zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Slovensko: Konflikt v Pezinku kvůli skládce v cihelně

12.05.2008
Obecné
Odpady
Geologie
Slovensko: Konflikt v Pezinku kvůli skládce v cihelně
Silný konflikt vzplál na Slovensku okolo připravovaníé skládky v cihelne Pezinku. Vice informaci od SIŽP níže.

Tlačová správa pre médiá o skládke odpadu v Pezinku

Bratislava 5. marca 2008 - Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie – útvar integrovaného povoľovania a kontroly, ako nadriadený orgán príslušný na preskúmanie podnetu v mimo odvolacom konaní, zrušil dňa 03. 03. 2008 po preskúmaní rozhodnutie Inšpektorátu životného prostredia Bratislava (IŽP Bratislava)  zo dňa 22. 01. 2008, ktorým bol  vylúčený odkladný účinok odvolania voči integrovanému povoleniu vydanému prevádzkovateľovi Ekologická skládka, a. s., Pezinok pre prevádzku „Pezinok – Skládka odpadov“. 

Rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku odvolania, podľa zákona o správnom konaní, prichádza do úvahy len v celkom ojedinelých prípadoch, keď ide o nevyhnutnosť okamžitého a neodkladného výkonu rozhodnutia, ako napr. ohrozenie života alebo zdravia ľudí. Preto je nevyhnutné jeho riadne a dôkladné odôvodnenie.

 Rozhodnutie IŽP Bratislava neobsahovalo riadne odôvodnenie základných podmienok pre vylúčenieodkladného účinku odvolania, a to:

-     ani naliehavý všeobecný záujem,

-     ani hrozbu nebezpečenstva, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu.

 Dňa 04. 03. 2008 Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie – útvar integrovaného povoľovania a kontroly vydal podľa zákona o správnom konaní ďalšie rozhodnutie - o predbežnom opatrení - ktorým uložil prevádzkovateľovi - WESTMINSTER BROTHERS, INC., ktorý sa stal právnym nástupcom prevádzkovateľa  „Ekologická skládka, a.s. Pezinok - aby sa zdržal akýchkoľvek stavebných prác súvisiacich so stavbou „Pezinok – Skládka odpadov“ až do nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenie.

ZDROJ: SIZP

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí