zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prevence povodní může nabourat obecní rozpočty

07.09.2007
Voda
Prevence povodní může nabourat obecní rozpočty

Praha - Metodika financování protipovodňových opatření s podporou Evropské investiční banky, vypracovaná odborem vodního hospodářství na ministerstvu zemědělství, může být zneužita k tunelování obecních nebo krajských rozpočtů.

Vyplývá to ze znění metodických pokynů, které má Aktuálně.cz k dispozici. A potvrzují to i zástupci obcí.

Podle těchto pokynů totiž musí navrhovatelé staveb protipovodňových opatření, což jsou obce, města, sdružení obcí nebo kraje, podepsat žadatelům (státním podnikům Povodí, Lesům České republiky a Zemědělské vodohospodářské správě) v zásadě bianco šek na finanční náklady, aniž by znaly jejich výši.

Metodika totiž stanoví, že podmínkou realizace staveb je "závazek navrhovatele, že vicenáklady vzniklé v průběhu realizace akce, které nebude možné řešit s podpory státního rozpočtu, budou uhrazeny navrhovatelem podle podmínek stanovených ve smlouvě o přípravě".

Protržená hráz v Ústí nad Labem - Střekově

Rozhodují jiní a jinde

Obce ani kraje přitom nemají na výběr organizace, která bude stavby provádět, žádný vliv - o tom rozhoduje především ministerstvo zemědělství. To navíc zúžilo výběr jen na organizace, které samo ovládá. To ale není jediná ekonomická past pro rozpočty obcí. V podmínkách je totiž dále stanoveno, že "náklady na nákup pozemků je možné uplatnit v rámci podpůrného programu jako součást vlastních zdrojů jen do výše ceny stanovené cenovým předpisem".

To znamená, že metodika pracuje s úředními cenami, ve skutečnosti ale budou projekty pracovat s tržními cenami pozemků, které jsou mnohem vyšší.

Obce o uvedené metodice většinou vůbec nevědí. Jak ale podotýká předseda Spolku na obnovu venkova (SPOV) a starosta obce Bělotín Eduard Kavala, její znění je "velmi nestandardní až podezřelé". Obce se totiž podle jeho slov upíší k tomu, že všechno může být nakonec jinak.

usa zaplavy

"Je to cesta, jak na obce přenést odpovědnost za nedokonalé projekty," zdůrazňuje Kavala s tím, že "na západě by takový přístup státních orgánů vůbec neprošel". Ministerstvem navrhovaná metodika navíc může být podle SPOV zneužitelným nástrojem k tunelování obecních rozpočtů.

Ministerstvo v opozici

Ministerstvo se ale brání. Podle ředitelky odboru komunikace Ilony Chalupské je selektivní výběr žadatelů dán tím, že pouze na tyto podniky má ministerstvo jako ústřední vodoprávní úřad kontrolní nástroje. Problém ovšem je, že ministerstvo projekty spoluschvaluje i kontroluje.

Možnost tunelování ministerstvo odmítá, systém administrace žádostí tomu naopak podle Chalupské brání. Obce totiž podle ní předloží ministerstvu žádost o posouzení protipovodňového opatření včetně studie proveditelnosti, stanoviska správce povodí a stanoviska kraje.

voda

"Správce programu (ministerstvo) nechá podklady posoudit strategickým expertem dle jednotné metodiky a environmentálním expertem z hlediska ekonomické efektivnosti, vhodnosti technického řešení, environmentálních dopadů a naléhavosti realizace opatření. Dále provede věcnou kontrolu kompletnosti žádosti a rozhodne o zařazení akce doporučené strategickým i environmentálním expertem k realizaci, dle disponibilních zdrojů v programu," tvrdí Chalupská.

"Při rozhodování zohlední doporučení meziresortní pracovní skupiny pro koordinaci poskytování finančních prostředků na protipovodňová opatření řízená Ministerstvem zemědělství. Rovněž je nutné připomenout, že v průběhu i po dokončení realizace akce jsou prováděny nejen ze strany MZe a Finančních úřadů kontroly na účelovost a efektivnost vynaložených státních prostředků," dodává.

Na protipovodňová opatření by mělo jít, jak již dříve uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič, do roku 2012 celkem 14,2 miliardy korun. Z toho v rámci programu "Prevence před povodněmi" zhruba 10 miliard korun a asi 4 miliardy korun v rámci projektů na rekonstrukci a odbahňování rybníků. Nejde tedy o malé peníze.

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí