zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak na odpad neukázněných firem

13.11.2007
Odpady
Legislativa
Jak na odpad neukázněných firem
Černé skládky, přeplňování odpadových nádob, nepořádek kolem...
Stav, který trápí nejednu obec včetně Frýdku-Místku. V zásadě jde o odpad neukázněných občanů a odpad neukázněných firem. Na odstranění prvního problému návod nemáme, v druhém případě jsme již vykročili po cestě k viditelnému zlepšení.

Impulzem bylo pro nás zvyšování poplatků občanů za komunální odpad a jejich stížnosti na to, že do "jejich" kontejnerů odkládají svůj odpad i podnikatelé. Firmy tak šetří své finanční prostředky za svoz, na který pak doplácejí nejen ostatní obyvatelé, ale i město, protože příjem z poplatků na zabezpečení celého systému nakládání s komunálním odpadem nestačí. Zjevným dokladem pravdivosti námitek občanů byly - zejména v centrálních částech města - odpadové nádoby přeplněné obaly od zboží z blízkých provozoven i výsledky občasných kontrol, které uskutečnil odbor životního prostředí magistrátu.

SPOJILY SÍLY

Měli jsme navrhnout řešení, které tento nepříznivý stav změní. Stávající počet zaměstnanců odboru nám ale neumožňoval zaměřit se na systematickou kontrolu. Proto jsme jeho kapacitu se souhlasem rady města posílili o kontrolního pracovníka, i když zpočátku jen na období jednoho roku. Jeho úkolem je pravidelně kontrolovat nakládání s odpady v obchodech, restauracích a jiných drobných provozovnách a zjištěné nedostatky a závady řešit ve správním řízení. Jinými slovy, musí mít celkový přehled o způsobu nakládání s odpady v jednotlivých provozovnách, řešit problémové lokality a koordinovat práci všech zúčastněných složek.

Městská policie Frýdek-Místek byla vybavena mobilní kamerou, která je umístěna tam, kde odpad pravidelně leží vedle kontejnerů a popelnic. Rovněž svozová firma Frýdecká skládka, a. s., sleduje místa, kde jsou odpadové nádoby přeplňovány nebo, kde je odpad odložen všude kolem. V případě podezření, že podnikatel zneužívá nádoby na komunální odpad, pracovníci svozové společnosti je vysypou a snaží se zjistit původce odpadů. Pokud podnikatel odhlásí odpadovou nádobu, předá svozová firma informaci odboru životního prostředí. Ten pak dále šetří, kdo působí v prostorách po této firmě nebo zda si původní firma zajistila svoz a odstranění odpadů na nové adrese.

Záležitostmi městského odpadového hospodářství se zabýváme jednou měsíčně na pravidelných koordinačních schůzkách, které svolává na odbor životního prostředí kontrolní zaměstnanec. Protože jsme nutně museli řešit i dojezd k odpadovým nádobám či jejich umístění zejména v zimních měsících, připojili se během roku k zástupcům městské policie a svozové firmy také pracovníci organizace spravující komunikace a odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu. Operativně odstraňovat problémy nám pomáhá i digitální mapová vrstva, která zachycuje umístění odpadových nádob a uvádí informace o jejich plátcích.

CO PŘINESLY KONTROLY

Zatímco v roce 2006 probíhaly kontroly převážně v centrálních částech města, letos se rozšířily i do jeho okrajových oblastí. Celkem bylo za rok 2006 a do konce září 2007 zkontrolováno 1060 podnikatelských subjektů. Přibližně u poloviny se uskutečnila fyzická kontrola přímo v provozovně, u ostatních jsme porovnávali a ověřovali údaje z živnostenského rejstříku, evidence u svozové organizace, případně dotazem u pronajímatelů nebytových prostor.

V souladu se zákonem o odpadech bylo 121 podnikatelských subjektů vyzváno k předložení dokladů dokumentujících, jak zajistily využití nebo odstraňování odpadu, jehož jsou původci. Bylo zahájeno 58 správních řízení, v nichž bylo uloženo 40 pokut v celkové výši 148 tisíc korun. Zdůrazňuji však, že prioritním úkolem nebylo ukládat sankce, ale dosáhnout nápravy.

OSVĚTA K ZÁKONU O ODPADECH

Pravidelné kontroly způsobu nakládání s odpady firem se nám v roce 2006 osvědčily. To byl důvod k tomu, abychom kontrolního pracovníka odboru životního prostředí zaměstnali na dobu neurčitou.

K jeho povinnostem přibyly kontroly plnění uzavřené smlouvy svozové organizace s městem, zejména dodržování harmonogramu vyprazdňování všech sběrných nádob včetně úklidu stanovišť po odvozu odpadu.

Celková situace v kontrolovaných lokalitách se zlepšila. Stanoviště odpadových nádob v centrálních částech města jsou viditelně čistější. Řada podnikatelských subjektů na základě provedené kontroly uzavřela smlouvu na svoz a odstranění odpadů s oprávněnou osobou. Součástí kontrolní činnosti u jednotlivých provozovatelů je osvětová činnost k zákonu o odpadech včetně upozornění na sankce za porušení platných předpisů.

Články v místním zpravodaji nejen upozorňují na povinnosti při nakládání s odpady, ale seznamují veřejnost s výsledky kontrolní činnosti. Informace o kontrolách si podnikatelé předávají i navzájem. Už si uvědomují, že jejich provozovny může navštívit zaměstnanec města a zkontrolovat, jakým způsobem nakládají s odpady.

Tato aktivita města se setkává s kladnou odezvou občanů. I podnikatelé, kteří si řádně zajistili svoz a odstranění odpadů, se zapojují do monitorování problémových lokalit. Umožňují umístit mobilní kamery ve svých provozovnách a tím odhalovat osoby znečišťující veřejná prostranství.

Za necelé dva roky systematické kontrolní činnosti výrazně přibylo odpadových nádob firem, ubylo odpadu kolem nich a zvýšila se čistota a pořádek v centrálních částech našeho statutárního města.

AUTOR: ALENA KACÍŘOVÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Frýdek-Místek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí