zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šetrné a ekologické systémy pro odvod a likvidaci dešťových vod

19.06.2007
Voda
Šetrné a ekologické systémy pro odvod a likvidaci dešťových vod
S masivní a neutuchající novou výstavbou veřejných i průmyslových staveb se soustavně zvyšuje počet zpevněných (nepropustných) ploch. Srážky z takovýchto ploch je ale nutné bezpečně odvést. V současnosti už existují systémy i pro případy, kdy z důvodu kapacity už není možnost napojit odvodňovací systém na stávající kanalizační sběrač.

Následující technologie lze díky jejich variabilitě použít jak pro velké stavební celky (haly apod.), tak pro bytovou zástavbu (rodinné domy).

ODVODNĚNÍ VELKOPLOŠNÝCH STŘECH

Podtlakový systém Wavin QuickStream PE je určen pro efektivní odvodnění velkoplošných střech různých objektů. Jde především o ploché střechy hypermarketů, výrobních a skladových hal, sportovních hal a stadionů, komerčních a polyfunkčních objektů a dalších, jejichž plocha dosahuje od několika tisíc až po desítky tisíc metrů čtverečních.

Při dešti pracují všechna potrubí jako zcela zaplněná a tlak v instalaci je nižší než atmosférický. Předností tohoto systému je jeho vysoká kapacita při nižší materiálové náročnosti proti tradičnímu gravitačnímu okapovému systému.

Zvýšené nároky jsou rovněž kladeny na hydraulický návrh, přesnost a kvalitu provedení systému. Vtoky jsou kovové i plastové, následuje kompletní škála potrubí a tvarovek. Nedílnou součástí je i potřebný kotvící materiál pro uchycení systému pod střešní konstrukci. Výše uvedený systém podtlakového odvodnění se už několik let plně využívá. Pomohl vyřešit odvodnění například na těchto stavbách: Daikin Device Brno, Škoda Auto a. s. lisovna M15, Siemens Drásov, Mercedes Omni Plus Praha, Distribuční centrum Pardubice, Hitachi Žatec a mnoho dalších.

PŘIROZENÉ VSAKOVÁNÍ A ODTÉKÁNÍ

Nová technologie systémů Wavin Azura a Wavin Q-Bic umožňuje nakládání s dešťovými vodami v místě spadu. Tím odlehčuje kanalizačním stokám (možnost volby menšího průměru kanalizačního potrubí, redukce investičních nákladů na stavbu kanalizace) a snižuje poplatky za odvod dešťových vod z vlastních pozemků.

Tyto systémy velmi šetrným a ekologickým způsobem aktivně napomáhají udržovat přirozený koloběh vody v přírodě, a tím vytvářejí preventivní opatření proti vzniku závažných ekologických škod. Používání je ve shodě s legislativou členských zemí EU, která upřednostňuje přirozené vsakování a odtékání dešťových vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí.

Oba systémy se skládají z takzvaných základních akumulačních boxů o rozměrech 500x400x1000 mm pro systém Azura a 600x600x1200 mm pro systém Q-Bic, které se velice jednoduše sestavují do kompaktních celků takřka neomezených rozměrů a tvarů. Tím vznikne dočasný "skladovací" prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií a umístí pod zem.

Základní princip obou systémů je co nejrychleji odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým zpožděním buď nechat vsáknout zpět do okolní zeminy, nebo zajistit regulovaný odtok dešťové vody ze "skladovacího" systému do dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrže.

Systém Q-Bic je navíc jedinečný tím, že do akumulačního bloku je možné přímo zabudovat inspekční šachtu o průměru 600 mm. Vnitřní strukturu boxů systému Q-Bic tvoří kanály velkých rozměrů, což umožňuje snadnou revizi celého systému při použití tradičních inspekčních kamer a čisticích přístrojů.

AUTOR: Michal Runštuk
Wavin Ekoplastik, s. r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí