zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

05.03.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 5. března 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

9.  
Finanční řešení zmírnění škod na státním vodohospodářském majetku v důsledku povodní v období od 5. září do 9. září 2007  
č.j. 217/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

11.  
Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR v případě, že bude umístěn ve vojenském újezdu Brdy na kótě 718 u obce Míšov  
č.j. 197/08 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 25.2.2008  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

K projednání bez rozpravy:

18.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti s realizací stavby „Obnova retenčního prostoru a vytvoření tůní – rybník Předehřívák“  
č.j. 209/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 19.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, a to v souvislosti s realizací stavby „Zajištění stability svahu km 416,600 – 416,750 Všetaty – Děčín“ v I. zóně CHKO  
č.j. 210/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Třeboň, za účelem použití biocidů v I.a II. zóně CHKO Třeboňsko  
č.j. 211/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
CHKO Šumava, Národní přírodní rezervace (NPR) Boubínský prales - vstup a sběr rostlin v rámci magisterské práce, žadatelka Bc. Eva Holá, Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích, Katedra botaniky, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice  
č.j. 212/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro pořádání automobilové soutěže "35. ročník Rally Bohemia 2008"  
č.j. 213/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Přírodní rezervace (PR) Rašeliniště Kapličky - povolení odchytu denních a nočních motýlů v rámci bakalářské práce na Lesnické a dřevařské fakultě v Praze, žadatel Jan Kolovratník, bytem 382 76 Loučovice 286  
č.j. 214/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 24.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Moras, a.s. a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování a údržby nemovitosti č. p. 62, Dolní Albeřice  
č.j. 228/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Jiřího Vágnera, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem příjezdu na místo trvalého bydliště a provozování podnikatelské činnosti  
č.j. 229/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost TJ UNION Plzeň, vodáckého oddílu, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu Českého poháru vodáků v termínu 26.4.2008 na řece Otavě, v úseku toku Čeňkova Pila – Rejštejn nacházejícím se na území Národního parku Šumava  
č.j. 230/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Jaroslava a Annu Pacákovy a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem přístupu k nemovitosti č. p. 62, Pec pod Sněžkou v osobním vlastnictví  
č.j. 231/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost GNOSIS, s.r.o., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina na území NP Šumava  
č.j. 232/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Ranšpurk a NPR Cahnov - Soutok - povolení jednorázového vstupu v rámci exkurze účastníků Entomologických dnů pořádaných v oblasti Soutoku Moravy a Dyje ve dnech 9. - 11. května 2008, žadatel Česká Společnost Entomologická, Viničná 7, 128 00 Praha 2  
č.j. 233/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost TJ Lokomotivy Plzeň, oddílu kanoistiky, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodů ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v úseku nacházejícím se na území Národního parku Šumava ve dnech 19.4. a 20.4.2008  
č.j. 234/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí