zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická daň zdraží topení uhlím a elektřinou

27.10.2007
Energie
Ekologická daň zdraží topení uhlím a elektřinou
Výhodu budou mít ti, kdo topí zemním plynem. Z něj se daň platit nebude.

Od nového roku budou Češi platit novou daň – ekologickou daň z paliv. Výhodu budou mít ti, kdo topí zemním plynem. Z něj se daň platit nebude.

Tak zvaná ekologická daň zdraží od 1. ledna 2008 energii. Její výše se bude odvíjet podle toho, jak moc dané palivo škodí životnímu prostředí. Podle názoru vlády tak na novinku nejvíce doplatí domácnosti, které topí uhlím.

Ekologická daň je součástí zákona 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů. Podle tohoto zákona vláda zvýhodňuje jako nejekologičtější zdroj energie zemní plyn. Zákon výslovně osvobozuje od nové daně plyn pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách, dále plyn určený k výrobě elektřiny a ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, pokud je toto teplo dodáváno domácnostem a pokud je vyráběno v zařízeních o určité účinnosti. Osvobozen od daně je rovněž plyn používaný jako pohonná hmota pro vodní plavbu, ne však pro plavbu soukromými rekreačními plavidly.

Sazeb daně na plyn je několik. Nejvyšší je od 1. ledna příštího roku sazba 264,80 Kč za MWh spalného tepla. Domácnosti nebudou platit nic. Plyn pro vytápění domácností je od daně osvobozen.

Pro první tři roky je od daně osvobozen také plyn určený k pohonu motorů nebo pro jiné účely. Až od roku 2011 bude tento plyn zatížen daní, a to ve výši 34,20 Kč za MWh spalného tepla. Po každých třech letech se ovšem sazba daně zdvojnásobí, až od 1. ledna 2020 dosáhne nejvyšší sazby 264,80 koruny za MWh.

Nižší sazbou daně 30,60 Kč/MWh bude zatížen plyn používaný k výrobě tepla pro jakékoliv použití (tedy ne pro domácnosti) a plyn pro pohon motorů stacionárních, ve stavebních strojích a ve strojích a vozidlech určených k provozu převážně mimo veřejné komunikace.

Dani z pevných paliv podléhá hnědé i černé uhlí, brikety, koks, polokoks a "…ostatní uhlovodíky, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány k výrobě tepla." Z daně je vyňat pouze černý jantar. Sazba daně činí 8,50 Kč na GJ spalného tepla.

Pokud nelze spalné teplo prokázat, zákon umožňuje vyměřit daň paušálně podle vzorce, že 33 GJ tepla se získá z tuny paliva. S použitím této možnosti a výpočtů spotřeby paliva podle serveru tzb-info.cz by daň pro modelovou domácnost se spotřebou 80 GJ činila 2 244 Kč ročně u hnědého uhlí a 1 767 Kč v případě uhlí černého. Relativně k nákladům na vytápění je to zdražení o 14,6 procenta pro hnědé uhlí, resp. 7,2 procenta pro uhlí černé.

Osvobozeno od daně je palivo použité k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě elektřiny a tepla v zařízení s určitou účinností, a pokud je teplo dodáváno domácnostem, a rovněž uhlí jako palivo pro plavby po vodách, ne však v soukromých rekreačních plavidlech. Osvobozeno od daně je rovněž uhlí používané v určitých průmyslových procesech, např. v metalurgii, či v chemických redukčních procesech. Také v případě uhlí není plátcem daně domácnost, ale dodavatel, který jí uhlí prodal. Daňová povinnost vzniká v okamžiku dodání paliva konečnému spotřebiteli, takže kdo nakoupí ještě letos, bude mít uhlí bez daně.

Elektřina podle zákona podléhá ekologické dani ve výši 28,30 Kč za MWh. Osvobozena od daně je elektřina "ekologicky šetrná". To je podle zákona elektřina pocházející z energie sluneční, větrné, geotermální nebo vodní, vyrobená z biomasy nebo produktů z biomasy, vyrobená z důlního plynu či z palivových článků. Od daně je rovněž osvobozena elektřina sloužící ke hromadné dopravě, tzn. pro pohon lokomotiv, tramvají a trolejbusů. Dále je od daně mj. osvobozená elektřina vyrobená ve zdrojích s výkonem nižším než 2 MW, pokud je přímo spotřebována nebo dodávána do sítě vlastním vedením. Daň se neplatí ani za ztráty elektrické energie, které vznikají při přenosu a distribuci.

Pokud by tedy modelová domácnost odebírala výhradně elektřinu nešetrnou, podléhající dani, pak by při spotřebě 80 GJ (na vytápění) zaplatila ročně daň ve výši zhruba 680 korun. Relativně se sazba daně pohybuje kolem 1 procenta z ceny elektrické energie a zhruba 1,7 procenta z celkových nákladů na vytápění elektrickým proudem.

Odhady výnosu nové daně se pohybují mezi 3,5 a 5,5 miliardy korun v příštím roce. Ministerstvo životního prostředí ovšem potvrzuje závazek vynahradit tuto novou nepřímou daň (svým charakterem se jedná o daň spotřební) snížením plateb na sociální pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. S kompenzací se ovšem nepočítá hned od ledna. "Vláda v červnu příštího roku výběr ekologické daně vyhodnotí a navrhne změny ve výši sociálního pojištění zaměstnanců a OSVČ tak, aby tyto příjmy z rozpočtu zase občanům vrátila," říká Jakub Kašpar, tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí. Z takto navržené kompenzace ovšem nebudou nic mít ti, kteří nejsou zaměstnaní, ani nepodnikají, protože sociální pojištění neplatí.

Nejvíce tak na reformě vydělá zaměstnanec a podnikatel topící doma zemním plynem.

Autor: Jan Pekař

http://www.penize.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí