zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ukončení projektu geologického mapování Mongolska

09.08.2007
Geologie
Ukončení projektu geologického mapování Mongolska

Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska 1 : 50 000

Realizátor: Česká geologická služba (vedoucí projektu RNDr. Pavel Hanžl)
Zahraniční partner: Mongolská agentura pro nerostné suroviny a ropu (MRPAM)
Doba realizace: 2003–2007
Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Celkový rozpočet: 25 mil. Kč

 

Červeně vyznačeno území pokryté projektem geologického mapovániProjekt „Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska“ byl součástí programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Jeho nositelem byla Česká geologická služba a garantem Ministerstvo životního prostředí ČR. Projekt nepřímo navázal na aktivity ČR a bývalého Československa v oblastech geologického průzkumu v Mongolsku.

Strategickým cílem projektu byla větší soběstačnost Mongolské geologické služby při základním geologickém průzkumu území vlastního státu a intenzivnější využití geologických dat ve státní správě.

Základním cílem projektu bylo sestavení geologické mapy a mapy geochemických anomálií v oblasti Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50 000 s důrazem na ložiskovou problematiku.

Geologické mapování probíhalo v úzké kooperaci s místními geology (MRPAM, MTU) a vycházelo ze standardů České geologické služby. Vybraná oblast v jv. Altaji pokrývá několik geologicky odlišných oblastí a byla vhodná pro školení mongolských geologů a studentů v použití moderních metod geologického výzkumu a zpracování geologických dat (GIS).

V rámci projektu byl shromážděn velký objem dat unikátní nejen svým rozsahem, ale i šířkou zaměření. Data obsahují primární geologickou dokumentaci, terénní měření a laboratorní analýzy pro geologické, geochemické a prospekční, hydrogeologické, sedimentologické, mineralogické, petrologické, geofyzikální a další účely. Tato data byla soustředěna v informačním systému, který byl nejen jedním ze závěrečných výstupů projektu, ale v průběhu sběru a zpracování dat sloužil jako pracovní nástroj pro tvorbu a aktualizaci účelových terénních podkladů a kontrolní i analytickou činnost.

Výsledky

Hlavním výstupem projektu bylo zpracování výsledků systematického mapování a zpracování terénních, satelitních a laboratorních dat formou tiskových verzí map. Z úzké spolupráce geologů a GIS specialistů na tvorbě informačního systému vznikly postupy a nástroje, které umožnily geologům samostatné využití informačního systému přímo v terénu i při konečném zpracování dat. To umožnilo v  krátkém termínu čtyř měsíců závěrečných prací vytvořit sadu 87 geologických, prospekčních a aplikovaných mapových výstupů.

Využití dat z informačního systému urychlilo jak sestavení geologických map (včetně geologických řezů a litostratigrafických kolonek), tak tvorbu finálních odvozených vrstev vycházejících z geologické stavby území, např. v případě hydrogeologických map (permeabilita hornin), map strukturních pater, nebo map geologických jednotek, které byly využívány buď jako doplňkové, přehledné mimorámové údaje (geologické mapy), nebo jako podklad některých prospekčních či aplikovaných map (synoptické mapy prospekčních dat, hydrogeochemické a hydrogeologické mapy).

Výsledkem projektu bylo rovněž posouzení ložiskové perspektivity mapovaného území. Na základě výsledků geochemické prospekce, založené především na šlichové prospekci a geochemii říčních sedimentů, byla vytipována řada geochemických anomálií a v terénu nalezeno několik perspektivních výskytů mineralizací Au nebo As-Sb-Hg. V oblasti bylo zjištěno rovněž několik zajímavých akumulací nerudních surovin, zvl. vysokoprocentních vápenců a štěrkopísků.

Protože v tištěných mapách nelze zobrazit veškeré získané údaje je výsledkem projektu i komplexní, jednoduše dotazovatelná databáze obsahující kromě veškerých terénních a laboratorních údajů také primární dokumentaci nebo např. fotografickou dokumentaci výchozů, typů rud či výbrusů.

Vzdělávání

Součástí projektu bylo zapojení a výuka mongolských studentů geologie, kteří se účastnili terénních prací. Proběhly stáže tří mongolských geologů a IT specialistů na ČGS a řada odborných přednášek na Mongolské vědecké a technologické universitě v Ulaanbátaru.

Ukončení projektu

Výsledky projektu byly 29. května 2007 v Ulaanbaataru předány mongolskému partnerovi. Závěrečná zpráva, která se skládá ze 400 stran textu, sedmi textových a grafických příloh, 88 mapových listů a geovědního informačního systému mapované oblasti, byla velmi úspěšně obhájena před Mongolskou stratigrafickou komisí, představiteli Mongolské agentury pro nerostné suroviny a ropu, Mongolské technické a vědecké univerzity, Mongolské akademie věd a Geologického průzkumného centra, za účasti představitele Velvyslanectví ČR v Mongolsku a zástupce ředitele ČGS.

ZDROJ: ČGS 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí