zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odstraňuje se nebezpečná skládka u Nového Rychnova

13.06.2007
Odpady
Odstraňuje se nebezpečná skládka u Nového Rychnova
Skládka průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov se nachází mezi Novým Rychnovem a Rohoznou na okraji lesa poblíž přírodního parku Čeřínek. Skládka je umístěna v prostoru bývalého žulového lomu o rozměrech cca 20 x 30 metrů a hloubce 5 – 8 metrů. V minulosti bylo toto území vybráno pro ukládání průmyslových nebezpečných odpadů a v 70. a 80. letech minulého století zde probíhalo skládkování nebezpečných odpadů, např. galvanických kalů, kalírenských solí, odpadů s obsahem ropných látek. Při privatizaci původce této ekologické zátěže ale nebyl proveden ekologický audit, čímž došlo k tomu, že původce ztratil odpovědnost za tuto ekologickou zátěž. Dosud byla skládka překryta izolační fólií a zeminou s travním porostem, takže nezasvěcený kolemjdoucí ani nepoznal, že se pod zemí nachází časovaná ekologická bomba.

„Tato skládka dlouhodobě prokazatelně znečišťuje podzemní a povrchové vody únikem nebezpečných a toxických látek, zejména se jedná o chlorované uhlovodíky, pesticidy, těžké kovy a další. Toto znečištění má plošný charakter a ohrožuje i místní vodní zdroje podzemní vody, které slouží k zásobování 1200 obyvatel obce Dolní Cerekev pitnou vodou. V současnosti má pitná voda v těchto zdrojích kvalitu odpovídající kvalitě vody kojenecké, ale podle zpracované analýzy rizik z roku 2003 v časovém horizontu 15 let hrozí rozšíření znečištění i do těchto zdrojů pitné vody. Kromě toho znečištění ohrožuje i vodní zdroje podzemní vody osad Hamr, Šance, obce Rohozná a vodní tok Rohozná,“ uvedl Zdeněk Jirsa, starosta městysu Dolní Cerekev.

Městys Dolní Cerekev se proto rozhodl, i když není původcem této staré ekologické zátěže, že se stane investorem sanace této staré ekologické zátěže, aby zabránil znečištění svých vodních zdrojů. Městys tedy v loňském roce požádal o poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Infrastruktura, kde byla tato akce podpořena. Celkové náklady na sanaci skládky činí 40,8 mil. Kč, z toho z Operačního programu Infrastruktura a ze Státního fondu životního prostředí bude poskytnuto 85 % uznatelných nákladů, což je 30,4 mil. Kč. Zbylých 10,4 mil. Kč dofinancuje kraj Vysočina. „Zastupitelstvo kraje Vysočina již v březnu roku 2005 svým usnesením schválilo, že ze zvláštního účtu zřízeného podle vodního zákona kraj zafinancuje veškeré předsanační práce, a přislíbilo, že dofinancuje náklady na sanační práce. Na červnové zasedání zastupitelstva kraje v letošním roce bude předložen materiál právě pro poskytnutí dotace kraje na dofinancování sanačních prací městysu Dolní Cerekev“ uvedl Ivo Rohovský, radní za oblast zemědělství a vodního hospodářství.

V březnu letošního roku byly zahájeny sanační práce, které budou ukončeny v červnu roku 2008. Ve čtvrtek 31. května se konal kontrolní den sanace na skládce, kde bylo zjištěno, že je již provedena příjezdová komunikace ke skládce a bylo zahájeno čerpání podzemních vod a jejich čištění na dekontaminační stanici. Následně dojde k odtěžení uložených odpadů z tělesa skládky a jejich odvozu k bezpečnému zneškodnění. Poté bude ještě po dobu několika let probíhat monitoring kvality podzemních a povrchových vod.

„Všichni se těšíme, že po několikaletém odsouvání problému bude tato stará ekologická zátěž odstraněna, jelikož skládka průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov se v regionálním seznamu priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží nachází z hlediska rizikovosti vlivu na životní prostředí na desátém místě v rámci celé ČR a na prvním místě v kraji Vysočina. Sanací této skládky dojde k odstranění jedné z největších skrytých ekologických hrozeb v kraji Vysočina a následně ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality podzemních a povrchových vod v širokém okolí skládky a v konečném důsledku k zabránění znečištění zdrojů pitné vody pro obec Dolní Cerekev,“ uvedl na závěr Ivo Rohovský.

Radek Zvolánek, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, tel.: 564 602 363

velké foto
Náměstek Pavel Hájek a radní Ivo Rohovský se starostou městyse Dolní Cerekev Zdeňkem Jirsou (uprostřed).

Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu kraje Vysočina.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí