zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chceme dýchat vzduch bez jedů - vzkázali peticí občané Radvanic a Bartovic ostravskému hutnímu komplexu ArcelorMittal a orgánům státní správy

06.03.2008
Ovzduší
Chceme dýchat vzduch bez jedů - vzkázali peticí občané Radvanic a Bartovic ostravskému hutnímu komplexu ArcelorMittal a orgánům státní správy

Více než 2300 občanů ostravské městské části Radvanice a Bartovice a města Šenova dnes vyzvalo peticemi společnost ArcelorMittal Ostrava a orgány veřejné správy k tomu, aby, tak jak jim zákon ukládá, učinily opatření k nápravě přetrvávajícího nezákonného stavu znečištění ovzduší v jejich obcích.

V petici adresované, kromě samotného znečišťovatele -- ArcelorMittal, také Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu životního prostředí, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy a České inspekci životního prostředí občané vyzývají k tomu, aby byla do jednoho roku učiněna opatření vedoucí k dosažení tzv. imisních limitů, které jsou v sousedství hutí ArcelorMittal trvale překračovány. Jedná se zejména o limity prašnosti, benzo(a)pyrenu a arsenu, které jsou překračovány až o 700%.

"Občané jsou téměř permanentně obtěžováni zápachem a kouřovými plyny valícími se od provozů ArcelorMittal a situace je pro místní občany již delší dobu neúnosná", říká zástupce místního občanského sdružení "Vzduch" Ing. Radim Chrapek. Nadnárodní korporace ArcelorMittal, působící ve více než šedesáti zemích světa, je největším producentem hutních výrobků na světě. Její ostravský závod, který leží jen 3 km od uvedených obcí, je největším znečišťovatelem ovzduší v regionu. Před čtrnácti dny místní občané ve spolupráci s právníky programu GARDE-Globální odpovědnost, občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS), vyzvali Krajský úřad Moravskoslezského kraje k přezkumu a zpřísnění povolení vydaných pro provozy ArcelorMittal. [1] Právník GARDE-EPS Jan Šrytr obsah vydaných povolení komentuje: "Je realitou, že úřady tváří v tvář silným korporátním zájmům přistupují k ochraně zájmu veřejného nedůsledně a porušují zákony. Obsah vydaných environmentálních povolení pro ArcelorMittal je typickým příkladem. V této situaci je však v sázce zdraví příliš velkého počtu lidí. Je nezbytné, aby zodpovědnost za tento stav nesl znečišťovatel -- tedy ArcelorMittal."

Kontakty:

Jan Šrytr, GARDE-EPS, tel. 775 910 054
Radim Chrapek, občanské sdružení "Vzduch", tel. 724 036 033
Kateřina Rozbrojová, člen petičního výboru Šenov, tel. 777 988 178

Rekapitulace kauzy:

Na území Moravskoslezského kraje jsou pravidelně a výrazně překračová! ny imisní limity nebo cílové imisní limity frakce PM10, benzo(! a)pyrenu , benzenu, arsenu a dalších látek. V roce 2005 bylo např. mezi prvními dvaceti stanicemi s nejvyšším počtem překročení 24 hodinového imisního limitu pro PM10 celkem 14 monitorovacích stanic Moravskoslezského kraje. Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice patří v tomto ohledu k nejzatíženějším lokalitám v Moravskoslezském kraji. [2] Dle uskutečněných měření jsou zde dlouhodobě překračovány imisní limity prašnosti (denní limit PM10 byl v prvních třech kvartálech roku 2007 překročen 131x), cílové imisní limity arsenu (v prvních třech kvartálech roku 2007 překročila průměrná koncentrace limit o více než 40%) a benzo(a)pyrenu (v prvních třech kvartálech roku 2007 překročila průměrná koncentrace limit o více než 700%). [3]
Dne 14. 2. 2008 podal GARDE-EPS podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k zahájení přezkumu integrovaných povolení vydaných pro provozy ArcelorMittal s odkazem na ustanovení §18 odst. 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci! a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), které stanovuje úřadu povinnost zahájit přezkum integrovaných povolení v případě, že je:

"...znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení."

Zároveň GARDE-EPS upozornil, že úřad při vydávání integrovaných povolení pro ArcelorMittal nesplnil své povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci konkrétně povinnost:

- přihlédnout.k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí (§ 14 odst. 3)
- uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu" (§15 odst. 1).
a ani obecnou povinnost vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 8! 6/2002 Sb, tj. povinnost zohlednit při své činnosti fakt, že v! území n ejsou dodržovány imsní limity koncentrací škodlivých látek v ovzduší.


[1] Viz. "Hutní gigant ArcelorMittal využívá chyb krajského úřadu, který mu dovoluje neúměrně znečišťovat ovzduší." http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=188&tx_ttnews[backPid]=12&cHash=81daa30358
[2] Bližší informace o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji viz. např. návrh: "Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje", dostupný na:http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/zp_06_01.pdf.
[3] Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (aktuální data viz. např. www.zuova.cz, dále např. Věstník MŽP, ročníkXVII, částka 3, březen 2007

Kontaktní osoba: Jan Šrytr
Telefon: 775 910 054
E-mail: brno@eps.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí