zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o procesu posuzování vlivů Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (SEA PÚR ČR)

07.02.2008
EIA
Informace o procesu posuzování vlivů Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (SEA PÚR ČR)
Politika územního rozvoje ČR z roku 2006 podléhala dle tehdy platných právních předpisů posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

V dubnu 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo oznámení k posouzení vlivů Politiky územního rozvoje na životní prostředí v souladu s citovaným zákonem.

Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Image

Vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (tj. SEA dokumentace) bylo zpracováno dle náležitostí výše uvedeného zákona a požadavků uvedených v závěru zjišťovacího řízení, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 29. června 2005.

Podrobné informace o procesu SEA k Politice územního rozvoje ČR z roku 2006 (včetně závěru zjišťovacího řízení a SEA dokumentace) jsou k nahlédnutí i v Informačním systému EIA/SEA na internetové adrese:

eia.cenia.cz

Dne 6.3. 2006 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA dokumentace, zápis z tohoto jednání naleznete zde:

zapis_verejne_projednani_PUR_6_3_06_final.doc zapis_verejne_projednani_PUR_6_3_06_final.doc (166.00 KB)

Přehled o došlých vyjádření a připomínek z veřejného projednání koncepce a veřejného projednání vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí naleznete zde:

SEA_Pripominky_z_verejneho_projednani.doc SEA_Pripominky_z_verejneho_projednani.doc (137.00 KB)

Dne 4.4.2006 vydalo MŽP stanovisko dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., které najdete zde:

ZaverStan_MZP.doc ZaverStan_MZP.doc (53.00 KB)

Nedílnou součástí SEA PÚR ČR z roku 2006 bylo také vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR z hlediska jejího možného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i a 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

SEA k PÚR ČR z roku 2006 byla zpracovávána Regionálním environmentálním centrem ČR a Centrem pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s externími odborníky. Počáteční práce na SEA PÚR ČR z roku 2006 byly zahájeny v říjnu 2005 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, které bylo pořizovatelem.  

http://www.mmr.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí