zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komunální odpady v praxi 2007

08.11.2007
Odpady
Komunální odpady v praxi 2007
Tradiční seminář ke zvýšení informovanosti v problematice odpadového hospodářství pořádaný pro všechny obce s rozšířenou působností, pověřené obce a nejvýznamnější svozové firmy zabývající se komunálními odpady v kraji Vysočina se uskutečnil v Hrotovicích na začátku listopadu.

Na úvod semináře přítomné přivítali Pavel Hájek, náměstek hejtmana a Jan Joneš, vedoucí odboru životního prostředí. S programem semináře zúčastněné seznámila a v roli moderátorky obou dnů se představila Pavla Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany ŽP, která poté zahájila blok prezentací informacemi o letošním projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. Dílčím cílem projektu byl i průzkum veřejného mínění, který mapoval vývoj v oblasti třídění komunálních odpadů za období 2004 –2007 a jehož výsledky představil zpracovatel průzkumu Jiří Remr ze společnosti MARKENT s.r.o.

Zástupkyně společnosti EKO-KOM, a.s. Jana Krčmářová a Martina Vrbová referovaly o spolupráci s obcemi, systémech svozu v kraji a o problematice zálohových plateb u obalů. V dalších prezentacích zazněly informace o plnění dalších dílčích cílů krajského projektu, Krajské komunikační kampani k problematice třídění využitelných složek obalů a zpětného odběru elektrozařízení a soutěži obcí „My třídíme nejlépe“.

V odpoledním bloku přednášek byly předány informace o plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, indikátorech a nové legislativě odpadového hospodářství a zástupci měst Havlíčkův Brod a Pacov prezentovali své projekty z oblasti environmentální osvěty a výstavby kompostárny.

Druhý den semináře byl ve znamení dotací do odpadového hospodářství. Prezentace se týkaly finančních nástrojů kraje i Evropské unie a předkladatelé žádostí do 1. Výzvy Operačního programu Životní prostředí pohovořili o praktických zkušenostech se zpracováváním žádostí.

Seminář se setkal s kladným ohlasem ze strany posluchačů, organizace ze strany realizátora školení společnosti ESKO-T s.r.o. byla bezchybná. Akce se uskutečnila pod finanční záštitou společného projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s.

Eva Navrátilová, odbor životního prostředí, tel.: 564 602 522
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí