zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický návod k systému uzavírání (zacyklování) materiálových toků surovin

08.06.2007
Odpady
Metodický návod k systému uzavírání (zacyklování) materiálových toků surovin
Metodický návod je vydáván jako pomůcka sjednocující problematiku nakládání s odpady a problematiku udržení surovin, které jsou materiálovou základnou těchto odpadů, v užívání lidskou společností.

Metodický návod k systému uzavírání (zacyklování) materiálových toků surovin, které tvoří materiálovou základnu sběrových odpadů kovů, papíru a skla

Metodický návod je vydáván jako pomůcka sjednocující problematiku nakládání s odpady a problematiku udržení surovin, které jsou materiálovou základnou těchto odpadů, v užívání lidskou společností. Návod je zaměřen na problematiku nakládání s odpady, zejména kovů, papíru a skla, které jsou někdy nazývány sběrovými odpady. V minulosti se pro ně zpravidla používal výraz "druhotné suroviny".

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává tento návod k naplnění surovinové politiky ČR, která prosazuje materiálové využívání odpadů s cílem úspor primárních zdrojů surovin.

Cílem metodického návodu je sjednocení přístupů orgánů veřejné správy, původců odpadů a oprávněných osob k nakládání s odpady tvořenými cennými surovinami. Návod vysvětluje integrující prvky několika zákonů (obchodní zákoník, zákon o odpadech, živnostenský zákon, zákon o obecné bezpečnosti výrobků) a poskytuje informace o tom, jak v souladu s platnými právními předpisy převést odpady do podoby výrobků, které bude možné uvádět na trh jako výrobky — suroviny určené pro další zpracování. Návod přináší i doporučení pro správné vedení evidence odpadů od jejich vzniku až po jejich materiálové využití. V návodu jsou rovněž popsány souhlasy příslušných správních úřadů, které je nutné získat, aby nakládání s odpady a jejich zpracování a následné uvedení výrobků z odpadů na trh bylo v souladu s příslušnými zákony. V návodu je obsažen nejen správný postup vedení evidence odpadů a nakládání s nimi, ale také postup pro uvedení příslušného podnikatelského subjektu do souladu se živnostenským zákonem, což je podmínka pro legální uvádění výrobků na trh. Je v něm rovněž obsažen návod pro vypracování průvodní dokumentace výrobků z odpadů při jejich uvádění na trh tak, aby tato dokumentace vyhovovala ustanovení příslušných zákonů.

Popsané skutečnosti řeší metodický návod variantě pro různé druhy provozoven a je v této části doplněn postupovými grafy popisujícími materiálový tok surovin od shromáždění odpadů a jejich předání do sběrny, přes jejich zpracování až po uvedení na trh v podobě výrobků s určením — suroviny pro další zpracování.

Metodický návod vyjasňuje a sjednocuje zejména problematiku týkající se podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady zařazenými pod kódy OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností, revize 8.2004) 37 Recyklace druhotných surovin, 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem (51.57 Velkoobchod s odpadem a šrotem).

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: www.mpo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí