zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak zlepšit čištění odpadních vod

14.02.2008
Voda
Jak zlepšit čištění odpadních vod

JIHLAVA - Zlepšení systému čistění odpadních vod, ke kterému se ČR zavázala při vstupu do Evropské unie, si podle ministerstva zemědělství do roku 2010 vyžádá investici ve výši zhruba 49 miliard korun.

Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala k tomu, že odpadní voda z kanalizace všech obcí s více než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) bude do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem, jinak se nesmí vrátit zpět do přírodního koloběhu. Tato povinnost byla zanesena i do vodního zákona. V případě kraje Vysočina je celková investice do modernizace a výstavby nových kanalizací a čistíren odpadních vod odhadována na jednu miliardu korun.

"Podle dostupných informací zatím nemají aglomerace velikosti nad 2000 EO na Vysočině s plněním této povinnosti problémy. Některé aglomerace již kanalizace a ČOV vybudovaly, některé je právě budují a některé se projekčně připravují a usilují o získání finančních prostředků tak, aby tuto povinnost do konce roku 2010 splnily. Z původních 40 aglomerací v kraji Vysočina, na které se vztahovala povinnost zrekonstruovat či vybudovat kanalizace a čistírny odpadních vod do konce roku 2010, se v současné době jedná již jen o 22 aglomerací, které nejsou dosud vyřešeny," uvedl krajský radní pro oblast vodního hospodářství Ivo Rohovský.

Mezi již dokončené akce patří např. Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava za zhruba 400 milionů korun, Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou za přibližně 200 milionů korun nebo nadregionální projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje - I. etapa za 1,4 miliardy korun, který řeší sedm aglomerací v kraji Vysočina a tři aglomerace v kraji Jihomoravském.

Jiné aglomerace netrpělivě očekávaly vyhlášení výzev k přijímání žádostí do operačního programu Životní prostředí. V kraji Vysočina se připravuje např. pokračování II. a III. etapy projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje nebo Rekonstrukce ČOV Pelhřimov. Kraj Vysočina taktéž nezahálí a finančně podporuje jednak zpracování projektových dokumentací v rámci Fondu Vysočiny z grantového programu Čistá voda a následně i samotné realizace staveb v rámci dotačního titulu na drobné vodohospodářské ekologické akce.

(jč)

Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí