zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadové hospodářství čekají změny

04.02.2008
Odpady
Odpadové hospodářství čekají změny

V likvidaci odpadů na Znojemsku nastanou některé změny. „Postupujeme podle schváleného plánu, plníme jednotlivé body,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jaromír Mička. Ve srovnání s rokem 2000 musí být skládkováno v roce 2010 o 20% méně odpadů, musí se přistoupit k recyklaci stavebních odpadů, povinností je zabezpečení sběru nebezpečného odpadu a k lepšímu využití komunálního odpadu (například spálením, kompostováním, recyklací). Snížení množství komunálního odpadu vyváženého na skládku snížila jeho separace. Ve Znojmě je v současné době 83 hnízd na odpad, kam lidé vynášejí zvlášť papír, umělé hmoty, barevné a bílé sklo, v budoucnu se navíc uvažuje o zavedení dalšího kontejneru na tetrapacky. I když se třídí poměrně značné množství odpadů, lidé nejsou v tomto směru důslední. A to je právě důvod vybudování třídicí linky, která bude separovaný odpad zpracovávat. Pracovníci vyřadí odpady, které lidé špatně vytřídili, rozdělí PET lahve podle barev. Vytříděné totiž mají jako druhotná surovina podstatně větší hodnotu. Součástí prostoru této linky budou i lisy, kde se budou odpady lisovat a následně odvážet k dalšímu zpracování. Za takto distribuované druhotné suroviny se platí podstatně víc, ušetří se na skládkování. Volně ložené PET lahve se již nebudou vozit do Třebíče, protože se budou dále zpracovávat ve Znojma.

Předpokládá se, že odpad bude k výše uvedenému třídění svážen z území většího, než je znojemský okres.

Pro likvidaci odpadů, které nesmějí do popelnic a ani se netřídí, vznikl sběrný dvůr. Sem mohou obyvatelé Znojma vyvést třeba pneumatiky či starý nábytek. Sbírá se zde také elektroodpad. Zde platí výjimka. Ledničku, pračku, televizor či další podobnou techniku může dovézt kdokoliv, aniž by za to musel platit. Při koupi nového přístroje je totiž do ceny již zahrnuta částka na jeho likvidaci. Ze sběrného dvora odvážejí tyto přístroje specializované firmy, které provedou ekologickou likvidaci. Podle záměru by měl vzniknout ještě jeden sběrný dvůr v Příměticích, kam by byl svážen odpad z horní části města a elektrošrot ze západní části okresu.

Dalším krokem likvidace odpadů je vybudování kompostárny v sousedství stávající skládky komunálního odpadu v Únanově. Sem se budou svážet zbytky po údržbě produkované Městskou zelení a kaly z čistírny odpadních vod v Dobšicích. Také bude zajištěna logistika tohoto typu odpadu produkovaného domácnostmi. Tento projekt přijde na 26 milionů korun. Zahájení výstavby je závislé na získání dotací.

Poslední oblastí třídění a zpracování odpadů je využití stavebního odpadu.

Jiří Eisenbruk

www.znojemsko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí