zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Ekobiograf 2008

05.05.2008
Obecné
Pozvánka na Ekobiograf 2008
Ekofilmy podle poslední­ módy...

Pokud jste z Brna, mame pro vas tip. Hnuti DUHA a Nadace Veronica poradaji v kvetnu prehlidku dokumentarnich filmu o ekologickych tematech EkoBiograf. V menu tematickych veceru se objevi den filmu o rope, dalsi venovany alejim, putovani a poutnictvi, cyklus projekci od studentu FAMU nebo vitezne snimky festivalu Ekofilm. K promitani patri besedy. Proto film o prehrade zaplavujici domovy lidi v Indii doprovodi diskuse o prehrade zaplavujici Nove Herminovy v Jesenikach, k pribehu nonkonformniho ekologickeho zemedelce z Ameriky jsme pripravili debatu o ceskych biopotravinach a mir s tuleni ve Stredozemnim mori budou komentovat domaci zoologove.

Plus bohaty doprovodny program: divadlo, cyklus autorskych cteni, originalni vystava jeste originalnejsich kreseb, prednasky a dokonce exkurze na mestskou tridirnu odpadu.

Sál Břetislava Bakaly - Žerotínovo náměstí­ 6

Pondělí­ 19.5.

Slavnostní­ zahájení­ festivalu v 18:00 s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a s bioobčerstvením od firmy Rebio

Velký sál

18:30 11.hodina (The 11th Hour, režie Nadia Conners, Leila Conners Petersen, USA 2007, 95 minut, české titulky)
Zlomový bod, ve kterém ještě stále máme šanci změnit směrování naší planety. Jak ho najít? Jak blízko mu jsme? Nebo jsme ho již propásli? Leonardo DiCaprio se táže více než 50ti předních vědců, myslitelů a vůdčích osobností na nejpalčivější otázky o budoucnosti naší planety.
Vstupné 50 Kč.

20:30 Kolik je hodin? Plný komín
Diskuse o stavu životního prostředí v České republice i o budoucnosti naší planety. Mojmír Vlašín se táže senátora prof. Bedřicha Moldana, ministra Martina Bursíka, bývalého ministra Libora Ambrozka, zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové a Vojtěcha Koteckého z Hnutí­ DUHA.
Vstup zdarma.

Malý sál

19:30 Zóna bezpečí­ (režie Lukáš Kokeš, ČR 2007, 13 minut)
Radioaktivní reportáž z oblasti jaderné elektrárny Temelín, rekonstruující příběh drobné korupce, kterou však ani jedna ze zúčastněných stran jako špatnou nevnímá. Symbióza nukleárního inženýra a protitemelínsky orientovaného včelaře na pozadí strachu z atomového hospodářství. Podstatu psychologického faktoru neprodejnosti medu objasní nezávislé měření jaderných fyziků, výsledky vídeňské kon- ference stovky světových vědců a jedna středověká bajka.

Hormonální akvárium (režie Tereza Tara, ČR 2007, 20 minut)
Když před několika lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit. Jejich podezření padlo na nedalekou farmaceutickou továrnu, odkud se podle nich mohly dostat do řeky látky využívané při výrobě hormonální antikoncepce. Podle nejnovějších výzkumů ale mohou za to, že rybí samci přicházejí stále častěji o svou mužnost, takzvané endokrinní disruptory. Tyto látky se dostávají do vody z moči žen užívajících hormonální antikoncepci. Hravý a vtipně sestříhaný dokument studenty FAMU.
Beseda s režisérkou Terezou Tarou.

Úterý 20.5.

Velký sál

18:00 Farmář John - s vidlemi a kamerou (The Real Dirt on Farmer John, režie Taggart Sieger, USA 2007, 85 minut, české titulky)
Impozantní příběh nekonformního farmáře z amerického Středozápadu Johna Petersona, také umělce a novátorského myslitele, který se snaží více než třicet let najít tvář své farmy ležící ve venkovské části státu Illionois. Zachycuje 50 let strastiplných i humorných proměn hospodářství od útočiště hippie, přes zadlužení až po úspěšnou eko logickou farmu.
Vítěz více než 30ti festivalů.

Beseda o českém ekologickém zemědělství s vedoucím katedry environmentálních studií Zbyňkem Ulčákem a Tomem Václavíkem z firmy Greenmarketing.
Vstupné 50 Kč.

20:30 Ukrutně dobrá koupě (A Killer Bargain, režie Tom Heinemann, Dánsko 2006, 58 minut, české titulky) Globalizace je možná odrazový můstek pro mnoho rozvo jových zemí, ale nesmějí dopadnout na tvrdou zem. Na to se umírá. Filmový štáb v přestrojení za potenciální kupce z fiktivního nákupního řetězce odhaluje drsné podmínky v továrnách v Indii a dokumentuje, jak výroba opravdu probíhá. Farmáři stříkají svá pole s bavlníkem čtyř až pětinásobným množstvím pesticidů, než je doporučené množství, zcela bez ochrany a neumí si ani přečíst varování na obalech od nadnárodních společností.
Vítěz Ekofilmu 2007

Červená stop - utopená skládka (Red Cod - A Submerged Stockpile, režie Marco Pisapia, Itálie 2006, 27 minut)
Na dně světových moří se hromadí různé zbytky válečného arzenálu. Po mnoha letech se vlivem koroze uvolňují do prostředí různé toxické sloučeniny a způsobují dlouhotrvající znečištění, jež poškozuje mořský ekosystém a představuje vážnou hrozbu pro rybáře.
Vítězný dokument přehlídky Ekofilm 2007.
Vstup zdarma.

Malý sál

20:00 Odkaz kolektivizace českého venkova
Seminární blok s filmovými ukázkami věnovaný procesu násilného združstevňování v Československu v 50. letech povede Petr Slinták.
Petr Slinták (1978) vystudoval filmovou vědu na FF UK, téma diplomové práce Poválečná proměna venkova v českém hraném filmu 1945-1970. V oboru se specializuje na dokumentární snímky s etnologickou tematikou a filmy natáčené ve venkovském prostředí. V roce 2000 vytvořil videodokument Dolní Němčí kinematografické pojednávající o historii vesnice, v níž prožil dětství. Od roku 2004 je programovým poradcem MFF Karlovy Vary. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem. Publikuje v odborném i regionálním tisku, také pod pseudonymem P. S. Baroň.

Ztráta tradice (režie Olga Sommerová, ČR 2001, 58 minut)
V padesátých letech bylo vystěhováno z rodových hospodářství 5000 selských rodin. Všem byl zabaven majetek, mnozí z nich byli vězněni. Dnes na původních gruntech opět hospodaří jenom 18 z nich. Národ, který ničí selské rody, ztrácí tradici.

Středa 21.5.

Velký sál

18:00 Surová (Crude, režie Richard Smith, Austrálie 2007, 90 minut, české titulky)
Ropa. Odkud pochází? Kdy dojde? Kam nás žene? Tento výjimečný dokument prolétne dějiny: od zrození ropy v dobách, kdy žili dinosauři, až po dnešek, kdy vládne modernímu světu a neobejdeme se bez ní. Film odhaluje znepokojující paradox podložený vědeckými důkazy. Totiž, že náš zbrklý úprk za využitím posledních zdrojů nás zavede na nebezpečnou cestu do budoucnosti. Cestu, kterou naše planeta už prošla.
Vstupné 50 Kč.

20:30 Ztracená rovnováha (Out of Balance: ExxonMobil's Impact on Climate Change, režie Tom Jackson, USA 2006, 65 minut, české titulky)
Zatímco mezi vědci panuje konsensus v otázkách globálních změn klimatu, ropná společnost ExxonMobil financuje mediální kampaně s cílem zmást veřejnost, platí vědce klimaskeptiky a ovlivňuje vlády po celém světě. Klimatické Vrtěti psem. Příběh o souvislosti mezi „největším pro blémem, kterému kdy svět čelil“ a „největší soukromou společností v dějinách lidstva“.
Vstupné 50 Kč.

Malý sál

19:30 Putování starými cestami (režie Ljuba Václavová, ČR 2006, 28 minut)
Poetický dokument nabízí obrazy krajin s jejími pěšinami, cestičkami, cestami i silnicemi. O jejich vzniku, proměnách i zániku poutavě vyprávějí dva zajímaví lidé: zajímaví lidé: geolog Václav Cílek a znalec krajiny a výtvarník František Skála.

Aleje jako součást naší krajiny (režie Ljuba Václavová, ČR, 2007, 29 minut)
Aleje na našem území lemují pěšiny, cesty a silnice už od dob baroka, a tvoří tak důležitou součást toho, čemu se říká barokní krajina. Spolu s vylidňováním krajiny někdy od poloviny minulého století však rostl i postupný nezájem o aleje. V posledních letech dochází zčásti vlivem nesmyslného silničního zákona k jejich masivnímu kácení, zvláště kolem silnic. Patří aleje do dnešní moderní či postmoderní krajiny? A o co všechno jejich ničením přicházíme?

Beseda s Jiřím Zemánkem o poutnictví.

Čtvrtek 22.5.

Velký sál

18:00 Mír s tuleni - válka s mloky (režie Miloslav Novák, ČR/Itálie 2007, 100 minut)
Věděli jste, že na březích Středozemního moře bývalo běžné potkat vyhřívajícího se tuleně? Kde jsou tito tvo rové dnes a jak se k nim vztahujeme my, lidé? Filmová esej o tom, "kdy člověk přestává být Člověkem a stává se tuleněm", je vůbec prvním středoevropským celovečerním dokumentárním filmem s přírodopisně-sociologickou tématikou. Snímek mimo jiné dochází k otázce po analogii mezi příběhem nejohroženějšího savce Evropy, tuleně středomořského, a lachtanem jihoafrickým, jehož masové vybíjení se za kulisou dosud početných kolonií daří skrýt.

Beseda s režisérem Miloslavem Novákem a zoologem Romanem Zajíčkem z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Vstupé 50 Kč.

20:30 Zaplavení (Drowned Out, režie Franny Armstrong, UK, Indie, 2002, 75 minut, české titulky)
Monstrózní projekt přehrady Sardár Saróvar povede k po stupnému zatopení stovek vesnic. Kontroverzní stavba je indickými politiky propagována jako naděje pro chudé oblasti sužované suchem. Ve skutečnosti bude gigantická nádrž prospěšná spíše průmyslu a bohatým oblastem, zatímco dopad stavby na chudé rolníky nad přehradou i pod ní je již nyní katastrofální. Sledujeme zoufalý odpor oby vatel vesnice Džalsindhí, jejichž chatrče jsou již jen pár metrů nad hladinou.

Beseda o situaci v České republice a aktuálně o Nových Heřmínovech, kterým rovněž hrozí zaplavení.
Vstupné 50 Kč.

Malý sál

19:30 Vybydlená planeta (režie Jitka Stropková, ČR 2006, 57 minut)
Naši planetu vybydlujeme čím dál rychleji. Ve skrytu duše možná doufáme, že v našem koutku Evropy se všechny hrozící velké změny a otřesy přece jen neprojeví tak drasticky. Snímek dokumentuje, jak to vlastně s globalizací a přírodou

Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám (Martin Slunéčko, ČR, 2007, 26 minut)
Jaroslav Dušek provází televizní dokumentem o křehké rovnováze lesa, který ve Vysokých Tatrách zmizel za jedinývečer, zatímco na Šumavě mizel desítky let. V Národním parku Bavorský les byly ponechány lesní porosty zničené vichřicí a kůrovcem svému vývoji a staly se turistickou atrakcí. V Čechách se o přirozený vývoji lesa vede nelíto stná bitva...

Pátek 23.5.

Velký sál

18:00 Model střižený pro rodiče a děti
Krátké animované snímky s ekotematikou: Krtek ve městě, Jak Rákosníček nevyrobil duhu, Lednice, Simpsonovi, Muž, který sázel stromy a další…

Vstup zdarma.

20:30 Princezna Mononoke (režie Hayao Miyazaki, Japonsko 1997, 134 minut)
Za dávných časů, v divokých hvozdech Japonska začíná mýtický boj mezi rozrůstající se civilizací lidí a zvířecími božstvy, která vládnou lesům. A také příběh lásky lidského dítěte vlčí bohyně, princezny Mononoke, a válečníka věřícího v mír mezi lidmi a přírodou, prince Ashitaky. Slavná japonská animovaná pohádka o střetu přírody a civilizace.

Vstup zdarma.

Předprodej vstupenek v Domě pánů z Lipé.
Zakoupená vstupenka na jakékoliv představení slouží zároveň jako vstupenka na Ekologické veletrhy Brno (20.-22.5.).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí