zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice o IPPC se rozšíří na další zařízení

01.06.2007
IPPC
Směrnice o IPPC se rozšíří na další zařízení

Závazný termín k udělení integrovaného povolení pro první skupinu největších zařízení vyprší teprve letos v říjnu, ale Evropská komise již pracuje na revizi směrnice IPPC a rozšíření její působnosti.

 


Smyslem změn je odstranění nedostatků stávající směrnice a další snížení emisí amoniaku, skleníkových plynů a dusičnanů. „Česká republika je v procesu implementace směrnice IPPC v rámci států EU v průměru nebo lehce nad průměrem. Největší problémy mají v zemích jižní Evropy,“ informoval na Envikongresu Jan Slavík z Ministerstva životního prostředí ČR. Vedle zpoždění implementace Evropská komise kritizuje také nedostatečné vynucování aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) a nedostatečné odůvodnění v případech, kdy se při povolování nevychází z BAT. Výsledkem je, že směrnice nemá takový dopad na úroveň ochrany životního prostředí, jak se očekávalo.

Nedostatky by se měly promítnout v nové podobě směrnice IPPC, jejíž schvalovací proces pravděpodobně proběhne v letech 2008 až 2009, tedy i během českého předsednictví EU. Účinnost nové směrnice se předpokládá v roce 2012 a předmětem revize budou například oblasti terminologie, monitoringu, povolovacího procesu i aplikace BAT, a to v zájmu vyjasnění požadavků a větší transparentnosti. Největší změnou ovšem bude rozšíření počtu sledovaných činností a kapacit. V rámci sběru dat Evropská komise uvažuje o rozšíření režimu IPPC například o „malá“ spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 20 – 50 MW, což by se v ČR týkalo přibližně 120 zařízení. K dalším rozšiřujícím činnostem mohou patřit činnosti jako chov vodních živočichů o kapacitě vyšší než 1000 tun/rok, používání biologických procesů k produkci chemických látek, velká průmyslová zařízení na zplaňování a zkapalňování, výroba patentních paliv, průmyslové čistírny odpadních vod, průmyslová zařízení na ochranu dřeva a dřevěných produktů pomocí chemikálií s výrobní kapacitou vyšší než 50 m3 denně a zařízení na stavbu, aplikaci a odstraňování nátěrů lodí o délce nad 100 metrů. Uvažuje se také o změnách v definicích odpadových kategorií v návaznosti na směrnice zabývající se odpady. V odpadovém hospodářství by se rozšíření působnosti IPPC mělo týkat činností jako kompostování, nakládání s kaly, mechanické zpracování komunálního odpadu, zpracování odpadu z demolic, zpracování strusky a škváry a aktivit souvisejícch se zpracováním kovového odpadu.

Přípravu nové směrnice provází řada studií a analýz, které posuzují mimo jiné i ekonomické a sociální dopady připravovaných změn a zabývají se rovněž vlivem na konkurenceschopnost evropského průmyslu, konkrétně sklářství a ocelářství. Velká pozornost je věnována také očekávanému přínosu pro životní prostředí. Jak uvedl Jan Slavík, z předběžných závěrů příslušných analýz lze vyvodit, že i nepříliš striktní aplikací BAT dojde ke snížení emisí NOx na polovinu a striktní aplikací až na jednu čtvrtinu. Ještě k markantnějšímu zlepšení pak má dojít u emisí SO2. Na přípravě nové evropské legislativy se intenzivně podíl i Česká republika, která má zástupce v Expertní skupině i Poradní skupině k revizi směrnice IPPC.
Tiskové středisko BVV
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí