti firem zabývajících se výrobou a distribucí barev a laků, a to zejména v oblasti autoopravárenství, které jsou nuceny namísto dosavadních zpravidla rozpouštědlových barev přejít na nové vodou ředitelné receptury. Mimoto nová legislativa klade další požadavky na značení výrobků, evidenci používaných materiálů, technologické vybavení lakoven apod.

Kterých skupin produktů (případně konkrétních výrobků) se citovaná vyhláška dotýká a kterých ne?

Jednotlivé skupiny výrobků jsou rozděleny v příloze vyhlášky do několika kategorií, ke kterým se následně váží odlišná limitní množství obsahu VOC. Obecně je však možno rozdělit výrobky do dvou větších skupin, a to na výrobky určené pro autoopravárenství a ostatní barvy a laky, například pro hobby a dekorativní použití.

A co výrobky ve sprejích - vztahují se na ně nějaká zvláštní ustanovení či výjimky?

Rozhodně ano. Barvy, laky a ostatní výrobky v aerosolovém balení jsou vyhláškou výslovně zmíněny hned několikrát a platí pro ně zcela odlišná pravidla. Aerosolové výrobky určené pro autoopravárenství jsou zařazeny do podkategorie "speciálních vrchních nátěrových hmot" a vztahuje se na ně po přípravných prostředcích nejvyšší, tudíž nejbenevolentnější limit 840g/l, což je dvojnásobný limit oproti běžným barvám a lakům nanášeným jiným způsobem. Ostatní barvy a laky ve sprejích, tedy například pro hobby použití a dekoraci, jsou pak z účinnosti zákona zcela vyjmuty, a nevztahují se tak na ně žádná omezení.

Může daný fakt podle vás ovlivnit spotřebitelské chování koncových zákazníků při nákupu sprejových barev, respektive mělo by to tak být?

To jednoznačně. Spreje obecně již dříve představovaly pro spotřebitele celou řadu výhod, jakými jsou například jednoduchost použití, nevysychání a s tím spojená dlouhodobá skladovatelnost nebo okamžitá připravenost k použití bez potřeby jakýchkoliv dalších nástrojů - vždyť barevný sprej je vlastně barva i aplikační nástroj v jednom. Nyní k nim však přibývá hned několik dalších podstatných výhod.

Jak jsem již uvedl, omezení týkající se sprejů jsou oproti klasickým barvám a lakům buď žádná, popř. zcela minimální. Pro běžného spotřebitele to znamená, že v aerosolovém balení si může i nadále koupit například rychleschnoucí rozpouštědlové barvy. Stejně tak pro autolakýrníky zůstává v aerosolovém balení přístupná celá škála materiálů, které jim i v novém legislativním prostředí usnadní a především urychlí práci - hovořím zejména o přípravných, pomocných a dokončovacích materiálech ve sprejích. Právě pro tyto účely nyní uvádíme na trh nově doplněnou řadu výrobků ColorMatic professional.

Jak se toto všechno vlastně dotýká vaší firmy a výrobků?

Vzhledem k tomu, že výrobky distribuované naší firmou již splňují dané limity, jediná změna se bude týkat povinného označování výrobků. Na výrobcích určených pro opravy automobilů vyrobených po 31. 12. 2006 musí být označena podkategorie výrobků a příslušná mezní hodnota VOC v g/l podle přílohy II této směrnice a nejvyšší obsah VOC v g/l ve výrobku ve stavu, jak je připraven k použití. Výrobky vyrobené před tímto datem mohou být distribuovány do 31. 12. 2007 - bez daného označení.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí