zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská unie nasadila přísný metr pro druhé kolo emisních povolenek

19.07.2007
Ovzduší
Evropská unie nasadila přísný metr pro druhé kolo emisních povolenek
Koncem března 2007 Evropská komise donutila české ministry omezit vysoké exhalace oxidu uhličitého z průmyslu
Stejně dopadly slovenská, litevská či lotyšská vláda. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého.

Předefinovaných 86,8 milionů tun exhalací ročně je přesně o dvě třetiny blíže návrhu ekologických organizací (78 milionů) než původnímu vládnímu plánu (102 milionů). Přesto náš stát nakonec svému průmyslu pořád ještě povolí třetí největší exhalace v přepočtu na obyvatele ze všech států EU. Nicméně, schválený plán by měl rozhýbat investice do čistých a efektivních technologií či podpořit inovace.

EPIZODA PRVNÍ: ČERVEN 2006

Zhruba před rokem odstartoval duel mezi Evropskou komisí (EK) a členskými státy EU. Do konce června 2006 měly země dodat do Bruselu návrhy Národních alokačních plánů (NAP) pro období 2008 - 2012. Jediným členem, který termín dodržel, bylo Estonsko. Statistické zjištění donutilo komisi k razantnějším krokům proti hříšníkům. Od července 2006 nad nimi visel Damoklův meč tzv. infringementu, procesu přestupkového řízení, pokud do určeného náhradního termínu nedoručí své NAPy. Od července 2006 tak na stůl komise individuálně "přistávaly" alokační plány jednotlivých členských zemí unie. V různých podobách řešily navýšení či snižování alokační hranice národních limitů povolenek, počítaly se zvýhodněním včasných opatření a čistých technologií (kogenerace), vyčleňovaly rezervy pro nové zdroje a pro projektové mechanismy Kjótského protokolu či osvětlovaly možnost přidělování povolenek prostřednictvím aukce.

EPIZODA DRUHÁ: PROSINCE 2006

Česká vláda zaslala svůj NAP začátkem prosince 2006. Návrh vznikl dle požadavků, posbíraných ministerstvy od velkých znečišťovatelů. Plán počítal se zvýšením exhalací z loňských 82 milionů tun na 102 milionů. Náš stát chtěl příslušným odvětvím povolit v přepočtu na jednoho obyvatele druhé nejvyšší znečištění ze všech zemí EU. Nárůst byl větší než kompletní exhalace celého Estonska či Slovinska. Vládní plán se zakládal na názoru, že větší prosperita vyžaduje vyšší a vyšší znečištění. Česká ekonomika v posledních několika letech dynamicky roste, přesto zůstávají exhalace oxidu uhličitého už deset let na víceméně stejné úrovni. Loni průmyslové znečištění - při rekordním, 6% ekonomickém růstu - dokonce o 9 % kleslo.

ÚLOHA EVROPSKÉ KOMISE

Cílem systému obchodovatelných emisních povolenek je snižovat emise skleníkových plynů. EK si je vědoma, že při současném rozhodování o národních alokačních plánech pro období 2008 - 2012 určí, zda Evropa bude systém emisního obchodování dále rozvíjet či zda se trh s uhlíkem zhroutí. Přílišná benevolence EK při přidělování emisních povolenek jednotlivým státům v minulém kontrolním období vedla ke snížení jejich ceny a v jednu chvíli téměř ke zhroucení trhu.

Komise měří všem stejně - k seškrtání jednotlivých národních alokačních plánů přistupuje principiálně. Podrží-li tento striktní přístup, naplní se základní předpoklad emisního povolování - firmám se více vyplatí investovat do moderních technologií s vysokou účinností a nízkými emisemi oxidu uhličitého. A to je cílem nové společné energetické politiky EU.

EPIZODA TŘETÍ: 26. BŘEZEN 2007

Evropská komise poslala ČR rozhodnutí o emisních povolenkách. A výsledek? Původních 102 milionů tun emisí kysličníku uhličitého ročně komise zredukovala na 86,8 milionu tun ročně, což je o 14,8 % méně, než ČR navrhovala. Podle slov ministra Bursíka březnové rozhodnutí nijak neomezovalo český průmysl, přidělené množství povolenek je dokonce o 5 % vyšší než jsou jeho reálné emise. Je zřejmé, že EK se rozhodla neopakovat chybu při přidělování povolenek v minulém kontrolním období, naopak chce zvýšit cenu emisních povolenek na trhu.

EPIZODA ČTVRTÁ: 28. KVĚTEN 2007

Ministr průmyslu Říman přesvědčil vládu o podání žaloby na Evropskou komisi kvůli snížení přídělu emisních povolenek. Vláda u Evropského soudního dvora argumentuje tím, že Brusel při rozdělování povolenek jednak zvolil špatnou metodiku, jednak vycházel z chybných předpovědí o hospodářském růstu v ČR, i o skutečné produkci emisí skleníkových plynů v posledních letech.

ČR je druhou zemí, která se rozhodla komisi kvůli alokačnímu plánu žalovat. V únoru podalo svou žalobu Slovensko. Ve hře jsou ještě Poláci a Maďaři, spekuluje se i o Lotyšsku a Finsku. Proti seškrtaným plánům přitom protestují téměř všechny země unie. Letos se nejhlasitěji ozývalo Německo, které ale nakonec komisi ustoupilo.

POŠKODIL NÁS BRUSEL REDUKOVANÝM PŘÍDĚLEM?

Český NAP byl seškrtán na necelých 87 milionů tun, daný krok vyvolal na naší scéně různé reakce. Část politiků a většina domácích průmyslníků tvrdí, že "nový"" roční limit domácím firmám v rychle rostoucí ekonomice nestačí, podniky budou muset povolenky nakupovat na trhu a poškodí je to v konkurenčním boji. Proto s podáním žaloby souhlasí, neboť tím vláda chrání oprávněné zájmy ČR. Verdikt EK totiž znamená tak velkou redukci povolenek, že může omezit rozvojové plány průmyslu a limituje hospodářský růst země.

Proti je naopak Strana zelených. Podle ministra Bursíka v posledních letech stoupá produkce emisí v zemi kvůli růstu průmyslové výroby a rostoucí spotřebě energií zhruba o půl procenta ročně, bruselský příděl přitom umožňuje v příštích letech růst emisí až o celé procento.

EPIZODA PÁTÁ: 31. KVĚTEN 2007

Ministerstvo životního prostředí předkládá do 30denní veřejné diskuse upravený plán pro druhé obchodovací období. NAP rozdělí 399 znečišťovatelům celkem 85,45 milionů povolenek, pro nová zařízení je stanovena rezerva 1,29 milionů ročně. Alokace povolenek jednotlivým zařízením vychází z jejich skutečných emisí v roce 2005 (celkem 82,4 miliony tun CO2) a v roce 2006 (celkem 83,6 Mt), přičemž byla více zvýhodněna menší zařízení oproti velkým. Z upraveného NAPu vypadly problematické bonusy za včasná opatření, tzv. čisté technologie či CZT.

EXHALACE, EXHALACE, EXHALACE...

Evropská komise seškrtala NAPy mnoha členských států EU. Slovensku o 25 %, Polsku o 27 %, Litvě o 47 % a Lotyšsku dokonce o 57 %. Finsko snižuje plán o 5,2 %, Itálie o 6,3 %, Belgie o 7,6 %, Nizozemsko o 5,1 % atd. Začátkem června 2007 posoudila EK již 22 státních NAPů, beze změny je schválila jen Francii, Británii a Slovinsku.

Jedno je jisté. Jakákoliv žaloba nemá odkladný účinek a příděl z Bruselu se musí zatím akceptovat. Nehledě na to, že případné soudní verdikty mohou padnout klidně až za pět let, jak varují někteří odborníci.

Že účelem obchodování s emisemi je snižovat exhalace, nikoli je zvyšovat, platí pro ČR dvojnásob. Kdyby Bruselem prošel původní plán, zůstal by náš stát skanzenem fosilních technologií a ekonomiky postavené na vývozu špinavé energie.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí