zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OTÁZKY PRO generálního sekretáře pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce ČR s Evropskou komisí

19.06.2007
Obecné
OTÁZKY PRO generálního sekretáře pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce ČR s Evropskou komisí

1 Jak hodnotíte dosavadní průběh a výsledky vyjednávání ČR s Evropskou komisí o NSRR a OP spadajících pod cíl, který vám byl svěřen?

2 Co vnímáte jako svůj nejobtížnější úkol při vyjednávání, kde ještě vidíte problémy a co již naopak považujete za bezproblémové?

3 Chtěl(a) byste něco vzkázat zájemcům o podporu z nových operačních programů, jejichž vyjednávání spadá do vaší gesce?

Petr Moos

generální sekretář pro oblast dopravy a životního prostředí

1 Fáze vyjednávání započatá v březnu 2007 vedla k opětnému zahájení jednání o NSRR s EK po předchozím přerušení procesu. Mezičas byl využit vyjednávacími týmy k vyjasnění stanovisek a hledání vstřícnější reflexe vzájemných pozic. Jednání bylo obnoveno opět při návštěvě vyjednávacího týmu v Bruselu, kde jsme prezentovali odpovědi na dotazy a námitky k jednotlivým kapitolám NSRR podle prioritních cílů. U cíle Atraktivní prostředí se dotazy soustřeďovaly na návaznost dopravních projektů na strategické záměry rozvoje evropských dopravních sítí TEN-T, na způsoby jejich projednávání s veřejností a na konceptuální přístup založený na strategických dokumentech k dopravě v ČR. Na základě podkladů připravených velmi odpovědně kolegy z ministerstva dopravy mohl generální sekretář poskytnout zevrubné odpovědi a reakci na připomínky.

2 Velmi obtížné je jednání o podpoře projektů v oblasti vodohospodářských staveb. Nicméně i zde se objevují vstřícné změny postojů, a tak je důvod k optimismu a dobré víře, že i OP Životní prostředí bude projednán včas. V uvedených jednáních i v jednáních o NSRR mají generální sekretáři velmi dobrou podporu v ministerských týmech. Snaha a pozitivní přístup odborníků na fondy EU z těchto týmů jsou velkým přínosem.

3 Je důležité nenechat se odradit administrativními nároky a formalismem. Čerpání z připravených SF je jedinečnou šancí pro naši zemi a její rozvoj v mnoha oblastech, výjimečnou příležitostí uplatnit v klíčových oblastech našeho života kvalitní rozvojové projekty.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí