zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dopravně-politická agenda Evropské komise pro rok 2008

07.03.2008
Obecné
Ovzduší
Dopravně-politická agenda Evropské komise pro rok 2008
Podle uvedeného přehledu nejdůležitějších dopravně-politických opatření Evropské komise na letošní rok se stane boj proti změně klimatu integrální součástí priorit politiky EU.
Hlavní strategické iniciativy Evropské komise na úseku dopravy jsou dány legislativním a pracovním programem této evropské instituce na rok 2008. Řada z nich se bude projednávat již za slovinského předsednictví v letošním prvním pololetí, než v druhém pololetí převezme prezidentství Francie.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPATŘENÍ

1. čtvrtletí

Silniční doprava - Legislativní návrh k postihování dopravních deliktů v rámci EU jako překračování rychlosti, alkohol za volantem a použití pásů.

2. čtvrtletí

Dopravní politika - Balík opatření Doprava přátelská životnímu prostředí: Dvě sdělení O ekologizaci dopravy dopravního sektoru jakož i Internalizaci vnějších dopravních nákladů; - Doporučení Evropské komise pro udělení mandátu k jednání o dopravních dohodách se státy západního Balkánu.

Letecká doprava - Balík opatření: a) Sdělení a návrh na změnu Opatření k jednotnému evropskému letovému prostoru; b) Rozšíření příslušnosti Evropské agentury pro letovou bezpečnost; c) Zavedení rozvojové fáze SESAR (2008 až 2113); - Sdělení k interpretaci nařízení o startovacích a přistávacích právech (Slots) na letištích.

Námořní doprava - Revize směrnice EU o státní podpoře v námořní dopravě.

3. čtvrtletí

Námořní doprava - Směrnice EU o státní podpoře ve prospěch námořních přístavů.

Železniční doprava - Opatření k realizaci přednostní sítě pro nákladní dopravu.

4. čtvrtletí

Námořní doprava - Balík opatření: a) Sdělení o nastávající námořní politice EU 2008 - 2018; b) Revize Evropské agentury pro bezpečnost námořní dopravy (Emsa); c) Legislativní návrh na mořský prostor EU bez hranic.

Silniční doprava - Legislativní návrh na změnu směrnice o pracovní době řidičů z povolání 2002/15.

Dopravní politika - Zelená kniha o budoucnosti Transevropských dopravních sítí (TEN).

Ochrana klimatu

Podle uvedeného přehledu nejdůležitějších dopravně-politických opatření Evropské komise na letošní rok se stane boj proti změně klimatu integrální součástí priorit politiky EU. Zvláštní pozornost se bude věnovat dopravnímu sektoru, přátelštějšímu životnímu prostředí. Proto zřejmě v polovině června bude předložen balík opatření k takovéto dopravě. Jeho středobodem má být sdělení o všeobecně použitelném, transparentním a srozumitelném modelu k výpočtu vnějších nákladů v různých oborech dopravy, jež vznikají nehodami, hlukem či kongescemi.

Komise kromě toho zodpoví otázku, zda mají být do obchodu s emisemi zahrnuty vedle letecké dopravy další dopravní obory. Dosud je však otevřené, zda balík návrhů již bude obsahovat konkrétní návrhy na změny zákonů jako je změna evropské směrnice o tak zvané Eurovignetě. Směrnice stanoví rámec pro zvyšování poplatků mýtného v silniční nákladní dopravě EU.

Společný trh pro námořní dopravu

Ze specifických iniciativ podle dopravních oborů budou středem pozornosti v roce 2008 námořní a letecká doprava. Ještě před koncem roku chtějí pracoviště dopravního komisaře J. Barrota předložit návrh na skutečný společný trh námořní dopravy v rámci EU. Lodi operující mezi přístavy EU se podrobují složitým a časově náročným řízením více než nákladní auto v podobné situaci. Aby evropský sektor námořní dopravy mohl plně využít svůj potenciál, je třeba tuto nevýhodu odstranit cestou zjednodušení správních a celních formalit pro námořní služby v rámci EU. Evropská komise doufá, že na základě zvýšené konkurenceschopnosti dopravy na krátké vzdálenosti se podaří převádět zboží ze silnice na moře.

K tomu chce Komise vypracovat celkovou strategii námořní dopravy pro období 2008 až 2018. Budou posouzeny všechny vlivy zesíleného globalizačního procesu, obchodního růstu, bezpečnostních faktorů, udržitelného vývoje, lidských faktorů, konkurenceschopnosti, logistických trendů jakož i situace v energetické oblasti i na základě klimatických změn. Toto opatření je součástí nedávného akčního plánu Komise na integrovanou mořskou politiku EU.

Konečně Komise počítá s předložením směrnice pro státní podporu v přístavech a přepracováním směrnice pro státní podporu v námořní dopravě. Přitom se má usnadnit finanční podpora projektům mořských dálnic. Před slovinským předsednictvím bude rovněž projednání balíku směrnic ke zlepšení bezpečnosti na moři (Erika III).

Letecká doprava

V této oblasti si Komise přeje především zlepšení v řízení letového provozu. Jednak se má dále rozvinout jednotný evropský letový prostor. Dále se mají rozšířit kompetence Agentury pro leteckou bezpečnost. Rovněž je v plánu nechat naběhnout vývojovou fázi projektu SESAR (2008 až 2013), s nímž se mají kapacity řízení letového provozu ztrojnásobit. Omezení nadbytečných čekacích dob ve vzduchu přispěje ke snížení letadlových emisí.

Silniční doprava

Vedle nových iniciativ Komise je na pořadu Rady ministrů dopravy EU a Evropského parlamentu (EP) řada zákonných iniciativ, jež nemohly být v loňském roce uzavřeny. Slovinské prezidentství pro 1. pololetí t.r. již ohlásilo, že ujednocení nad balíkem opatření k vstupu na trh a do podnikání v silniční nákladní dopravě bude patřit k top prioritám. Částí balíku je zejména nové pojetí kabotáže v této dopravě. Komise navrhla omezit do budoucna kabotáž na tři jízdy. Poslední ze tří jízd musí mít návaznost v rámci sedmi dní na uskutečněnou mezinárodní dopravu. Dopravní výbor EP měl rozhodnout o balíku opatření koncem ledna již v prvním čtení.

V první čtvrtletí se objeví návrhy Komise na postihování dopravních deliktů v rámci celé EU. Jde především o překračování přikázané rychlosti, alkohol za volantem a nepoužití poutacích pásů. Se speciálním opatřením pro dopravní sektor chce komisař Barrot doplnit základní rozhodnutí ministrů spravedlnosti z roku 2003. To stanoví, že v rámci trestního stíhání mají být peněžní pokuty přes 70 eur ukládány bez velkých správních výdajů dopravnímu delikventu v zemi jeho bydliště. Není ještě známo, jak vysoko má být minimální částka k přeshraničnímu postihu dopravních deliktů stanovena. V neposlední řadě půjde také o návrh Komise na zavedení emisní normy Euro 6 pro nákladní automobily.

Potřebná vyjednávací dovednost

Slovinský ministr dopravy Radovan Zerjav ji bude muset prokázat jako předseda rady ministrů dopravy EU ve věci zahrnutí letecké dopravy do obchodu s emisemi a dosáhnout přitom kompromisu s europoslanci. Zatímco rada se vyslovila pro začátek zahrnutí v roce 2012, EP požaduje rok 2011.

S napětím budou očekávány výsledky externí studie o přizpůsobení měr a hmotností vozidel v mezinárodní dopravě (směrnice 96/53/EC), které by mohly být předloženy v červnu. Studie analyzuje zejména důsledky nasazení nákladních souprav o délce 25 metrů z hlediska silniční bezpečnosti, energetické efektivnosti, emisí škodlivin, dopravní infrastruktury, kombinované dopravy a také nynější a budoucí poptávky po dopravě. Na základě výsledku Komise rozhodne o budoucím nasazení těchto vozidel. Případné návrhy mohou být tedy předloženy koncem druhého pololetí za francouzského předsednictví.

Stejně napjatě bude sledovat sektor silniční dopravy, jak proběhne diskuse o návrhu harmonizace daně z minerálních olejů pokud jde o motorovou naftu v radě ministrů a v EP. Za účelem odstranění narušené konkurence mezi evropskými podniky autodopravy by se měla tato daň postupně zvyšovat. Minimální návrh komise předpokládá zvýšit nejnižší sazbu daně z komerčně využívané nafty z dnešních 303 eur na 1000 l na 358 eur v roce 2012 a 380 eur v roce 2014. Uzavřenou věcí již je, že minimální sazba bude od roku 2010 zvýšena na 330 eur na tisíc litrů. Je zřejmé, že záležitostí se bude muset zabývat francouzské prezidentství.

Napojení Balkánu

Je známo, že slovinské předsednictví se chce zasadit o lepší napojení zemí západního Balkánu na evropskou dopravní síť. Předpokládá se, že zřejmě v březnu se sejde v této věci v srbském hlavním městě Bělehradě konference na vysoké úrovni. Pro začátek května je naplánováno neformální jednání rady ministrů ve Slovinsku. V této souvislosti již Komise naznačila, že by se na něm mohlo mj. jednat o dopravní dohodě se zeměmi tohoto regionu. Rada si musí ovšem pro takové jednání obstarat mandát. Slovinsko výslovně tuto iniciativu podporuje.

Obě pravidelná setkání 27 ministrů dopravy zemí EU se uskuteční 7. a 8. dubna, jakož i 12. června v Lucembursku. 15. a 16. května má dojít ke druhé jednací fázi o rozšíření dohody o letecké dopravě mezi EU a USA.

AUTOR: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí