zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unikátní systém třídění komunálního odpadu v Letohradě

01.06.2007
Odpady
Unikátní systém třídění komunálního odpadu v Letohradě

Městský úřad v Letohradě využívá informační systém Munis v celé šíři jeho evidenčních a správních agend. Otevřenost systému i ochota doprogramovat několik speciálních funkcí navíc umožnily úpravy aplikace "Komunální odpad". Ve městě nyní funguje unikátní systém řízení svozu tříděného odpadu a Letohrad je uznávaným průkopníkem v oblasti motivace občanů k důslednému třídění odpadu formou poskytování slev na poplatcích.

Systém slouží ke sběru informací o množství a druzích vytříděného odpadu, prostřednictvím čtení čárových kódů při svozu - z nich se pak vychází při dalším motivování občanů přiznáním slevy z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tím se v konečném důsledku podařilo značně zvýšit podíl tříděného odpadu v Letohradě.

"Samotnému sběru dat předchází rozeslání čárových kódů občanům," vysvětluje Ivan Kurtev, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Letohradě. "Toho jsme dosáhli uživatelským vytvořením jednoduchého tiskového formuláře pro tisk na samolepicí etikety v generátoru tiskových sestav Munis. Museli jsme se samozřejmě také dohodnout s firmou provádějící svoz a vybrat, který typ budeme používat (CODE 128 A)."

Systém třídění

V současné době se v Letohradu třídí dvě suroviny -- plasty a papír. Do plastů jsou zahrnuty čiré folie (např. polyethylénové, mikroténové, strečové), dále lahve PET (všechny barvy včetně víček -- zmačkané -- sešlápnuté) a směsný plast (např. barevné fólie a obaly, fólie a obaly s potiskem, igelitové tašky, kelímky, plastový odpad, který nelze zařadit do předchozích dvou skupin). V případě papíru jde o kartónový papír (např. vlnitá a hladká lepenka, kartony) a ostatní papír (např. noviny, časopisy, letáky, balící papír).

"Letos jsme se také nově pustili do třídění nápojových kartonů (např. obaly od mléčných výrobků, vín, džusů), ale o výsledcích je zatím asi předčasné hovořit," dodává Ivan Kurtev.

Občané města musejí dodržovat také několik základních pravidel týkajících se především balení a stavu odpadu. Plastové folie, PET láhve a směsný plast musí být zmačkán a umístěn samostatně do řádně zavázaného plastového pytle o minimálním objemu 110 l se samolepkou čárového kódu na chráněném místě. Plasty nesmí být znečištěny, tzn., že by tam neměly být ani obaly od nebezpečných látek, jako jsou např. motorové oleje, chemikálie, barvy apod.

Papírový odpad musí být složen a odděleně zabalen do balíku o minimální hmotnosti 10 kg se samolepkou čárového kódu na chráněném místě. Není povolen uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Přínosy pro město

Oproti svozu tříděného odpadu pomocí kontejnerů je třídění odpadů touto metodou náročnější na čas, ale to plně nahrazuje kvalita vytřídění. Identifikace pomocí čárového kódu na balíku papíru nebo pytli s plasty a nápojovými kartóny umožňuje zpětně kontrolovat kvalitu třídění. Při porušení čistoty a základních pravidel je občan upozorněn na zjištěné nedostatky a bonus mu není přiznán.

Zajímavý je i pohled na ekonomický přínos pro město. "Částka na zavedení systému, včetně zakoupení čtečky čárového kódu a drobných programátorských prací, nepřesáhla 30 tisíc korun," poznamenává Ivan Kurtev. "Údaje za minulý rok přitom ukazují, že systém je samofinancovatelný, a není třeba jej dotovat z městského rozpočtu. Za vytříděný odpad jsme utržili 450 tisíc Kč, náklady na svoz tříděného odpadu, jeho zpracování a dopravu k výkupu činí 340 tisíc Kč a náklady na samolepky a jejich tisk byly zhruba 9 tisíc Kč. Dále jsme poskytnuli slevy na poplatcích ve výši 61 tisíc Kč. "

Stále mírně stoupá množství směsného komunálního odpadu. Jedná se o odpady převážně z domácností. Problematika zejména plastových odpadů, pokud nejsou tříděny spočívá ale spíše v jejich objemu, nikoliv hmotnosti. Zavedením systému tedy nelze čekat meziroční pokles množství odpadu uloženého na skládku, spíš lze nárůst pouze přibrzdit, ale pravděpodobně uspoříme na nákladech za dopravu směsného odpadu odpadů na skládku.

Slevu hradí nezapojení

Pokud město dosahuje určitého obratu za prodej druhotných surovin, snaží se jej zpět přerozdělit právě těm, kteří se veřejně přihlásili k tomuto systému a odpady poctivě třídí. Cílem je zároveň dosáhnout platební kázně, protože nárok na slevu v tomto systému zanikne tehdy, pokud poplatník neuhradí popletek v termínu. Došlo také k tomu, že byla zvýšena sazba poplatku o 20 Kč na osobu, která má na území města trvalý pobyt, s tím, že systém slev je nastaven tak, aby každý občan, který se zapojí alespoň symbolicky, tj. 1 pytel plastů a balík papíru, nebo dva balíky papíru za rok, dosáhl slevy ve výši zvýšení poplatku. Odtud odvozujeme, že slevu vlastně platí ti, kteří se do systému nezapojili.

Občané také dostávají zpětnou vazbu -- informaci o tom, jak třídili v předchozím roce, najdou na složence. O další vyhodnocování či sestavování žebříčku nejlepších se zatím neuvažuje -- hlavně s přihlédnutím ke skutečnosti, že údaje jsou zaneseny v daňové (poplatkové) knize a na místě je mlčenlivost podle zákona o správě daní a poplatků.

Zkušenosti z jiných měst

"Musím přiznat, že po odvysílání prosincové reportáže o našem systému třídění odpadů na TV Nova a následně na TV Prima v 1. lednovém týdnu nastala poměrně slušná mela," dodává Ivan Kurtev. "Některá města -- a to i značně vzdálená -- vyslala své zástupce na výzvědy. Značný zájem o informace projevil i Český statistický úřad. Rádi samozřejmě poradíme každému, kdo projeví zájem, nutno ale podotknout, že duchovním otcem myšlenky nejsme vlastně my, ale firma Komunální služby Jablonné nad Orlicí. V Letohradě jsme pak myšlenku rozvinuli do bodového systému, zavedení úlevy na poplatku za bod, zavedení čárového kódu na úřadě. A bylo jen dobře, že náš informační systém Munis od společnosti Triada byl schopen tyto noviny zpracovat, přizpůsobit se jim a dále celý systém řídit."

O Letohradu

Letohrad, ležící na řece Tiché Orlici v Pardubickém kraji, má 6191 obyvatel a působí zde pověřený úřad města, který má ve spádovém obvodu obce Šedivec, Písečná, Žampach a Nekoř. V Letohradě byl vystavěn barokní zámek a kostel s jedinečnou štukovou výzdobou. Město leží v údolí, kde ho obklopuje příroda, zejména nádherný zámecký park s empírovou kašnou a altánem, nebo barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. V městském muzeu jsou k vidění např. originální Napoleonovy sáně a expozice lidových krojů i sirkařství. V Muzeu řemesel s návštěvností převyšující 20 000 návštěvníků ročně na vás dýchne dovednost starých mistrů. Letohrad je také kolébkou biatlonu v ČR a rodištěm Michala Šlesingra držitele stříbrné a bronzové medaile z nedávného Mistrovství světa.

Zdroj: Deník veřejné správy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí