zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O korporaci TVEL

16.06.2007
Energie
O korporaci TVEL

Korporace TVEL – ruský výrobce jaderného paliva. Sdružuje dvanáct podniků jaderného palivového cyklu Ruska, které se specializují na těžbu přírodního uranu, výrobu, dodávky a vědecko-technickou podporu jaderného paliva, a to pro jaderné elektrárny Ruska i v zahraničí. Celkový počet pracovníků Korporace TVEL představuje 40 tisíc zaměstnanců.

Základní produkce Korporace – jaderné palivo pro energetické, výzkumné a lodní reaktory. Podniky Korporace TVEL vyrábějí především jaderné palivo pro lehkovodní reaktory (VVER-1000, VVER-440, PWR, BWR), urano-grafitové (RBMK-1000, EGP-6, CEFR), reaktory s rychlými neutrony (BN-600). S jaderným palivem TVEL pracuje každý šestý energetický reaktor ve světě.

Korporace TVEL zajišťuje palivo pro 73 energetických reaktorů v Rusku a pro jaderné elektrárny ve 13 dalších zemích světa, jako je Ukrajina, Bulharsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Finsko, Arménie, Litva, Čína a další státy. TVEL dodává jaderné palivo pro Jadernou elektrárnu Dukovany a od roku 2009 bude dodávat palivo i pro Jadernou elektrárnu Temelín.

Korporace uskutečňuje také dodávky jaderného paliva pro výzkumné reaktory v Rusku, Polsku, České republice (reaktory Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a školní reaktor na FJFI Českého vysokého učení technického v Praze), v Uzbekistánu, Maďarsku, Kazachstánu, na Ukrajině, v Bulharsku, Vietnamu a v Litvě.

S jaderným palivem TVEL pracují také všechny lodní reaktory ruské flotily.

Kromě základní produkce dodává TVEL na ruský i světový trh nejaderné produkty, jako je zirkonium, lithium, vápník a další materiály.

V současné době zajišťují těžbu uranové rudy v Rusku plně těžební podniky Korporace TVEL. Patří mezi ně závody Priargunskoje proizvodstvennoe gorno-chimičeskoe obedinenie (PPGCHO, Čitinská oblast), Dalur (Kurganská oblast) a Chiagda (republika Burjatija). První z nich zajišťuje těžbu důlním způsobem, další dva podniky metodou podzemního vyluhování. Objem těžby představoval v roce 2006 3,2 tisíce tun uranu.

Korporace TVEL se zabývá zdokonalováním současných a zaváděním nových typů paliva pro jaderné elektrárny, výzkumné a dopravní reaktory. Cílem je zvýšení technicko-ekonomických charakteristik a maximální uspokojení potřeb zákazníků.

Pro reaktory VVER připravuje Korporace palivo nových generací, které umožňuje zefektivnit palivový cyklus jaderných elektráren. Probíhají konstrukční zkoušky palivových souborů třetí generace pro reaktory VVER-440 se zlepšenými charakteristikami.

Všechny podniky Korporace TVEL se hlásí k ochraně životního prostředí a bezpečnosti výroby. Hlavním cílem ekologické politiky Korporace je maximálně možné snížení nepříznivého vlivu na životní prostředí.

Systém řízení kvality akciové společnosti TVEL a hlavních výrobních závodů Korporace – Mašinostroitelnyj závod (město Elektrostav), Novosibirskij závod chimkoncentratov (město Novosibirsk), Čepeckij mechaničeskij závod, (město Glazov) – je certifikován v souladu s mezinárodním standardem ISO 9001:2000. Mašinostroitelnyj závod, Novosibirskij závod chimkoncentratov a Čepeckij mechaničeskij závod jsou v souladu se systémem ekologického managementu držiteli certifikátu mezinárodního standardu ISO 14001:1996. Kromě toho, v roce 2006 získal Novosibirskij závod chimkoncentratov – jako první v jaderném odvětví – mezinárodní certifikát OHSAS 18001 pro oblast bezpečnosti práce a průmyslové bezpečnosti.

Korporace TVEL se řídí principem sociální odpovědnosti vůči veřejnosti. Účastní se realizace mnoha projektů v sociální sféře a programů federálního, regionálního a mezinárodního významu. V České republice Korporace TVEL podporuje především každoroční festival „Dny ruské kultury v České republice“. TVEL podporuje i řadu dalších událostí v oblasti kultury a sportu.

 

Spolupráce akciové společnosti TVEL s Českou republikou

Sovětské (ruské) jaderné palivo se do České republiky dodává od zahájení provozu Jaderné elektrárny Dukovany, tj. od února 1985. Korporace TVEL zajišťuje tyto dodávky do České republiky od svého vytvoření v roce 1996.

V posledním mezinárodním výběrovém řízení na dodávky jaderného paliva pro Jadernou elektrárnu Dukovany vyhrál TVEL, a. s., v roce 2001. Kontrakt byl uzavřen do roku 2018. Od roku 2003 dodává Korporace do Jaderné elektrárny Dukovany upravené palivo, jehož využití umožnilo uskutečnit přechod z tříletého palivového cyklu na cyklus pětiletý. Přínosem je nejen ekonomický efekt v měřítku miliard korun, ale i úspora místa pro uskladnění paliva. Střední obohacení izotopem uranu se v tomto palivu snižuje z 4,38 % na 4,25 %. Tento, na první pohled nevýznamný, rozdíl znamená významné snížení ceny paliva, která představuje až 25 % nákladů na provoz jaderné elektrárny.

TVEL dodává palivo i pro výzkumný reaktor Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, hlavního českého vědecko-výzkumného centra v oblasti jaderné fyziky.

V září 2005 se uskutečnila dodávka nízkoobohaceného jaderného paliva (obohacení izotopem uranu pod hranici 20 %) pro univerzitní reaktor V-1 Vrabec Českého vysokého učení technického v Praze. Dodávka se uskutečnila v rámci Rusko-amerického programu přechodu výzkumných reaktorů na méně obohacené palivo (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors, RERTR), který je zaměřen na minimalizaci hrozby terorizmu ve světě.

V roce 2006 vyhrála akciová společnost TVEL mezinárodní výběrové řízení na dodávku jaderného paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín. Zástupci české energetické společnosti ČEZ (Skupina ČEZ) a Korporace TVEL podepsali 16. května v Praze kontrakt na dodávku paliva pro dva bloky Jaderné elektrárny Temelín. Smlouva je uzavřena na 10 let, během nichž Korporace TVEL vyrobí a dodá okolo 400 tun paliva. Očekává se, že první část palivových souborů bude dodána již koncem roku 2009.

 „Jde o zdokonalené jaderné palivo typu TVSA s pevnější konstrukcí, která zajišťuje větší bezpečnost a spolehlivost provozu reaktoru, ekonomičtější využití paliva a lepší ekonomické parametry provozu celé jaderné elektrárny,“ uvedl v této souvislosti Anton Baděnkov, prezident Korporace TVEL. Upravené palivo tohoto typu již bylo úspěšně vyzkoušeno v Kalininské jaderné elektrárně.

Palivo pro Jadernou elektrárnu Temelín vyrobí jeden z hlavních podniků Korporace TVEL – Mašinostroitelnyj závod (město Elektrostal, Moskevská oblast). Projektantem paliva TVSA je Opytnoe konstruktorskoe Bjuro mašinostroenija I. I. Afrikantova (OKBM) v Nižném Novgorodu.

 

Korporace TVEL a struktura jaderného odvětví Ruska

Současné jaderné odvětví Ruska představuje rozsáhlý komplex podniků, organizací a vědecko-výzkumných institucí. Patří do něj okolo 200 podniků, v nichž je zaměstnáno více než 300 tisíc lidí. Základní strukturu odvětví tvoří čtyři hlavní vědecko-výrobní komplexy: podniky zabývající se jaderně-palivovým cyklem (k nim patří Korporace TVEL), podniky s jaderně-zbrojním zaměřením, vědecko-výzkumné instituce a podniky jaderné energetiky. Řízením podniků a organizací jaderného průmyslu je pověřena Federální agentura pro jadernou energii (nástupce Ministerstva jaderné energetiky Ruské federace). Dozor nad dodržováním radiační a ekologické bezpečnosti vykonává Federální služba ekologického, technologického a jaderného dozoru.

Ruské jaderné odvětví je – pokud jde o úroveň vědecko-technických aktivit v oblasti projektování a výroby jaderného paliva, zkušenosti s využíváním jaderných elektráren a kvalitu přípravy a školení personálu jaderných elektráren –jedním z předních ve světě. Podniky tohoto odvětví soustředily v průběhu let obrovské know-how pro řešení významných úloh, jakými bylo např. vybudování první jaderné elektrárny na světě v roce 1954 a příprava paliva pro její provoz. Rusko disponuje nejdokonalejšími technologiemi na obohacení paliva. Projekty jaderných elektráren s lehkovodními reaktory VVER jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších na světě. Svou spolehlivost dokázaly v průběhu tisíce reaktoro-roků bezpečného provozu. Vysokou kvalitu výrobků a nabízených služeb aktuálně potvrzují úspěchy v mezinárodních výběrových řízeních na dodávky jaderného paliva a výstavbu nových jaderných elektráren v zahraničí v roce 2006.

Jaderné elektrárny Ruska se podílejí na celkové výrobě elektřiny okolo 16 %. V současné době pracuje v 10 ruských jaderných elektrárnách 31 bloků s celkovým instalovaným výkonem 23 242 MW. V roce 2006 vyrobily jaderné elektrárny Ruska 154,6 miliard kWh, což bylo o 4,8 % více než za stejné období v roce 2005.

 

Kontakty

Své otázky týkající se činnosti Korporace TVEL posílejte, prosím, na Ředitelství styku s veřejností
tel.: 7 495 239-4631, 239-4325, 239-4861,
fax: 7 495 239-4530,
e-mail: pressa@tvel.ru.

Informace:
OAO TVEL
Adresa: 119017, Moskva, ul. B. Ordynka, 24/26
Tel.: 7 495 239-4922
Fax: 7 495 239-4404
E-mail: info@tvel.ru
www.tvel.ru

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí