zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Festival Týká se to také tebe začíná. Po dvaatřicáté

17.11.2007
Obecné
Festival Týká se to také tebe začíná. Po dvaatřicáté
Součástí TSTTT je již tradičně také doprovodný odborný a kulturně společenský program – přednášky, semináře, konference, výstavy a umělecké pořady.

V pondělí 19. listopadu začíná 32. ročník mezinárodního festivalu filmů a videoprogramů Týká se to také tebe (TSTTT), který se koná do 25. listopadu v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a ve Zlíně. Součástí TSTTT je již tradičně také doprovodný odborný a kulturně společenský program – přednášky, semináře, konference, výstavy a umělecké pořady.

 

Festival TSTTT [1] vznikl v Uherském Hradišti před 32 lety, kdy komunistická cenzura omezovala svobodu filmové tvorby. Zvláště ekologie byla v té době pro umělce a publicisty tabu. Potřeba pravdy přivedla kroužek zdejších nadšenců k rozhodnutí pořádat alespoň přehlídky filmů amatérských, protože ty byly přece jen méně kontrolovány státní mocí. K zakladatelům festivalu patřil také významný český ochránce přírody, novinář a publicista Josef Velek. K filosofii jeho odkazu se festival přihlásil po pádu totalitního režimu v roce 1989. Filmová přehlídka se postupně otevřela profesionálním tvůrcům a stala se mezinárodní. Z úcty ke své tradici si však festival zachoval také soutěžní kategorii amatérského filmu.

 

Cílem festivalu je upozorňovat veřejnost na filmová a televizní díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě.

 

Filmová soutěž je rozdělena na snímky amatérské a profesionální. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 94 filmů z ČR, Slovenska, Polska, Makedonie, Estonska, Španělska, Portugalska, Německa, Jihoafrické republiky, Íránu, Austrálie a USA.

 

Nejlepší amatérský film obdrží Velkou cenu, nejlepší amatérský zahraniční film Cenu města Uh.Brodu a další cenu věnuje Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení. Profesionálové budou soutěžit o Hlavní cenu Josefa Velka a ceny Ministerstva životního prostředí a Cenu hejtmana Zlínského kraje, který nad festivalem převzal záštitu.

 

Kromě nejlepších filmů, které doporučila odborná porota k promítání ve dvou projekčních místnostech, mohou si návštěvníci promítnout všechny přihlášené snímky v sobotu odpoledne na přání. Mimo soutěžních amatérských a profesionálních filmů TSTTT budou mít pořadatelé k projekci nejlepší filmy z letošního Světového festivalu filmů o parcích z partnerského města Sondrio v Itálii (pátek večer a neděle dopoledne). Vstup na promítání je volný.

 

 

V sobotu odpoledne zavítá na TSTTT náměstek ministra RNDr. František Pelc, který bude besedovat s veřejností a novináři o současných otázkách ochrany přírody. Jistě zaujme i povídání slovenského cestovatele a fotografa Petera Ondrejoviče na téma „Etnika a příroda v odlehlých končinách světa“.

 

V rámci této prestižní akce se uskuteční též fotografická soutěž (XXIX.ročník), soutěže dětské kresby a dětská literární soutěž. Budou též uděleny Ceny Dunaje pro vítěze dětských výtvarných děl a ceny soutěže Ekofór.

 

Letošní ročník “Týká se to také tebe" nabízí také aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství, rozmanité pořady Hnutí Brontosaurus, konference a setkání k ekologické výchově, beseda Etnika a příroda v odlehlých končinách světa s diaprojecí, fotovýstavy a výstavy dětských kreseb a mnoho dalších aktivit.

 

 

Poznámky:

[1] Vyhlašovateli TSTTT jsou MŽP, Zlínský kraj, Město Uherské Hradiště, Město Uherský Brod, Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení a Český svaz ochránců přírody. Festival pořádá Klub kultury Uherské Hradiště.

[2] Vstupenky na sobotní slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen s kulturním programem - koncertem AG Flekjsou v předprodeji Klubu kultury.

 

 

Další informace:

www.kkuh.cz

 

 

Program festivalu:

 

Pondělí 19. 11. – Uherský Brod

Základní umělecká škola

9:00 – 15:00  Nové možnosti pro  EVVO a výtvarná dílna pro pedagogy  z Moravy a Slovenska

Společná práce  pedagogických pracovníků  s tématikou tvorby z přírodních materiálů pod vedením odborných lektorů, spojená s výměnou zkušeností  k metodice výtvarné tvorby. Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Uherském Brodě.

 

Dům dětí a mládeže

9:00 – 12:00  Seminář globálního rozvojového vzdělávání

Určeno pro středoškolské studenty a učitele. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže  a ekocentrem Chrpa v Uherském Brodě.

 

Galerie panský dům

16:00 Vernisáž výstavy dětských prací a vyhlášení vítězů  česko – slovenské výtvarné soutěže Svět očima skutečnosti a fantazie

Vyhlášení výsledků česko – slovenské dětské literární soutěže Zelená planeta

Ve spolupráci s ekocentrem Pantoflíček při Základní škole Dolní Němčí, ZUŠ v Uherském Brodě a ZUŠ J. Kréna v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Úterý  20. 11. – Zlín

Krajský úřad Zlínského kraje

17:00 – 19:00  Promítání vybraných filmů soutěže TSTTT

Určeno široké veřejnosti - nabídka kolekce občanům krajského města Zlína. Ve spolupráci se  ZO ČSOP  Ekocentrum Čtyřlístek Zlín.

 

 

Čtvrtek 22. 11. – Uherský Brod

Dům kultury

8:00 Promítání filmů pro školy

 

 

Pátek 23. 11. – Uherské Hradiště

Velký sál Klubu kultury

9:00 a 12:00 Promítání filmů pro školy

 

Malý sál Klubu kultury

9:00 – 15:00 Seminář k aktuálním problémům ochrany přírody

Aleje - jejich současnost a budoucnost. Problematika stromořadí a alejí v ČR. Ve spolupráci s AOPK ČR, středisko Zlín

 

Komorní sál Reduty

10:00 – 13:00 Prezentace projektů environmentálního vzdělávání a dobré praxe v grantovém schématu MŽP 

Pro  veřejnou správu, NNO a další zájemce. Ve spolupráci s MŽP ČR.

 

Obřadní síň radnice

17:00 Přijetí hostů starostou města a slavnostní zahájení TSTTT

 

Velký sál Klubu kultury

19:30 Promítání 1. kolekce ze Světového festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie)

- Divoké Mongolsko / Wild Mongolia, rež. Heinz Leger, Rakousko 2006,  49 min.

Snímek nás zavede do země extrémů, nehostinného klimatu, kde je život vždy blízko smrti, ale kde se také můžeme setkat s překvapivou bohatostí života a dech beroucí krásou přírody.

- Stěna smrti / WALL OF DEATH, rež. Yossi Weissler, Izrael 2006, 53 min.

Vítězný dokument festivalu ukazuje dramatický příběh zvířat, která se dokázala obdivuhodně přizpůsobit extrémně nehostinným podmínkám. Zdolávají strmé převisy, zvané Stěna smrti, a neustále balancují mezi životem a smrtí. Film je jedinečný nejen předmětem, který sleduje, ale i svou schopností vyzbrojit diváka emocemi, vedoucími k cestě objevení života šiku nepolapitelných obyvatel pouště.

 

 

Sobota 24. 11. Uherské Hradiště

Salonek 2 Klubu kultury

8:30 – 12:00 Promítání profesionálních soutěžních filmů

- Aleje jako součást naší krajiny, rež. Ljuba Václavová, ČR, 28 min.

- Kalamita aneb srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám, rež. Martin Slunečko, ČR, 26 min.

- Drsný dopad, rež. James Jandak Wood, USA, 94 min.

- Disneyland u Znojma, rež. Martin Slunečko, ČR, 17 min.

 

Velký sál Klubu kultury

8:30 – 12:00 Promítání amatérských soutěžních filmů

- Obnova, rež. Josef Matjus, Estonsko, 18,5 min.

- Lednice, rež. Lucie Štamfestová, ČR, 7 min.

- Létající rybář, rež. Werner Czarnecki, Německo, 5,2 min.

- Zastavení poslední, rež. Petr Baran, ČR, 20 min.

- Omo 2 - proměny, rež. Peter Ondrejovič, SR, 31 min.

- Jmenuji se Čistý methylamphetamin, rež. Peter Smith, Jihoafrická republika, 7 min.

- V krajině čápa černého, rež. Tadeusz Łubiarz, Polsko, 36 min.

- Ticho, rež. Jana Sadloňová, SR, 2 min.

- Na návštěvě u druhořadých obyvatel nočního útesu, rež. Ulrike a Ralf Berkus, Německo, 15 min.

 - Stromy podél cest, rež. Petr Francán, ČR, 15 min.

 

Foyer Klubu kultury

10:00 Vernisáž výstavy fotosoutěže s předáváním cen

 

Salonek 2 Klubu kultury

13:00 – 18:00 Promítání filmů na přání

 

Velký sál Klubu kultury

13:00 – 14:30 Etnika a příroda v odlehlých končinách světa.

Povídání slovenského cestovatele a fotografa Petera Ondrejoviče

 

Malý sál Klubu kultury

14:00 Seminář "Ekologické zemědělství "

Garant: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic

 

Foyer Klubu kultury

14:30 Předání cen soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj

 

Velký sál Klubu kultury

15:00 – 18:00 Promítání profesionálních soutěžních filmů

- Kamenice v Jizerských horách, rež. Hugo Habrman, ČR, 27´

- Tepuy, rež. Pavol Barabáš, SR, 61´

- Stuha písku, rež. John Grabowska, USA, 27´

- Černá noc, rež. Saied Nabi, Írán, 28´

- Ohrožená křídla - hledání krajiny, rež. Jaroslav Mikuš, SR, 26´

- Konec alejí v Čechách?, rež. Martin Slunečko, ČR 17´

 

Podkroví Reduty

16:00 – 19:00 Hradišťské Lískování 

Ve spolupráci s Lískou, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji.

 

Velký sál Reduty

16:30 Diskuse veřejnosti a novinářů s náměstkem ministra životního prostředí RNDr.Františkem Pelcem  na téma koncepce ochrany přírody a krajiny v ČR

 

Velký sál Klubu kultury

19:30 Slavnostní vyhlášení výsledků filmové soutěže a předání cen 

20:00 Kulturní program - AG Flek

 

Velký sál Reduty

21:00 Společenský večer s cimbálovou muzikou Jaroslava Čecha

 

 

Neděle 25. 11. Uherské Hradiště

Velký sál Klubu kultury

9:30 Promítání 2. kolekce ze Světového festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie)

 - Obří vodopády IguaÇu / Megafalls of  IGUAÇU, rež. Christian Baumeister,

Německo 2006, 49 min.

Vynikající kamera tohoto dokumentu dává možnost detailně nahlédnout do tajů tropického ráje, kypícího životem a zároveň popisuje práci zanícených biologů a ochránců parku a jejich snahu  chránit světové přírodní dědictví. 

 - Louka / The Meadow, rež. Jan Haft, Německo 2005, 42 min.

Inteligentní využití nejmodernějších kinematografických technik detailně ilustruje a popisuje vznik louky. Sdělení tohoto snímku je jasné: pouze aplikace tradičních výrobních technik zaručí ochranu a biodiversitu těchto lokalit.

 

 

Další programy připravilo Hnutí Brontosaurus:

 

Pátek 23.11.

20:00 Koncert Tomáše Kočka vyhlášení soutěže ekofór

21:30 Povídací stromek a velký GONG

23:30 Noční hlídky (pro zájemce)

 

Sobota 24.11.

8:30 Práce pro Brontosaura (dřívka a náramky ZSSS, fotografická, literární a filmařská dílna, hymna pro HB - AP, tipy - nápady - názory)

13:00 Souběžně - Workshopy a výroba vánočních dárků (ovčí vlna, hobliny, šustí, ruční papír, pedig, vlna (kolovrátek))

13:00 Souběžně - Ekopřednášky (historie ochrany přírody v ČR, Brontosauři včera a dnes, Akce Památky, Beskydská ochranařina)

19:30 Jak se hýbe Brontosaurus - pohni se i ty 

20:30 Návrat krále bramborových lidí (hra)

22:00 Zazimování Brontosaura do příštího jara (vyvrcholení)

 

Neděle 25.11.

8:30 Městská hra

 

 

Výstavy:

Foyer Reduty Uherské Hradiště – Oceněné fotografie z předcházejících ročníků TSTTT

Komorní sál Reduty – Ekofór

Foyer Domu Kultury Uherský Brod – Budoucnost bez jedů. Část výstavy s podtitulem "Právo na informace" je věnována údajům o stavu ovzduší a vodních toků v ČR.

Předsálí kina Máj Uherský Brod – Chráněná  území  Zlínského kraje - fotografie Martina Davidova, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek ve Zlíně. Ve spolupráci s Ekocentrem Chrpa při DDM v Uh. Brodě, sdružením Arnika a Ekocentrem Čtyřlístek

 

 

Další programy v průběhu TSTTT:

 

Úterý a středa 20. - 21. 11.

Malý sál Klubu kultury Uherské Hradiště – Konference Podpora rozvoje ekoenergetiky na území Zlínského kraje aneb „Co můžeme udělat pro zlepšení stavu ovzduší“

 

Čtvrtek 22. 11.

Velký sál Reduty Uherské Hradiště – VII. krajská konference EVVO. Sebepoznání a sebevýchova jako jeden ze základních kamenů EVVO.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí