zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Anotace časopisu Alternativní energie

20.02.2008
Energie
Anotace časopisu Alternativní energie

Rozšířené obory: TUV, energie z biomasy, energetická náročnost budov, agroenergetika, solární energie, větrná energie

Led – další výhrada proti větrným elektrárnám.

Zdeněk Kučera

 21. ledna odvysílala Česká televize zprávu o nebezpečně odlétajících kusech ledu z větrné elektrárny v Pavlově na Jihlavsku. Odpůrcům tato informace významně nahrála, ostatní příjemci poplašných zpráv jsou v nejistotě. Jak to tedy s ledem na větrnících je?

 Především je nutno připomenout, že v ten den nastala mimořádná meteorologická situace, kdy námraza postihla celou republiku. Na vozovkách, na chodnících, na drátech elektrického vedení, na lesních porostech a všude působila značné škody. Led, který se takto vytváří téměř na všech konstrukcích z kovů i plastu působí i na chod větrné elektrárny. Těmto nebezpečným situacím se však dá účinně předejít. Standardně se k větrným elektrárnám dodává počítačový program, který hlídá parametry větru a výkonu. Když se objeví námraza, počítač ji podle poklesu zjistí a elektrárnu odstaví. Dalším standardním bezpečnostním prvkem jsou otřesové senzory, které námrazu rozpoznají v případě, že rotor začne vibrovat. Výrobce doporučuje instalovat ještě námrazové senzory na gondolu. Vytvoří-li se námraza, elektrárna se vypne.

Střechy Praha 2008

Jaroslav Peterka

Koncem  ledna  proběhl na pražském výstavišti první letošní veletrh – jubilejní 10. ročník mezinárodního odborného veletrhu Střechy Praha, zaměřený na stavbu a renovaci střech, úspory energií, obnovitelné zdroje a jak šetřit peníze a životní prostředí. Zvýrazněnými tématy byly ploché střechy s důrazem na provozní střechy jednoplášťové a ploché střechy dvouplášťové, terasy, balkony, lodžie a střešní zahrady. Dále zateplovací systémy se zaměřením na správné způsoby použití pro šikmé i ploché střechy, svislé pláště budov a hodnocení energetické náročnosti budov a poslední téma dřevo jako stavební materiál. Letos se již posedmé uskutečnila tradiční soutěž o nejlepší exponáty veletrhu - soutěž o Zlatou tašku 2008. Úspěch slavila firma Izolace konopí CZ.

Pchery: 2 x 3 MW z větru

Břetislav Koč

Před několika dny byla dokončena hrubá montáž dvou větrných elektráren u obce Pchery na Kladensku. Zvláštní pozornost si tato instalace zaslouží proto, že jde o stroje netradičního výrobce, firmy WinWinD z Finska, s instalovaným výkonem 3 MW  jsou to současně nejvýkonnější elektrárny v Česku a navíc s padesátimetrovými listy rotoru, což je také „český rekord“.  Jde také o první velké větrné elektrárny, postavené ve Středočeském kraji, necelých 20 km od hranic Prahy a od ruzyňského letiště. Do české větrné energetiky také vstoupili další hráči – nová divize ČKD Blansko Wind a investor této 190ti milionové akce – společnost J&T.

Čtvrtý ročník solární ligy žil ofenzívou slunečních elektráren

Liga Ekologických Alternativ

Tradičním vyhlášením sídel, která si u nás vloni nejlépe vedla v Solární lize ČR, soutěži obcí a měst ve využívání energie Slunce, byl 14. ledna v Ostravě při veletrhu Infotherma završen již 4. ročník tohoto klání o sluneční body. Obdobně jako ve sportu, mohou v soutěži občané, školy, firmy i úřady skórovat tím, že přihlásí své kolektory na ohřev vody a přitápění či panely produkující solární elektřinu, čímž získávají pro svou obec nebo město body, které sídlu vynesou podle výše umístění v žebříčcích pěti kategorií propagační a často také ekologický efekt. Za rok 2007 připadly tituly Solární mistr ČR poprvé Ostravě a dále jihomoravským Dubňanům a obci Ostrožská Lhota. Rusava ze Zlínska ho dokonce obhájila hned ve třech kategoriích.“

10 NEJVĚTŠÍCH SOLÁRNÍCH

ELEKTRÁREN  V SOLÁRNÍ LIZE

1. Ostrožská Lhota 702 kWp

2. Bušanovice   693 kWp

3. Dubňany      515 kWp

4. Úštěk - Habřina 507 kWp

5. Zápy            74,8 kWp

6. Opatov        60,9 kWp

7. Praha           40,9 kWp

8. Brno            40 kWp

9.  Rokytnice    31,7 kWp

10. Praha         25,8 kWp

10 NEJVĚTŠÍCH TERMICKÝCH

SYSTÉMŮ V SOLÁRNÍ LIZE

1. Rusava 540 m2

2. Ostrava 403 m2

3. Ostrava 400 m2

4. Ostrava 308 m2

5. Jindřichův Hradec 256 m2

6. Ústupky 242 m2

7. Praha 218 m2

8. Tachov 165 m2

9. Ostrava 163 m2

10. Břeclav 160 m2

Využití slunečního záření v obytných budovách sídliště Gneis-Moos v Salzburgu

Georg W. Reinberg, Jiří Sedlák

Reportáž přináší informace o využívání sluneční energie v sídlišti Gneis-Moos v Salzburgu a ukazuje reálné možnosti využívání obnovitelných zdrojů při vhodném uplatnění pasivní solární architektury a solárních kolektorových systémů pro vytápění a ohřev vody v obytných domech. Na realizovaném projektu jsou ukázány možnosti racionálního technického řešení nízkoenergetických domů se solárními prvky uplatněnými v energetickém konceptu zajišťujícího nízkou spotřebu tepla na vytápění a ohřev teplé vody při dodržení stanovených investičních nákladů obytných domů se sociálními byty.

Opět kolektory a sníh

Jaroslav Peterka

Téma sluneční kolektory a sníh jsme za posledních deset let probírali několikrát. Přestože jsme se s ním nejvíce potrápili začátkem loňského listopadu a od té doby většinou ne, neznamená to, že problém neexistuje, Jde v podstatě o tyto stavy a možnosti řešení:

-velikost sněhové pokrývky by se měla sledovat, aby se nepoškodilo zasklení kolektorů, připojení potrubí a jejich uchycení ke střeše

-zasněžení kolektoru by mělo být časově omezené, aby dlouhodobě nebránilo dopadu slunečního záření. U tzv. celoročního sklonu kolektorů je většinou možné spoléhat na samovolné sjetí sněhu větrem nebo na rozpuštění sněhu vlivem tepelných ztrát kolektorů ze slunečního záření. Někdy se při větším množství sněhu používá jeho mechanické odstraňování, na rozpuštění sněhu lze použít teplo ze solárního ohřívače (reverzní chod), proběhly také informace o použití elektrických topných kabelů.

ČEZ Obnovitelné zdroje investuje do rozvoje malých vodních elektráren

V malých vodních elektrárnách do 10 MW výkonu je stále potenciál pro růst, a to jak výstavbou nových, tak zlepšováním parametrů stávajících. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje významně investuje do zvyšování provozní efektivity svých malých vodních elektráren. Během let 2007 – 2010 celkově půjde na tento účel více než 540 milionů korun. K tomu se přidává i výstavba dalších nových malých vodních elektráren. V roce 2007 začal na Berounce provoz malé vodní elektrárny Bukovec u Plzně, další by měly vyrůst v následujících letech.

Proč může oblačné Německo iniciovat boom ve fotovolaice?

Craig Morfis,  Ján Struška

Fotovoltaika je nejnadějnější oblastí v celém spektru obnovitelných energií a to celosvětově. PV nabízí čistý elektrický proud na místě, kdekoliv, i bez připojení na rozvodnou síť, ve všech velikostech – od malých článků pro napájení kapesních kalkulaček, až po velké fotovoltaické elektrárny (5MWp výkonu). Je ale PV-elektrárna smysluplná právě v Sasku, kde Slunce svítí naplno jen zřídka? Není to zase mrhání penězi daňových poplatníků a rudo-zelený mozkový výplod? Neměla by se raději obrovská PV-elektrárna instalovat na Sahaře, nebo minimálně ve Španělsku, kde Slunce září častěji a vydatněji? A není fotovoltailka sama o sobě nevýslovně drahá?

Nová řada závěsných kondenzačních kotlů Protherm Lev

Roman Bláha

Protherm připravil pro letošní rok další novinku. Jedná se o zcela novou řadu závěsných kondenzačních kotlů s obchodním označením Lev. Nové kotle využívají osvědčených komponentů s minimem úprav, ale jsou také vybaveny zcela novými prvky jako hydroskupina a regulace. V nabídce jsou tři nové typy. První s označením 28KKO je určen pro vytápění s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku teplé vody. Další dva typy jsou řešeny s průtokovým ohřevem teplé vody a jejich označení je 24KKV a 28KKV. Nové kondenzační kotle jsou vybaveny účinným výměníkem tepla, který v kombinaci se speciálním premix hořákem umožňuje vysoký stupeň využití až 108%. S minimálním množstvím škodlivin ve spalinách je velice šetrný k životnímu prostředí.

Uskladnenie búrlivého vetra

Výhody integrovania akumulačného zariadenia  VRB-ESS s veternou farmou

Mgr. Melinda Gábovicsová

V jednej chvíli ešte fúka vietor (práve dostatočnou rýchlosťou na výrobu energie) a v druhom momente zavládne bezvetrie. Nestály charakter veternej energie – spôsobený kolísaním rýchlosti vetra – obmedzuje dovoliteľné množstvo elektriny pochádzajúce z veterných elektrární pripojených do prenosovej sústavy.  Existujú rôzne spôsoby transformovania elektrickej energie na chemickú, mechanickú a inú uskladniteľnú formu  energie, ktorá sa znovu prerába na elektrickú energiu, napríklad bežný olovený akumulátor, prečerpávajúca vodná elektráreň alebo akumulačné zariadenie stlačeného vzduchu (CAES). Tieto však vyžadujú špeciálne geologické podmienky na ich implementáciu vo forme priehrad alebo veľkých podzemných priestorov. Oproti týmto možnostiam skladovania elektrochemické uskladnenie energie má výhodu v tom, že tieto zariadenia je možné umiestniť kdekoľvek. Umožňujú rozmiestnenie priamo vedľa veterných elektrární, vyžadujú iba vybavenie niekoľkých povolení a dnes sú už dostupné aj v 100MWh rozmeroch.

Využití slámy ve stavebních konstrukcích

Daniel Grmela

Použití stavebních konstrukcí ze slaměných balíků s hliněnými a vápennými omítkami je jednou z cest splňující v maximální míře požadavky ekologické, ekonomické i energetické., Oproti běžným silikátovým materiálům, vykazuje sláma vyšší hodnotu tepelné kapacity (c [J.kg-1.K-1]). To příznivě ovlivňuje tepelnou stabilitu. Součástí správně provedené slaměné obvodové konstrukce jsou hliněné a vápenné omítky – dohromady tvoří jeden funkční celek. Hliněné omítky mají na kvalitu vnitřního prostředí vynikající vliv. Vytváří vhodné elektroiontové mikroklima, mají schopnost pohlcovat škodlivé plyny a regulovat vzdušnou vlhkost. Mají dobré tepelně-akumulační schopnosti.

Přitápět teplou vodou z vodovodu?

Jaroslav Peterka

Autor se pokusil nastínit možnosti řešení úspor jedné bytové formy využívání tepelné energie.  Náklady na provoz koupelny by se daly snížit ročně o 20 % energie na přípravu TV.

Biomasa : pro pohonné hmoty, nebo k vytápění

Vlasta Petříková, CZ Biom

V poslední době je biomasa téměř výhradně vnímána jen jako forma kapalná, používaná pro pohonné hmoty v dopravě. Ostatní formy jakoby vůbec neexistovaly. Je to bohužel dáno především tím, že hledání pohonných hmot náhradou za ropné produkty je stále naléhavější. Přesto pevná biomasa je nejjednodušší, nejznámější a nejméně investičně náročný způsob využívání.  Má největší význam pro venkovské regiony i pro účelnou diversifikaci energetických zdrojů. Její pěstování je nutné přibližně z 50 % zajistit přímou produkcí a to cíleným pěstováním energetických rostlin. Produkce je ale přímo závislá na míře podpory pěstování těchto „energetických“ rostlin. Jednoznačně se to projevilo v loňském roce, kdy se výrazně zvýšily jejich osevní plochy a žádosti o dotace se zvýšily více než 2,5 x oproti předchozímu roku 2006. Bohužel, zásadní obrat nastal v r. 2008, když byly národní dotace pro pěstování energetických bylin nečekaně zrušeny. Jednalo se přitom o zcela minimální zatížení státního rozpočtu v částce cca 5 maximálně 10 milionů na r. 2008. Je to velmi nešťastné rozhodnutí, které bude zřejmě mít bohužel nežádoucí odklon zemědělců od pěstování těchto plodin. K tomu navíc zcela jednoznačně přispívá též nečekané zvýšení výkupních cen obilí.

Topoly a vrby pro energetiku

Milan Šinkora

Z energetického mixu obnovitelných zdrojů energie Německa vyplývá, že téměř polovinu z celkového množství tvoří biomasa určená na výrobu tepla. Autor využil poznatků  Výzkumného ústavu zemědělského pro oblast spolkové republiky Meclenburg – Vorpommern v Gülzowě  při pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, zejména odrůd topolů (Populus) a vrb (Salix).   Výzkum se provádí od roku 1993 v tří a šestiletých sklizňových cyklech a má za cíl optimalizovat technologický postup pěstování rychle rostoucích dřevin a vyšlechtění optimálního porostu pro tyto účely.

Úspory energie

Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn

Domácnosti i firmy se postupně začínají vědomě chovat ohleduplněji k životnímu prostředí a vymýšlejí způsoby jak šetřit energii a zároveň životní prostředí.  Přestože svůj pozitivní postoj k životnímu prostředí dávají do souvislosti s klimatickými změnami, tou hlavní motivací jsou stále rostoucí ceny elektrické energie. Potvrdil to i nejnovější marketingový průzkum Market & Media & Lifestyle společnosti Median.  58% Čechů si myslí, že stav životního prostředí je velmi vážný a více než 70% Čechů cíleně šetří vodou a elektrickou energií.

Na stále rostoucí ceny energií reagují firmy i spotřebitelé. Lidé začínají důsledněji vypínat spotřebiče a zhasínat zbytečně rozsvícené žárovky.

Přibližně stokorunová investice do jedné 23W zářivky (nahrazující klasickou 100W žárovku) se do půl roku vrátí a do roka lze v domácnosti ušetřit až několik tisíc korun na elektrické energii. Mnohem širší škálu možností jak šetřit kilowatthodiny mají spotřebitelé při nákupu elektrických spotřebičů nebo zefektivnění celkovém provozu domácnosti.

Garance kvality a legislativy při vrtných pracích

Vzniká vrtná sekce ( VS ) Asociace pro využití tepelných čerpadel ( AVTČ )

Pavel Cihelka

V květnu 2007 vznikla na jednání valné hromady Asociace pro využití tepelných čerpadel Vrtná sekce (VS AVTČ). Důvodem pro její ustanovení bylo zajištění kvality provádění vrtných prací a souvisejících činností při zhotovení primárních okruhů pro tepelná čerpadla země – voda, voda – voda, zejména z technického a legislativního hlediska. Mimořádným důvodem je i snaha o lepší zajištění informovanosti veřejnosti a nutnost úzké spolupráce s ostatními organizacemi.

Ochrana před sluncem začíná již v zimě

Ondřej Behún

Moderní architektura se vyznačuje odvážným používáním stále větších prosklených ploch jakožto součástí domů a bytů a přestože zároveň rostou kvalita a izolační schopnosti okenních skel, stále se jedná o plochy s jednoznačně největší tepelnou propustností, což v letních dnech způsobuje nárůst tepla v interiéru. Řešením může být samozřejmě klimatizace, ale ta, pokud není kombinována s vhodným zastíněním, se značně prodražuje, nehledě na nepříznivé ekologické dopady. Levnějším, ale dostatečně účinným opatřením celá řada účinných stínících prvků.

Zdroj: Alternativní energie - www.alen.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí