zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh a výstavba infrastruktury (96 hektarů) a čistírny odpadních vod

10.03.2008
Voda
Návrh a výstavba infrastruktury (96 hektarů) a čistírny odpadních vod
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867019
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Turecko  BusinessInfo.cz - Turecko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/turecko/1000802/">(teritoriální informace Turecko) 
 
* Datum uzávěrky:  
06.06.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 45 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Tato zakázka na stavební práce zahrnuje:
— návrh a stavební práce na infrastruktuře (silnice, systém pro dešťovou vodu, pitnou vodu a komunální vodu, kanalizační systém, elektřina (VN-NN), elektrické přenosové vedení, komunikace, zemní plyn atd.) v oblasti prvních 96 hektarů v lokalitě Sanliurfa OIZ 2,
— návrh a stavební práce na čistírně odpadních vod, která bude umístěná v lokalitě Sanliurfa OIZ 2 a bude sloužit OIZ 1 a OIZ 2. Výstavba zahrne stavební práce, mechanické práce, elektrotechnické práce, automatizační práce, uvedení do provozu a provoz čistírny odpadních vod.
Uchazeč se může ucházet buď pouze o stavební práce v položce č. 1 nebo položce č. 2, nebo se může ucházet o celkové stavební práce v obou položkách č. 1 a č. 2.
Položka č. 1: projektové a stavební práce na infrastruktuře prvních 96 hektarů oblasti Sanliurfa OIZ 2:
Projektové a stavební práce na infrastruktuře (silnice, systém pro dešťovou vodu, pitnou vodu a komunální vodu, kanalizační systém, elektřina (VN-NN), elektrické přenosové vedení, komunikace, zemní plyn atd.) na prvních 96 hektarech v oblasti Sanliurfa OIZ 2, jmenovitě:
— výstavba: — přesuny země pro silniční struktury,
— systém komunální vody,
— systém kanalizace dešťové vody a přístupových šachet,
— systém kanalizace odpadních vod a přístupových šachet,
— transformační stanice elektrického napájení,
— systém zemního plynu,
— výstavba podloží, základu a vozovky silnic a chodníků,
— osvětlení silnic,
— telekomunikace,
a příprava návrhů aplikací pro 1170 ha.
Položka č. 2: návrh a výstavba čistírny odpadních vod pro OIZ 1 a OIZ 2:
Návrh a stavební práce na čistírně odpadních vod, která bude umístěná v lokalitě Sanliurfa OIZ 2 a bude sloužit OIZ 1 a OIZ 2. Výstavba zahrne stavební práce, mechanické práce, elektrotechnické práce, automatizační práce, zkušební provoz (převzetí a provoz) čistírny odpadních vod, jmenovitě:
— stavební práce,
— mechanické práce,
— elektrotechnické práce,
— automatizační práce,
— zkušební provoz (3 měsíce).

Nabídky v angličtině je nutné doručit do 6. června 2008.

 
Popis tendru (Čeština):

TR-Ankara: Návrh a výstavba infrastruktury (96 hektarů) a čistírny odpadních vod v lokalitě Sanliurfa OIZ 2 (organizovaná průmyslová zóna)

Oznámení o veřejné zakázce na stavební práce

Lokalita: Sanliurfa, Turecko

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/125259/D/WKS/TR

2.
Řízení:

Otevřené.

3.
Program:

Národní předvstupní program finanční pomoci pro Turecko 2006.

4.
Financování:

Příspěvkový rozpočet ES 22.020401 společného rozpočtu ES (68 %) a národní spolufinancování (32 %).

5.
Veřejný zadavatel:

CFCU.


Předmět zakázky


6.
Popis zakázky:

Rozsah stavební práce zahrnuje:
— návrh a stavební práce na infrastruktuře (silnice, systém pro dešťovou vodu, pitnou vodu a komunální vodu, kanalizační systém, elektřina (VN-NN), elektrické přenosové vedení, komunikace, zemní plyn atd.) v oblasti prvních 96 hektarů v lokalitě Sanliurfa OIZ 2,
— návrh a stavební práce na čistírně odpadních vod, která bude umístěná v lokalitě Sanliurfa OIZ 2 a bude sloužit OIZ 1 a OIZ 2. Výstavba zahrne stavební práce, mechanické práce, elektrotechnické práce, automatizační práce, uvedení do provozu a provoz čistírny odpadních vod.
Uchazeč se může ucházet buď pouze o stavební práce v položce č. 1 nebo položce č. 2, nebo se může ucházet o celkové stavební práce v obou položkách č. 1 a č. 2.
Položka č. 1: projektové a stavební práce na infrastruktuře prvních 96 hektarů oblasti Sanliurfa OIZ 2:
Projektové a stavební práce na infrastruktuře (silnice, systém pro dešťovou vodu, pitnou vodu a komunální vodu, kanalizační systém, elektřina (VN-NN), elektrické přenosové vedení, komunikace, zemní plyn atd.) na prvních 96 hektarech v oblasti Sanliurfa OIZ 2, jmenovitě:
— výstavba: — přesuny země pro silniční struktury,
— systém komunální vody,
— systém kanalizace dešťové vody a přístupových šachet,
— systém kanalizace odpadních vod a přístupových šachet,
— transformační stanice elektrického napájení,
— systém zemního plynu,
— výstavba podloží, základu a vozovky silnic a chodníků,
— osvětlení silnic,
— telekomunikace,
a příprava návrhů aplikací pro 1170 ha.
Položka č. 2: návrh a výstavba čistírny odpadních vod pro OIZ 1 a OIZ 2:
Návrh a stavební práce na čistírně odpadních vod, která bude umístěná v lokalitě Sanliurfa OIZ 2 a bude sloužit OIZ 1 a OIZ 2. Výstavba zahrne stavební práce, mechanické práce, elektrotechnické práce, automatizační práce, zkušební provoz (převzetí a provoz) čistírny odpadních vod, jmenovitě:
— stavební práce,
— mechanické práce,
— elektrotechnické práce,
— automatizační práce,
— zkušební provoz (3 měsíce).

7.
Počet a názvy položek:

2 položky:
Položka 1 – projektové a stavební práce na infrastruktuře prvních 96 hektarů oblasti Sanliurfa OIZ 2: návrh a stavební práce na infrastruktuře (silnice, systém pro dešťovou vodu, pitná voda a komunální voda, kanalizační systém, elektřina (VN-LN), elektrická přenosová vedení, komunikační spoje, zemní plyn atd.) na prvních 96 hektarech lokality Sanliurfa OIZ II a příprava návrhu aplikací pro 1170 ha.

Položka 2 – návrh a výstavba čistírny odpadních vod pro OIZ 1 a OIZ 2: návrh a stavební práce čističky odpadních vod, která bude sloužit továrnám v OIZ I i OIZ II s kapacitou 4000 m 3/den, a příprava návrhu aplikací podle celkové kapacity.


Podmínky účasti


8.
Způsobilost a pravidla o původu:

Účast je otevřena všem právnickým osobám (jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) zájemců), které byly ustanoveny v členském státě Evropské unie nebo v zemi či na území regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných specifickými nástroji, které se týkají programu, v rámci něhož je zakázka financována (viz také bod 22 níže). Všechny práce, dodávky a služby v rámci této zakázky musí pocházet z 1 nebo více těchto zemí. Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštním předpisem, který se týká programu, v rámci kterého je zakázka financována.

9.
Důvody pro vyloučení:

Uchazeči musí podat podepsané prohlášení, zahrnuté do formuláře nabídky pro zakázku na dodávky, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v bodě 2.3.3 „Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce Evropských společenství“.

10.
Počet nabídek:

Uchazeč se může ucházet buď pouze o stavební práce v položce č. 1 nebo položce č. 2, nebo se může ucházet o celkové stavební práce v obou položkách č. 1 a č. 2. Nabídky na části položky nebudou brány v úvahu. Uchazeči mohou předložit nabídku na variantní řešení jako dodatek ke své nabídce na práce vyžadované v zadávací dokumentaci.

11.
Záruka nabídky:

Uchazeči musí poskytnout jako součást svých nabídek záruku nabídky při podání své nabídky. Záruka nabídky pro položku č. 1 činí 175 000 EUR, pro položku č. 2 činí 50 000 EUR, pro obě položky č. 1 a č. 2 činí 225 000 EUR. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami.

12.
Záruka provedení:

Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky při podpisu smlouvy. Tato záruka musí být dodána s navrácením spolupodepsané smlouvy nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána nová smlouva a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší vyhovující nabídku.

13.
Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:

Nepovinná prohlídka místa se bude konat dne 15.4.2008 v 10:00 místního času na níže uvedené adrese:
Şanlıurfa Organize Sanayi Müdürlüğü, Gaziantep Yolu 18. km, Şanlıurfa,
a nepovinná informační schůzka se bude konat dne 22.4.2008 v 10:30 místního času v Ankaře v prostorách CFCU.

14.
Platnost nabídky:

Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

15.
Doba realizace:

Implementační období pro položku č. 1 je 12 měsíců, pro položku č. 2 je 16 měsíců (včetně 3 měsíců zkušebního provozu) od data zahájení do prozatímní přejímky. Období údržby je 365 kalendářních dní po prozatímní přejímce.


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


16.
Kritéria pro výběr uchazečů:

1) Všeobecné:
Uchazeč musí být registrovanou firmou nebo fyzickou osobou, která je schopna provádět uvedené stavební práce.
2) Hospodářské a finanční postavení:
Poznámka: Joint venture/konsorcium jako celek musí splňovat minimální kvalifikační kritéria uvedená níže:
(a) Roční obrat (objem obchodu realizovaného v jednom roce, příjmy z probíhajících prací a příjmy z prací vykonaných v rámci joint venture je nutno považovat za součást obratu):
Kritéria pro obrat pro položku 1: průměr ročních obratů za poslední 3 roky (2007, 2006, 2005) musí být nejméně 8 000 000 EUR nebo ekvivalentní.
Kritéria pro obrat pro položku 2: průměr ročních obratů za poslední 3 roky (2007, 2006, 2005) musí být nejméně 3 000 000 EUR nebo ekvivalentní.
Kritérium obratu pro položku 1 a položku 2: průměr ročních obratů za poslední 3 roky (2007, 2006, 2005) musí nejméně 11 000 000 EUR nebo ekvivalentní.
To musí být prokázáno auditovanými účetními rozvahami a výsledovkami uchazeče za poslední 3 roky (2007, 2006, 2005), které byly auditovány autorizovaným (přísežným) auditorem, a jakýmkoli dalším dokumentem, který je nutný k prokázání ročních hodnot obratu uchazeče (např. první stránka předběžných ověření platby, auditované zprávy od autorizovaného (přísežného) auditora, které ukazují příjmy uchazeče z každé zakázky v každém roce, dokumenty, které prokazují podíl uchazeče v joint venture atd.).
Roční obrat uchazeče (A) se rovná částce celkového prodeje realizovaného uchazečem v tomto roce (B) podíl prodeje realizovaného v rámci JV (společný podnik) s třetími stranami za tento rok (C).
K vypočtení ročního obratu uchazeče se použije následující vzorec:
A = B C
B = čistý prodej (výkaz o hospodaření)
hodnoty běžících zakázek v příslušném roce (účetní uzávěrka / finanční závazky)
– hodnoty běžících zakázek za minulý rok (účetní uzávěrka / finanční závazky)
C = (% podíl uchazeče v jiných joint venture) × (prodeje realizované těmito joint venture v tom roce).
Bude zapotřebí předložit auditní zprávu schválenou autorizovaným auditorem jako podpůrný dokument pro položku C. Shora zmiňovaná auditní zpráva musí vykázat částky prodeje tak, aby bylo zřejmé, že částky promítající se v položce C nejsou zahrnuty do položky B. Pokud uchazeč nepodá požadovanou zprávu, pak auditovaná položka C nebude brána do úvahy.
(b) Finanční zdroje:
Uchazeč musí prokázat výpisem z účtu v jeho bance, že má k dispozici nebo má přístup k likvidní hotovosti, limitovanému úvěru nebo k dalším finančním prostředkům, které stačí k toku peněz pro zakázku na stavební práce ve výši nejméně: 2 500 000 EUR nebo ekvivalent pro položku č. 1, 1 000 000 EUR pro položku č. 2 a 3 500 000 EUR pro položky č. 1 a č. 2 na období 6 měsíců, a to navíc k uchazečovým závazkům k dalším kontraktům.
(c) Finanční postavení:
Musí být předloženy auditované finanční výkazy (auditované účetní rozvahy a tabulky příjmů (pro místní uchazeče) nebo účty hospodářského výsledku (pro zahraniční uchazeče)) a také zpráva od autorizovaného (přísežného) auditora za poslední 3 roky (2007, 2006, 2005), které musí prokázat spolehlivost finanční situace uchazeče, jenž vykazuje dlouhodobou schopnost dosáhnout zisku.
Uchazeč musí dosáhnout kladného zisku v nejméně 2 ze 3 let (2007, 2006, 2005).
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo provést jakékoli další šetření o finančním postavení uchazeče, které může hodnotící komise považovat za vhodné.
3) Technická a odborná způsobilost:
a) Zkušenosti s podobnými stavebními pracemi:
Položka č. 1: níže uvedená kritéria mohou být dosažena v 1 kontraktu:
Účastník musí mít zkušenost získanou v roli hlavního dodavatele při provádění projektů, jejichž povaha a komplexnost je srovnatelná s navrhovanou zakázkou.
Musel úspěšně dokončit projekty podobné povahy (stavební práce na infrastruktuře, jako síť pitné vody nebo síť přívalové vody nebo kanalizační síť nebo elektrické práce nebo silniční práce) s celkovou hodnotou 8 500 000 EUR (celkovou hodnotou stavebních prací, za něž byl zhotovitel odpovědný) v období posledních 5 let (od 1.1.2003 do data výběrového řízení v roce 2008). Osvědčení o dočasném převzetí měla být vystavena během posledních 5 let. Hodnota každého samostatného projektu, který se poskytuje jako reference pro shora uváděná kritéria, nesmí být nižší než 2 000 000 EUR (celková hodnota prací, za které odpovídal zhotovitel). Osvědčení o dočasném převzetí referenčních projektů se podávají jako podpůrné dokumenty.
Položka č. 2: níže uvedená kritéria mohou být dosažena v 1 kontraktu:
Účastník musí mít zkušenost získanou v roli hlavního dodavatele při provádění projektů, jejichž povaha a komplexnost je srovnatelná s navrhovanou zakázkou.
Musel úspěšně dokončit projekty podobné povahy (návrh a stavební práce na čističce odpadních vod/úpravně pitné vody) s celkovou hodnotou 2 500 000 EUR (celkovou hodnotou stavebních prací, za něž byl zhotovitel odpovědný) v období posledních 5 let (od 1.1.2003 do data výběrového řízení v roce 2008). Osvědčení o dočasném převzetí měla být vystavena během posledních 5 let. Hodnota každého samostatného projektu, který se poskytuje jako reference pro shora uváděná kritéria, nesmí být nižší než 1 000 000 EUR (celková hodnota prací, za které odpovídal zhotovitel). Osvědčení o dočasném převzetí referenčních projektů se podávají jako podpůrné dokumenty.
Uchazeč, který podává nabídky pro obě položky č. 1 a č. 2, musí splňovat kritéria položek č. 1 a č. 2, jak je požadováno výše.
Při výpočtu částek zakázek v případě dokončených prací uchazeči budou zváženy ekvivalenty částek zakázek v eurech k datu podepsání smlouvy. Pro platný směnný kurz z EUR na turecké liry ke konkrétnímu datu viz článek 16.1 pokynů uchazečům ve svazku 1, části 1 zadávací dokumentace.
Jmenovaní subdodavatelé (v případě většího podílu než 10 % z hodnoty podepsané smlouvy) mají:
— splňovat výše uvedená kritéria obecné praxe poměrně k jejich předpokládanému podílu na hodnotě podepsané smlouvy (subdodavatelé budou splňovat požadavky na provedení nebo/a návrh dílčích kritérií ve shodě s povahou jejich angažovanosti na zakázce),
— splňovat kritéria na dobré finanční postavení a historii vedení sporů.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály příslušných osvědčení o předběžné nebo konečné přejímce, která jsou podepsaná vedoucími projektu / veřejným zadavatelem příslušných projektů.
Jestliže má uchazeč podobné zkušenosti s prací v joint venture nebo konsorciu, bude praxe uchazeče v takových stavebních pracích hodnocena jako:
— finanční hodnota bude podílem partnerského podílu uchazeče v joint venture/konsorciu.
(b) Klíčoví pracovníci (formuláře 4.6.1.2 a 4.6.1.3):
Uchazeč musí mít pro obsazení klíčových pozic k dispozici zaměstnance s příslušnou kvalifikací. Uchazeč poskytne informace o kandidátovi na každou pozici, přičemž tento kandidát musí splňovat požadavky na praxi stanovené ve formuláři 4.5.1.2.
Uchazeč musí navrhnout následující minimální počet klíčových pracovníků pro položku č. 1:
Klíčové pozice; počet; minimální praxe (praxe v letech); minimální praxe (praxe na podobné pozici):
Manažer projektu (stavební technik); 1; 12; 8;
Stavbyvedoucí (stavební technik); 1; 7; 4;
Strojní inženýr; 1; 5; 3;
Inženýr elektro; 1; 5; 3.
Uchazeč musí navrhnout následující minimální počet klíčových pracovníků pro položku č. 2:
Klíčové pozice; počet; minimální praxe (praxe v letech); minimální praxe (praxe na podobné pozici):
Manažer projektu (stavební technik); 1; 12; 8;
Stavbyvedoucí (stavební technik); 1; 7; 4;
Strojní inženýr; 1; 5; 3;
Elektroinženýr; 1; 5; 3;
Inženýr pro životní prostředí; 1; 5; 3.
Uchazeč o obě položky č. 1 a č. 2 musí navrhnout následující minimální počty klíčových pracovníků:
Klíčové pozice; počet; minimální praxe (praxe v letech); minimální praxe (praxe na podobné pozici):
Manažer projektu (stavební technik); 1; 12; 8;
Stavbyvedoucí (stavební technik); 1; 7; 4;
Strojní inženýr; 1; 5; 3;
Elektroinženýr; 1; 5; 3;
Inženýr pro životní prostředí; 1; 5; 3.
(c) Přehled sporů:
Uchazeč musí poskytnout přesné informace o jakémkoli probíhajícím nebo uzavřeném sporu nebo rozhodnutí, které vyplývá z dokončených, přerušených nebo probíhajících zakázek během posledních 5 let, včetně skutečnosti, že byl uchazeč shledán vinným ohledně nerespektování profesionálního chování v určitých otázkách ochrany životního prostředí. Odpovídající přehled arbitrážních rozhodnutí proti uchazeči může vést k odmítnutí nabídky.
Minimální výběrová kritéria pro uchazeče ve formě joint venture / konsorcia jsou následující:
(a) vedoucí partner musí splňovat alespoň 50 % ekonomických a finančních kritérií (16.2.a), která jsou stanovena výše;
(b) ostatní partneři musí splňovat nejméně 10 % ekonomických a finančních kritérií (16.2.(a)), která jsou stanovena výše;
(c) všichni partneři musí společně splňovat ekonomická a finanční (16.2.(a), 16.2.(b)) a technická a odborná kritéria (16.3.(a), 16.3.(b)), která jsou stanovena výše;
(d) každý jednotlivý člen musí splňovat kritéria solidního finančního postavení (16.2.(c)), právního postavení (16.1) a kritéria pro přehled sporů (16.3.(c)).

17.
Kritéria pro zadání zakázky:

Cena.


Nabídkové řízení


18.
Jak lze získat zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentaci lze získat od:

Central Finance and Contracts Unit – CFCU, Eskişehir Yolu 4. km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko

Zadávací dokumentace je k dispozici na následujících internetových stránkách: www.cfcu.gov.tr bez výkresů.

Je rovněž přístupná k nahlédnutí v prostorách veřejného zadavatele. Uchazeči, kteří budou mít o zakázku zájem, obdrží po registraci informací o své společnosti a předložení kopie potvrzení o úhradě částky 250 EUR na níže uvedený bankovní účet od CFCU zadávací dokumentaci i s výkresy. Kopie potvrzení o této platbě bude přiložena i v nabídce. Přihlášky od společností, které nepředloží toto potvrzení o úhradě 250 EUR, budou odmítnuty.
Bankovní účet pro složení úhrady za zadávací dokumentaci:
T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi (Ankara – Turecko)
37712157-5029.
CFCU zašle zadávací dokumentaci kurýrní poštou v případě, že o ni bude mít zájem společnost nacházející se mimo území Turecka, která dá najevo svůj zájem písemně organizaci CFCU s dostatečnou časovou rezervou a doporučením příslušné kurýrní služby pro danou lokalitu. CFCU nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní dodání zadávací dokumentace kurýrní službou. Úhrada služeb kurýrní služby připadne na vrub příjemci. Platba částky za zadávací dokumentaci (250 EUR) bude provedena na bankovní účet a potvrzení o úhradě této částky bude předloženo v nabídkách dle obvyklého postupu pro všechny zainteresované společnosti. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.

Uchazeči, kteří mají otázky týkající se této zakázky, by je měli zaslat písemně na tuto adresu: muhsin.altun@cfcu.gov.tr a Central Finance and Contracts Unit – CFCU, Eskişehir Yolu 4. km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü, Ankara/Turecko,

(s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 21 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek uvedené v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek. Případná vysvětlení ohledně zadávací dokumentace budou uveřejněna na internetové stránce EuropeAid: europa.eu.int, http://www.cfcu.gov.tr.

19.
Lhůta pro podání nabídek:

Všechny nabídky musí být obdrženy na adrese veřejného zadavatele, tj.:
Central Finance and Contracts Unit – CFCU, Eskişehir Yolu 4. km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü, Ankara, Turecko,
před 6.6.2008 v 10.00 místního času.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

20.
Otevírání nabídek:

Nabídky budou otevřeny veřejně dne 6.6.2008 v 10.30 místního času na Ústřední finanční a kontraktační jednotce.

21.
Jazyk řízení:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

22.
Právní základ:

Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku upravené nařízením Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství č. 2112/2005 (ES) (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s.1 v posledním znění nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s.23)).

 
Popis tendru (Angličtina):

TR-Ankara: design and build construction of infrastructure (96 hectares) and wastewater treatment plant of Sanliurfa OIZ 2 (organised industrial zone)

Works procurement notice

Location: Sanliurfa, Turkey

1.
Publication reference:

EuropeAid/125259/D/WKS/TR

2.
Procedure:

Open.

3.
Programme:

2006 national pre-accession financial assistance programme for Turkey.

4.
Financing:

EC contribution budget item 22.020401 of the general budget of the EC (68 %) and national contribution (32 %).

5.
Contracting authority:

CFCU.


Contract specifications


6.
Description of the contract:

The scope of works comprises:
— design-build construction of the infrastructure (roads, rain water, potable and utility water, sewage system, HV-LV electricity, energy transmission line, communication, natural gas etc.) works of the first 96 hectares of Sanliurfa OIZ 2,
— design-build construction of the wastewater treatment plant that will be located in Sanliurfa OIZ 2 and will serve OIZ 1 and OIZ 2. The construction works will include civil works, mechanical works, electrical works, automation works, commissioning and the operation of the wastewater treatment plant.
The tenderer may tender only for the works of either lot 1 or lot 2 or he may tender for the entire works of both lot 1 and lot 2 as a whole.
Lot 1: design-build construction of the infrastructure of the first 96 hectares of Sanliurfa OIZ 2:
Design-build construction of the infrastructure (roads, rain water, potable and utility water, sewage system, HV-LV electricity, energy transmission line, communication, natural gas etc.) works of the first 96 hectares of Şanlıurfa OIZ 2 listed as:
— construction: — earthmoving for roads structures,
— utility water system,
— rainwater drainage system and manholes,
— wastewater drainage system and manholes,
— electric power lines transformer stations,
— natural gas system,
— construction of sub-base, base and pavement of roads and sidewalks,
— lightening of roads,
— telecommunication,
and preparation of application designs for 1 170 ha.
Lot 2: design-build construction of the wastewater treatment plant for OIZ 1 and OIZ 2:
Design-build construction of the wastewater treatment plant that will be located in Şanlıurfa OIZ 2 and will serve OIZ 1 and OIZ 2. The construction works will include civil works, mechanical works, electrical works, automation works, trial operation (commissioning and the operation) of the wastewater treatment plant, listed as:
— construction works,
— mechanical works,
— electrical works,
— automation works,
— trial operation (3 months).

7.
Number and titles of lots:

2 lots:
Lot 1 — design-build construction of the infrastructure of the first 96 hectares of Sanliurfa OIZ 2: design and construction of infrastructure (roads, rain water, potable and utility water, sewage system, HV-LV electricity, energy transmission lines, communication lines, natural gas etc.) of the first 96 ha of the Şanlıurfa OIZ II and preparation of application designs for 1 170 ha.

Lot 2 — design-build construction of the wastewater treatment plant for OIZ 1 and OIZ 2: design and construction of wastewater treatment plant that will serve the factories in both OIZ I and OIZ II for 4 000 m 3/day and preparation of application designs according to total capacity.


Terms of participation


8.
Eligibility and rules of origin:

Participation is open to all legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers) which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also point 22 below). All works, supplies and services under this contract must originate in 1 or more of these countries. Participation is also open to international organisations. The participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.

9.
Grounds for exclusion:

Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a works contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions`.

10.
Number of tenders:

The tenderer may tender for the works of either lot 1 or lot 2 only or he may tender for the entire works of both lot 1 and lot 2 as a whole. Tenders for parts of a lot will not be considered. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the works required in the tender dossier.

11.
Tender guarantee:

The tenderers must provide, as a part of their tenders, a tender guarantee when submitting their tender. The tender guarantee must be for an amount of at least EUR 175 000 for lot 1, EUR 50 000 for lot 2 and EUR 225 000 for the whole of lot 1 and lot 2. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties.

12.
Performance guarantee:

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the second best admissible tender.

13.
Information meeting and/or site visit:

An optional site visit will be held on 15.4.2008 (10:00), local time at the address below:
Şanlıurfa Organize Sanayi Müdürlüğü, Gaziantep Yolu 18. km, Şanlıurfa,
and an optional information meeting will be held on 22.4.2008 (10:30), local time in Ankara at CFCU premises.

14.
Tender validity:

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.

15.
Period of implementation:

The implementation period for lot 1 is 12 months, for lot 2 is 16 months (including 3 months trial operation) after the commencement date until the provisional acceptance. The maintenance period is 365 calendar days following the provisional acceptance.


Selection and award criteria


16.
Selection criteria:

1) General:
The tenderer must be a registered firm or natural person capable of carrying out the specified works.
2) Economic and financial standing:
NB: The joint venture/consortium as a whole must satisfy the minimum qualifications required below:
(a) Annual turnover (the amount of business done in a year, incomes generated from ongoing works and incomes generated from works undertaken as JV shall be considered as part of the turnover):
Turnover criterion for lot 1: the average of annual turnovers over the last 3 years (2007, 2006, 2005) shall be a minimum of EUR 8 000 000 or equivalent.
Turnover criterion for lot 2: the average of annual turnovers over the last 3 years (2007, 2006, 2005) shall be a minimum of EUR 3 000 000 or equivalent.
Turnover criterion for lot 1 and lot 2: the average of annual turnovers over the last 3 years (2007, 2006, 2005) shall be a minimum of EUR 11 000 000 or equivalent.
This must be proven by the audited balance sheets and income statements of the tenderer for the last 3 years (2007, 2006, 2005) which were audited by a certified public (sworn)/chartered accountant and any other document necessary to prove annual turnover values of the tenderer (e.g. cover pages of the interim payment certificates, audited reports of the certified public (sworn) accountant showing the incomes of the tenderer from each contract in each year, documents showing the share of the tenderer in JV, etc.).
The annual turnover of a tenderer (A) equals to the sum of the whole sales realised by the tenderer in that year (B) share of sales realised in a JV (joint venture) with third parties in that year (C).
The following formula will be used to calculate the annual turnover of a tenderer:
A = B C
B = net sales (income statement)
values of contracts in progress in year in question (balance sheet/liabilities)
– values of contracts in progress previous year (balance sheet/liabilities)
C = (% share of the tenderer in other JVs) × (sales realised by those JVs in that year).
An audit report approved by a certified accountant must be submitted as a supporting document for item C. The above-mentioned audit must clearly show that the sales figures reflected in item C are not included in item B. If the tenderer fails to submit such an audit item C will not be taken into consideration.
(b) Financial resources:
The tenderer shall demonstrate, by a bank statement from his bank, that he has available or has access to liquid assets, lines of credit, or other financial means sufficient to meet the construction cash flow for the contract of not less than: EUR 2 500 000 or equivalent for lot 1, EUR 1 000 000 for lot 2 and EUR 3 500 000 for lot 1 and lot 2, for a period of 6 months, in addition to the tenderer`s commitments for other contracts.
(c) Financial position:
The audited financial statements (audited balance sheets and income tables (for local tenderers) or loss and profit statements (for foreign tenderers) as well as the report of certified public (sworn) accountant for the last 3 years (2007, 2006, 2005) shall be submitted and must demonstrate the soundness of the applicant`s financial position, showing long-term profitability.
The tenderer should be in positive profit account at least 2 of the 3 years (2007, 2006, 2005).
The contracting authority reserves the right to carry out such any further inquiry on the tenderer`s financial standing as the evaluation committee may deem appropriate.
3) Technical and professional capacity:
a) Similar works experience:
Lot 1: the criteria below can be achieved under 1 contract:
The tenderer shall have experience as prime contractor in the execution of projects of nature and complexity comparable to the proposed contract.
He must have successfully completed projects of similar nature (construction of infrastructure works such as potable water network or storm water network or sewage network or electric works or road works) with a cumulative value of EUR 8 500 000 (the total value of works for which the contractor was responsible) within the last 5 years (1.1.2003 up to the date of tender in 2008). Provisional acceptance certificates should have been issued within the last 5 years. The value of each individual project submitted as reference for the above criteria can not be less than EUR 2 000 000 (the total value of works for which the contractor was responsible). The provisional acceptance certificates of the reference projects shall be submitted as a supporting document.
Lot 2: the criteria below can be achieved under 1 contract:
The tenderer shall have experience as prime contractor in the execution of projects of nature and complexity comparable to the proposed contract.
He must have successfully completed projects of a similar nature (design and construction of wastewater/potable water treatment plant) with a cumulative value of EUR 2 500 000 (the total value of works for which the contractor was responsible) within the last 5 years (1.1.2003 up to the date of tender in 2008). Provisional acceptance certificates should have been issued within the last 5 years. The value of each individual project submitted as reference for the above criteria can not be less than EUR 1 000 000 (the total value of works for which the contractor was responsible). The provisional acceptance certificates of the reference projects shall be submitted as a supporting document.
The tenderer who offers for both lot 1 and lot 2 should fulfil both criteria of lot 1 and lot 2 as required above.
Regarding the calculation of the contract amounts for the completed works of the tenderers, the euro equivalent of the contract amounts at the date of contract signature will be considered. For the applicable EUR–Turkish Lira exchange rate for that specific date please refer to Article 16.1 of the instructions to tenderers in Volume 1, Section 1 of the tender dossier.
Named subcontractors (for more than 10 % of the signed contract value) shall:
— meet the general experience criteria set above in the same proportion as the envisaged part of the subcontractor in the signed contract value (the subcontractors shall meet the execution or/and design sub-criteria according to the nature of their involvement in the contract),
— meet the sound financial position and litigation history criteria.
The contracting authority reserves the right to ask for originals of the respective certificates of provisional or final acceptance signed by the project managers/contracting authority of the concerned projects.
If the similar past experience of a tenderer has been completed in a joint venture or consortium, the tenderer`s experience out of such works will be evaluated as:
— financial value will be the proportion of the partnership share of the tenderer in the JV/consortium.
(b) Key personnel (form 4.6.1.2 and form 4.6.1.3):
The tenderer must have suitably qualified personnel to fill the key positions. The tenderer will supply information on the candidate for each position, who should meet the experience requirements as specified in Form 4.5.1.2.
The tenderer must propose the following minimum number of key personnel for lot 1:
Key positions; No; minimum experience (years of experience); minimum experience (years of experience in similar position):
Project manager (civil engineer); 1; 12; 8;
Site manager (civil engineer); 1; 7; 4;
Mechanical engineer; 1; 5; 3;
Electrical engineer; 1; 5; 3.
The tenderer must propose the following minimum number of key personnel for lot 2:
Key positions; No; minimum experience (years of experience); minimum experience (years of experience in similar position):
Project manager (civil engineer); 1; 12; 8;
Site manager (civil engineer); 1; 7; 4;
Mechanical engineer; 1; 5; 3;
Electrical engineer; 1; 5; 3;
Environmental engineer; 1; 5; 3.
The tenderer who offers for both lot 1 and lot 2 must propose the following minimum number of key personnel:
Key positions; No; minimum experience (years of experience); minimum experience (years of experience in similar position):
Project manager (civil engineer); 1; 12; 8;
Site manager (civil engineer); 1; 7; 4;
Mechanical engineer; 1; 5; 3;
Electrical engineer; 1; 5; 3;
Environmental engineer; 1; 5; 3.
(c) Litigation history:
The tenderer shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the last 5 years, including the fact of having been considered guilty of not respecting professional conduct on certain environmental issues. A consistent history of awards against the tenderer may lead to the rejection of the tender.
The minimum selection criteria for a joint-venture/consortium as tenderer are as follows:
(a) the leading partner shall meet no less than 50 % of the economic and financial standing criteria (16.2(a)) specified above;
(b) the other partners shall meet no less than 10 % of the economic and financial standing criteria (16.2(a)) specified above;
(c) all partners must collectively meet the economic and financial standing (16.2(a), 16.2(b)) and technical and professional capacity criteria (16.3(a), 16.3(b)) specified above;
(d) each individual member shall satisfy the sound financial position (16.2(c)), legal status (16.1) and litigation history criteria (16.3(c)).

17.
Award criteria:

Price.


Tendering


18.
How to obtain the tender dossier:

The tender dossier is available from:

Central Finance and Contracts Unit — CFCU, Eskişehir Yolu 4. km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey.

The tender dossier is available at the following web site: www.cfcu.gov.tr without drawings.

It is also available for inspection at the premises of the contracting authority. Interested tenderers, upon registering their company information and submitting a copy of the receipt for the payment of EUR 250 to the bank account mentioned below, can receive the tender dossier including drawings, from the CFCU. A copy of the receipt of that payment will also be submitted in the tender. The tenders of the companies who have not provided the receipt for the payment of EUR 250 will be rejected.
Bank account for the payment for the tender dossier:
T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi (Ankara — Turkey)
37712157-5029.
The CFCU will send the tender dossier by courier if a company located outside Turkey wants to receive it and declares its interest in written form to the CFCU, by considering enough time and also recommending the appropriate courier service for the specific location. CFCU does not accept any responsibility for late delivery of the tender dossier by the courier service. Payment for the courier service will be made by the recipient. The payment for the tender dossier (EUR 250) will be provided to the bank account and the receipt for that amount will be submitted in the tenders as usual procedure for all interested companies. Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to: muhsin.altun@cfcu.gov.tr and Central Finance and Contracts Unit — CFCU, Eskişehir Yolu 4. km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06580 Söğütözü, Ankara/Turkey,

(mentioning the publication reference shown in point 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in point 19. The contracting authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications to the tender dossier will be published on the EuropeAid web site at europa.eu.int, http://www.cfcu.gov.tr.

19.
Deadline for submission of tenders:

All tenders must be received at the address of the contracting authority i.e.
Central Finance and Contracts Unit — CFCU, Eskişehir Yolu 4. km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara/Turkey,
before 6.6.2008 (10:00), local time.
Any tender received after this deadline will not be considered.

20.
Tender opening session:

Tenders will be opened in public session on 6.6.2008 (10:30), local time in the Central Finance and Contracts Unit.

21.
Language of the procedure:

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22.
Legal basis:

Council Regulation No (EC) 2500/2001 of 17.12.2001 concerning pre-accession financial assistance for Turkey modified by Regulation of the Council on access to Community external assistance (EC) No 2112/2005 (OJ L 342, 27.12.2001, p. 1 as last amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 (OJ L 344, 27.12.2005, p. 23)).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
 
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí