zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poslanci schválili novelu zákona o odpadech

11.12.2007
Odpady
Legislativa
Poslanci schválili novelu zákona o odpadech
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 7.12. na své 23. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se členstvím v EU vyvstává nutnost adaptace evropských požadavků zakotvených přímo použitelnými předpisy - nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů a nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 850/2004, o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS. Současně je nezbytné zakotvit nástroje, které umožní dosáhnout cílů stanovených směrnicí Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).

Navrhovaná novela obsahuje změny reagující na úpravy komunitárního práva, a to přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, které s účinností od 12. 7. 2007 nahradí dosavadní nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropských společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. V této souvislosti jsou rovněž upravovány povinnosti související s vnitrostátní přepravou odpadů, které s danou problematikou úzce souvisejí. Tato úprava je nezbytná k zajištění kontroly jakéhokoliv druhu přepravy a snížit tak riziko nelegální přepravy odpadů.

Druhou oblastí komunitárního práva, na kterou se návrh váže, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách a o změně Směrnice 79/117/EHS, stanovující mimo jiné rovněž podmínky pro nakládání s odpady s obsahem vyjmenovaných persistentních organických znečišťujících látek. Návrh v obou případech obsahuje ustanovení nezbytná k adaptaci uvedených nařízení.

Návrh dále obsahuje úpravu některých dalších ustanovení zákona o odpadech, která reaguje na legislativně-technické nedostatky zákona.

Navrhovaná účinnost je dnem vyhlášení. Návrhem se nyní zabývá Senát.

Kompletní legislativu životního prostředí v aktuálním znění předpisů Vám přináší software EnviParagarf - registr legislativy životního prostředí.
http://www.enviweb.cz/enviparagraf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí