zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností v IPPC

20.02.2008
IPPC
Pokuty v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností v IPPC
Nejvyšší pokuta téměř půl milionu korun

SATESO, s.r.o. - skládka Šlapanice

Dlouhá 1157/36, 664 51  Šlapanice

IČ 607 46 718

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona. V rozporu s podmínkami integrovaného povolení zařízení k odstraňování odpadů „Skládka Šlapanice“ provozovatel nezaznamenával konkrétní místa uložení odpadů s obsahem asbestu a nedodržel provozním řádem stanovenou hladinu průsakových vod v kontrolní jímce.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno

Právní moc (PM)  –  30.1.2007

 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.

U Nisy 108, 463 31  Chrastava

IČ 601 92 925

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, tzn.: Právnická osoba se jako uživatel registrované látky (dichlormethanu) se dopustila správního deliktu tím, že nesplnila ohlašovací povinnost Ministerstvu životního prostředí podle § 22 - odst. 1 a 2 zákona o integrované prevenci, přestože při provozu zařízení byl překročen ohlašovací práh stanovený NV č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Územní působnost:: OI ČIŽP Liberec

Právní moc (PM)  – 9.2.2007

 

Technická služba Nová Role s.r.o.

Chodovská 286, 362 25 Nová Role

IČ 263 29 883

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč za správní delikt (podle § 37 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci) porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení skládky odpadů v k.ú. Božičany provozoval toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  – 20.3.2007

 

Avirunion, a.s.

Ruská 84, 417 03  Dubí

IČ 148 64 584

Pokuta uložena ve výši 185 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona. Nesoulad se stanovenými podmínkami integrovaného povolení z hlediska hluku, shromažďování odpadů, havarijního plánu, provozních řádů.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  19.5.2007

 

Plzeňská energetika a.s

Tylova 57, 316 00  Plzeň 3

IČ 252 40 668

Pokuta uložena ve výši 150 000,- Kč za porušení ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 nebyly zajištěny a řádně provozovány technické prostředky pro nepřetržité (kontinuální) měření emisí látek znečišťujících ovzduší, čímž došlo k porušení povinnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  25.5.2007

 

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44  Vintířov u Sokolova

Č. případu ČIŽP: 706055

IČ 468 82 324

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. že provozovala toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 při souběhu nepříznivých podmínek pro vývoj pachové postižitelnosti neprovedl opatření k zabránění vzniku zápachu včetně možného přerušení výroby  

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  29.5.2007

 

KVINT Vimperk spol. s r.o.

Steinbrenerova 6, 385 17  Vimperk

Č. případu ČIŽP: 624079

IČ 490 62 760

Pokuta uložena ve výši 260 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel v rozporu s podmínkami integrovaného povolení zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Pravětín “, nepřekryl neaktivní plochy biologicky aktivním materiálem, nevytvořil hrázky na okraji skládky, překročil emisní limity průsakových vod atd.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  12.7.2007

 

A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Krajinská 10, 370 01  České Budějovice

Č. případu ČIŽP: 628618

IČ 251 71 941

Pokuta uložena ve výši 490 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel provozoval zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Lišov“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Došlo k ukládání nebezpečných odpadů v rozporu s provozním řádem skládky, nepřekrytí neaktivní plochy tělesa skládky biologicky aktivním materiálem, nevytvoření hrázek na okraji skládky, nezajištění odběrů a rozborů průsakových vod před odvozem atd.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  1.8.2007

 

VLNAP a.s.

Karlovarská 1342, 362 21  Nejdek,

Č. případu ČIŽP: 716898

IČ 000 13 111

Pokuta uložena ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 3 a 5 písm c), zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. provoz zařízení čistírny odpadních vod, která je součástí zařízení „Barvírna vlny a směsových vláken – Nejdek“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 nezajistil dodržování kvality vypouštěných odpadních vod.

Územní působnost: OI ČIŽP Ústí nad Labem

Právní moc (PM)  –  16.8.2007

 

VELOSTEEL TRADING, a.s

788 11  Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk

Č. případu ČIŽP: 601809

IČ 255 01 518

Pokuta uložena ve výši 200 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona nesouladem provozu zařízení s podmínkami stanovenými integrovaným povolením. V roce 2006 došlo k vypouštění odpadní vody s větší koncentrací znečišťujících látek,  než stanovuje IP do vod povrchových – toku Desná.

Územní působnost: OI ČIŽP Olomouc

Právní moc (PM)  –  31.8.2007

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44  Vintířov u Sokolova

Č. případu ČIŽP: 720730

IČ 468 82 324

Pokuta uložena ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 3 a 5 písm c), zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. provoz tohoto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 došlo k neplnění emisního limitu TOC stanoveného integrovaným povolením.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  18.9.2007

 

KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Nádražní 266, 543 71  Hostinné

Č. případu ČIŽP: 0702277

IČ 455 34 284

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 3 a 5 písm c), zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. provoz tohoto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 došlo k překročení emisního limitu „p“ v ukazateli BSK-5 v odpadních vodách vypouštěných z čistírny odpadních vod do řeky Labe.

Územní působnost: OI ČIŽP Hradec Králové

Právní moc (PM)  –  21.9.2007

METAL PROGRES Strakonice spol. s r.o.

Písecká 1329, 386 01  Strakonice

Č. případu ČIŽP: 706188

IČ 608 51 236

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení

v rozporu s podmínkami integrovaného povolení v r. 2005, 2006, 2007 nezajistil odběry a následné analýzy vzorků odpadních vod.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  12.10.2007

 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U cihelny 295, 373 65  Dolní Bukovsko

Č. případu ČIŽP: 721500

IČ 466 80 004

Pokuta uložena ve výši 170 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení v r. 2006 neuvedl do provozu zrekonstruovanou odprašovací soupravu. nevedl evidenci specifické spotřeby vody, překračoval limitní měsíční odběrové množství podzemních vod, nezajistil oddělené shromažďování jednotlivých odpadů podle druhů a kategorií atd.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  21.12.2007

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí