zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

02.04.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 2. dubna 2008 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

13.  
Návrh stažení žaloby proti Komisi Evropských společenství na neplatnost rozhodnutí Komise Evropských společenství K (2007) 1294 v konečném znění ze dne 26. března 2007 o národním alokačním plánu pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů oznámeném Českou republikou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES  
č.j. 393/08  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

26.  
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, za účelem umístění stavby sloužící jako zázemí Sporthotelu Kurzovní na pozemcích parc. č. 1509/19 a 1509/20 v k.ú. Rejhotice  
č.j. 366/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1) písm. c), odst. 2) písm. a) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Býčí skála a Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, a to za účelem realizace stavby "Ekologické volno-časové centrum Švýcárna" v k.ú. Adamov  
č.j. 369/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy – Výrovka, Strážné – Chalupa na Rozcestí z důvodu zabezpečení zásobování a zajištění technické údržby rekreačních zařízení  
č.j. 370/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Velký močál, a to za účelem zpracování algologického výzkumu  
č.j. 371/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Týřov a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, a to za účelem jednodenního výcviku leteckých záchranářů v součinnosti s vrtulníkem Letecké služby Policie ČR  
č.j. 372/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro stavbu „Rekonstrukce lesní cesty Pustevny – Radhošť“ v I. zóně CHKO Beskydy  
č.j. 394/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43, 26 odst. 1 písm. c) a 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří a Národní přírodní rezervace Polanská niva za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k výkonu správy vodních toků Odra, Ondřejnice, Lubina, Jičínka, Luha, Husí potok a Bílovka  
č.j. 395/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
CHKO Pálava, vstup mimo cesty za účelem monitoringu hnízdních lokalit sokola stěhovavého v NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen a v NPR Děvín - Kotel - Soutěska a za účelem kontroly hnízdění orla mořského, luňáka hnědého a luňáka červeného v NPR Křivé jezero, žadatel Václav Beran, zoolog Muzea města Ústí nad Labem  
č.j. 396/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku, a to pro vjezd motorového vozidla mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgány ochrany přírody, po trase Pec pod Sněžkou – Severka, k objektu č.p. 71  
č.j. 397/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro Český hydrometeorologický ústav  
č.j. 398/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro Město Žacléř., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP a uspořádání hromadných sportovních akcí  
č.j. 401/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci: 

 1.  
Informace o odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 podle stavu k datu 31.12.2007  
č.j. 391/08  
Předkládá: ministr zemědělství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí