zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informační technologie zefektivní výrobu energie i z menších zdrojů

27.03.2008
Energie
Informační technologie zefektivní výrobu energie i z menších zdrojů
Energetika. Nikdo nepochybuje o tom, že toto odvětví je pro každý stát, město i obec maximálně důležité.
Vedle velkých zdrojů pro výrobu energií jsou hojně stavěny a rekonstruovány malé a střední soukromé či komunální zdroje. Téměř v každém městě existuje alespoň jedna společnost, provozující nějaký tepelný zdroj nebo zdroj kombinovaný s výrobou elektřiny.

Tyto firmy se však často zabývají současně také výrobou, službami, dopravou, obchodem apod. Činnosti mají rozdělené na divize, či na sledování ekonomických středisek. Z hlediska interních procesů tedy jde o velmi individuální a komplikované společnosti. Tento segment firem má i své specifické povinnosti vůči státním orgánům, například vůči ERÚ (Energetický regulační úřad), ČEI (Česká energetická inspekce), ministerstvu průmyslu a obchodu a  ministerstvu   životního   prostředí  .

Na jedné straně tedy mají tyto firmy podnikání v energetice zatížené specifickou legislativou, na druhé straně jsou rozmanité co do interních procesů. Pro uživatele ťukající informace do různých systémů bez komfortní vazby, bez společné databáze a při nemožnosti jednoduchého vyhodnocení to představuje velký problém. Naopak pro komplexní informační systém, budovaný na jedné databázi, to je výzva. Právě myšlenka sjednocení rozmanitých procesů a dosažení komplexnosti práce nad jednou databází byla v roce 2004 hnacím motorem vzniku uceleného informačního systému v třebíčské společnosti TTS energo s. r. o.

PENÍZE AŽ V PRVNÍ ŘADĚ

Holding TTS zakoupil v roce 2004 pro své dceřiné společnosti informační systém Helios Orange, který tehdy pokrýval v celé firmě ekonomickou a výrobní oblast. Na ostatní procesy užívaly dceřiné společnosti různé systémy. Management společnosti však měl představu o sjednocení všech klíčových procesů do jednoho systému.

Společně s lidmi ze softwarové společnosti PC HELP se proto začali zamýšlet nad vývojem nového modulu, postihujícího procesy výroby a distribuce tepelné energie. Mezi hlavní požadavky patřily jednotná databáze a integrace se systémem Helios. Nový modul, nazvaný ENERGO, se měl tedy stát integrovanou součástí stávajícího informačního systému.

"Vize však nestačila," vzpomíná František Blažek, obchodní ředitel společnosti PC HELP. "Jako ke všemu i k započetí projektu ENERGO byly třeba také peníze. V roce 2005, po předchozím vypracování implementační studie a marketingovém průzkumu, byla mezi našimi firmami uskutečněna dohoda o financování projektu. Jejím výsledkem byla poněkud netradiční dělba nákladů mezi zákazníkem a dodavatelem."

Během dvou let, kdy byl pak modul ENERGO vyvíjen a implementován, se již objevili další zákazníci. I oni měli možnost ovlivnit rozsah a funkčnost modulu. Loni například proběhly další analytické práce ve společnosti TEDOM ENERGO s. r. o., kde je systém spolu s modulem nyní implementován. Stejná sestava bude také nasazena i u jedné z dcer společnosti TEPLO IVAN-ČICE, s. r. o.

O CO VLASTNĚ JDE?

V kostce: ENERGO je systém umožňující sledovat a vyhodnocovat výrobu a distribuci tepelné a elektrické energie, případně hromadný prodej médií, jako je plyn, voda a podobně. ENERGO existuje ve standardní verzi, ale lze jej rovněž modifikovat podle individuálních požadavků a přání zákazníka. Je integrován do informačního systému Helios Orange. To znamená, že uživatel, který využívá jiné standardní moduly systému, může bez problémů pracovat i v modulu ENERGO.

"Mezi rutinní práce uživatelů tohoto modulu patří například práce s ceníky energií a služeb s více úrovněmi a volitelnou časovou platností nebo práce s platebními kalendáři a s cenovými dodatky smluv," vysvětluje František Blažek. "Také zpracování a hromadné generování nedaňových a daňových záloh, dílčích plnění a výsledných vyúčtování patří k velmi častým činnostem pracovníků energetických firem. Na ni potom navazuje například hromadné automatické párování přijatých plateb nebo sledování salda," dodává obchodní ředitel společnosti PC HELP.

Management energetické firmy tak získal možnost v systému hodnotit účinnost a náklady dodávek energií či vypočítat hodnoty ke kalkulačnímu datu a nebo fakturační hodnoty k datu fakturace. Za zmínku stojí i kalkulace výsledných cen podle vzorce ERÚ i podle vlastních kalkulačních vzorců, jejich porovnávání či rozpad nákladů a výnosů, přeúčtování výrobních a správních režií či sledování nedokončené výroby.

Co tedy dodat? Věřme, že informační technologie mají šanci podpořit lokální či komunální výrobu energie, kterou tak naléhavě potřebujeme.

AUTOR: JAROSLAV WINTER
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí