zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spalovna má vyřešit problém s nebezpečným odpadem

21.09.2007
Odpady
Spalovna má vyřešit problém s nebezpečným  odpadem

PARDUBICE - Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., novinářům představila svůj projekt řešení likvidace odpadů v Pardubickém kraji.

Nutno dodat, že ve vcelku rozvášněné atmosféře výhrad radnic a obyvatel Pardubic a okolí k záměru modernizace stávající spalovny odpadů v areálu společnosti Synthesia. Tiskovou konferenci se snažili narušit svými protiargumenty zástupci hnutí Zelená pro Pardubice v zastoupení Jana Linharta. Protože toto hnutí mělo vlastní tiskovku a nikdo se ji nesnažil narušit, vyzněla nyní aktivita zelených trochu rozpačitě.

Jak bylo před novináři konstatováno jednatelem společnosti Romanem Mužíkem, postup AVE CZ v přípravě projektové dokumentace a jejím schvalování se důsledně řídí zákony České republiky a předpisy, které postup investora v podobných případech upravují, a odpovídá dlouhodobé koncepci odpadového hospodářství České republiky.

Nejvyšší možný důraz proto AVE CZ klade na soulad projektu s předpisy na ochranu životního prostředí, které jsou v ČR již v plném souladu se směrnicemi Evropské unie.

Vliv spalovny bude zanedbatelný

Veškeré dosud provedené studie o vlivu stavby na životní prostředí a na zdraví obyvatel prokazují, že vliv spalovny i při plném provozu bude zcela zanedbatelný, řekl Jiří Čenský, technický ředitel společnosti a autor projektu spalování komunálního a nebezpečného odpadu v bývalé semtínské spalovně. Zabezpečení chodu spalovny bude podle něj nepřetržité, s automatickým blokováním vybraných technologických operací v případě jakékoli neočekávané situace tak, aby byla vyloučena možnost havárie. To zároveň do značné míry odstraní i možný vliv lidského faktoru na provoz spalovny, upozorňuje Čenský.

Celý projekt je navíc sestaven z vyzkoušených a osvědčených technologických celků, ať už jde o rotační pec, dohořívací komoru, kombinovaný katalytický filtr nebo dvoustupňovou pračku spalin. Provozní kapacita spalovny by i po rekonstrukci měla zůstat stejná jako dosud (2,6 tuny za hodinu). Při plném vytížení tak bude spalovna schopna bezpečně termicky využít 20 tisíc tun odpadu.

V Pardubickém kraji je ročně produkováno 66 tisíc tun nebezpečného odpadu, z čehož přibližně třetinu tvoří odpady spalitelné. Realizací záměru se má v Pardubickém kraji výrazně zvýšit bezpečnost a především kvalita nakládání s odpady, která by odpovídala standardům Evropské unie. V současné době probíhá proces posuzování vlivu projektu na životní prostředí (EIA).

Nebezpečného odpadu je 1,4 milionu tun

Kromě nebezpečných odpadů, které jsou v kraji každý rok produkovány, se na skládkách a v lagunách v okolí Pardubic nacházejí desítky tisíc tun nebezpečných odpadů, na jejichž odstranění se již v současné době uvedená společnost podílí. Spalovna jako technologie na tepelné zpracování odpadů je bezesporu vhodným koncovým zařízením pro odstranění těchto starých ekologických zátěží. Odstraňování nebezpečných odpadů kdekoli ve světě je citlivým tématem. Česká republika vyprodukuje přibližně 1,4 milionů tun nebezpečného odpadu ročně (tedy průměrně 137 kg na jednoho obyvatele). Největší podíl na tom mají průmyslové, a zejména chemické podniky, ale svým dílem přispívají i běžné domácnosti.

Jak uvedl jednatel společnosti a liberecký univerzitní profesor Jaroslav Hyžík, nebezpečné odpady není možné do budoucna pouze ukládat na skládku - je nezbytné jejich termické zpracování. AVE CZ chce proto využít své velké zkušenosti a bezpečným, k okolnímu prostředí ohleduplným odstraněním nebezpečných odpadů, které v Pardubickém kraji vznikají, přispět k celkovému zlepšení životního prostředí v kraji, konstatoval Hyžík.

Skládky - časovaná bomba

Na prezentaci spalovny byl přítomen i radní Pardubického kraje pro životní prostředí Petr Šilar. Ten potvrdil, že v posledních týdnech čelí vedení kraje řadě výčitek a výtek kvůli podpoře modernizace spalovny v Semtíně. Podle Šilara jsou argumenty uváděné odpůrci modernizace spalovny často zkreslené, jednostranné, nepravdivé a tendenční.

Pardubický kraj podporuje projekt zejména proto, že jen v okolí Semtína je dnes na skládkách uloženo kolem 100 000 tun nebezpečného odpadu. Tyto skládky lze přirovnat k časované bombě, varoval radní. Jak dále uvedl, v kraji a tedy převážně právě v Pardubicích dosahuje produkce nebezpečných odpadů 50 000 tun ročně. Náklady na likvidaci nebezpečných pardubických odpadů, které jsou dnes uloženy na skládkách, se odhadují na miliardy korun.

Jinak než spalováním odpad nelze vyřešit

V pardubicko-hradecké aglomeraci dosahuje produkce nebezpečných odpadů 100 000 tun ročně. Je nepochybné, že v současné době neexistuje modernější a vůči životnímu prostředí šetrnější technologie průmyslové likvidace nebezpečného odpadu, než je vysokoteplotní spalování v rotační peci a ukládání nespalitelných zbytků na specializovanou skládku, která je nejblíže v Čáslavi na Kutnohorsku. Spalovna nebezpečného odpadu bude mít nainstalovaný moderní dioxinový filtr, takže produkce dioxinů bude zlomková proti ostatním průmyslovým zařízením v místě a okolí. Filtrace spalin bude v modernizované semtínské spalovně na vyšší úrovni, než je tomu u ostatních průmyslových provozů na území kraje, argumentoval radní Šilar, který také vyvrátil dohady, že se bude do spalovny dovážet zahraniční odpad.

Haló noviny se dotazovaly, jak bude nakládáno se struskou, resp. škvárou, která je produktem spalování. Struska se bude ukládat na skládku nebezpečného odpadu. Bohužel, nebude ji možné využít pro stavební účely, jak možná bylo v minulosti prezentováno, konstatoval technický náměstek Čenský.

Čtrnáctileté zkušenosti

Jak Haló novinám potvrdil moderátor prezentace František Tlapák, společnost AVE CZ působí na českém trhu již 14 let, v současné době ve 13 krajích, kde poskytuje služby na nejvyšší technické úrovni. V oblasti svozu a odstranění komunálního odpadu obsluhuje více než milion obyvatel ČR a bezmála 20 tisíc živnostenských a průmyslových klientů. Kromě toho společnost zajišťuje i další komunální služby, jako například čištění a zimní údržbu komunikací, údržbu veřejné zeleně, dopravní značení a další. Rovněž řeší sanace starých ekologických zátěží a patří i v tomto oboru mezi přední subjekty působící na českém trhu. Společnost se tak podílí významnou měrou nejen na poskytování služeb v odpadovém hospodářství, ale i na zvýšení zaměstnanosti v celé ČR, kde zaměstnává 1000 lidí.

Haló noviny v posledních týdnech zveřejňovaly spíše názory odpůrců spalovny. Máme za to, že čtenář má právo i na argumentaci zastánců a autorů projektu spalování nebezpečného odpadu.

19. září 2007, Jiří ČERNÝ

Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí