zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o znečištění budou kvalitnější

31.05.2007
IPPC
Informace o znečištění budou kvalitnější
Tiskové středisko BVVIntegrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ), který již tři roky shromažďuje informace o únicích znečisťujících látek, se v návaznosti na evropské normy rozšíří na další oblasti. Na veletržním Envikongresu o tom informovali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR jako zřizovatele a české informační agentury životního prostředí CENIA jako provozovatele portálu IRZ.

Na stránkách www.irz.cz jsou veřejnosti již od září 2005 dostupné nejširší informace o znečišťování životního prostředí v ČR. Databáze úniků, tj. o emisí a přenosů znečišťujících látek je spojena s lokalitou a konkrétní provozovnou, takže slouží jako důležitý zdroj údajů například pro lékaře, složky záchranného systému, samosprávu měst a obcí, nevládní organizace i samotné podniky, kterým poskytuje srovnání s ostatními provozy. Envikongres 2007 informoval o změnách, které v této oblasti nastanou v letošním roce na základě přijetí nových právních norem v EU a následně i v ČR.

Nově zřízený Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) zvýšil počet povinně evidovaných látek na 91 a počet sledovaných činností z 56 na 65, snížil některé ohlašovací prahy a nově zavedl důkladný monitoring úniků znečisťujících látek z rozptýlených zdrojů emisí. V České republice, jejíž IRZ překračoval požadavky kladené dřívější evropskou legislativou a sledoval 72 namísto 50 požadovaných látek, to znamená rozšíření registru o 21 ohlašovaných látek (k 91 z E-PRTR pravděpodobně bude přiřazen ještě styren a formaldehyd). Připravovaný zákon o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který po vzoru evropské legislativy oddělí registr od problematiky integrované prevence (IPPC), by měl přinést také další změny. Jak informoval Jan Maršák z ministerstva životního prostředí, počítá se se snížením ohlašovacích prahů například pro dioxiny, nově bude sledováno celkové množství odpadů a ohlašovací termín se posune ke 31. březnu. Vše ovšem závisí na výsledku právě probíhajícího legislativního procesu, který by měl být ukončen na podzim letošního roku. Důležitou změnou bude také právní zakotvení tzv. centrální ohlašovny (tj. integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí), což by mělo přispět ke snížení administrativy, k odstranění duplicitních hlášení a ke sjednocení formátu předávaných údajů pro lepší sdílení informací ve státní správě.

Údaje českého IRZ byly poprvé zveřejněny 30. září 2005, kdy podalo hlášení 541 organizací za 871 provozoven (téměř polovina byla ze zemědělství). Jak na veletrhu oznámili zástupci agentury CENIA, za rok 2005 počet ohlašujících provozoven meziročně vzrostl na 968 a v roce 2006 je předběžně očekáván nárůst na 998 (konečné údaje budou zveřejněny ke 30. září 2007). K nárůstu došlo u ohlašovatelů přenosů v odpadních vodách, k poklesu naopak u emisí do vody. Ze 72 sledovaných látek byly v České republice v roce 2005 ohlášeny úniky 55. Přes letošní rozšíření počtu ohlašovaných látek Evropská unie stále zaostává například za Kanadou nebo USA, kde registry sledují až 650 znečišťujících látek.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí